Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Перевірте себе (§ 21-26)

1. Укажіть назву коливань, що відбуваються під впливом зовнішніх сил.

 • А) гармонічні
 • Б) автоколивання
 • В) вільні
 • Г) вимушені

2. Дівчинка, що гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Укажіть частоту коливань.

 • А) 30 Гц
 • Б) 2 Гц
 • В) 0,5 Гц
 • Г) 0,25 Гц

3. Матеріальна точка здійснює гармонічні коливання. На малюнку зображено графічну залежність її координати від часу. Укажіть амплітуду коливань.

 • А) 4 см
 • Б) 6 см
 • В) 8 см
 • Г) 12 см

4. Тягарець, підвішений на пружині, робить вертикальні коливання. Укажіть правильне твердження.

 • А) що більшою є маса тягарця, то більша частота коливань
 • Б) потенціальна енергія пружини максимальна, коли тягарець проходить положення рівноваги
 • В) що більшою є жорсткість пружини, то меншим — період коливань
 • Г) швидкість тягарця максимальна, коли тягарець перебуває в нижній точці

5. На малюнку зображено поперечну хвилю в певний момент часу. Як напрямлена швидкість у точці С?

 • А) угору
 • Б) униз
 • В) ліворуч
 • Г) праворуч

6. Амплітуда коливань матеріальної точки — 2 см, період коливань — 0,2 с. Укажіть на рівняння коливань, якщо вони почалися з амплітудного відхилення від положення рівноваги.

 • А) х = 2 sin 5πt
 • Б) х = 0,02 cos 10πt
 • В) х = 0,02 sin 0,1πt
 • Г) х = 0,02 sin 10πt

7. Звукова хвиля переходить із води у металевий борт судна. Укажіть, як змінюються характеристики хвилі.

 • А) частота хвилі збільшується, швидкість поширення не змінюється
 • Б) частота хвилі не змінюється, швидкість поширення збільшується
 • В) частота хвилі зменшується, довжина хвилі збільшується
 • Г) частота хвилі не змінюється, довжина хвилі зменшується

8. У нерухомому ліфті висить маятник, період коливань якого 1 с. З яким прискоренням рухається ліфт, якщо період коливань цього маятника став дорівнювати 1,1 с. Відповідь запишіть у метрах за секунду в квадраті.

9. Матеріальна точка масою 5 г здійснює гармонічне коливання із частотою 0,5 Гц. Амплітуда коливань — 3 см. Визначте: 1) швидкість точки в момент часу, коли зміщення 1,5 см; 2) максимальну силу, що діє на точку; 3) повну енергію точки, що коливається.

10. На озері з човна в безвітряну погоду скинули якір. Дослідник, який стояв на березі, полічив, що хвиля досягла берега за 1 хв, а за 10 с відбувся 21 сплеск, рахуючи з першого. Відстань між сусідніми гребенями хвиль становила 0,7 м. Визначте відстань від човна до берега.