Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 16-20)

1. Автомобіль масою 1 т рівномірно рухається по колу зі швидкістю 54 км/год. Визначте модуль зміни імпульсу автомобіля за час проходження чверті кола.

 • А) 0
 • Б) 21 • 103 (кг•м)/с
 • В) 15 • 103 (кг•м)/с
 • Г) 54 • 103 (кг•м)/с

2. Ракета, що складається з двох ступенів, рухалася зі швидкістю υ0 = 6 км/с (а). Ступінь І після відділення рухався зі швидкістю υ1 = 2 км/с (б). Маса ступеня I m1 = 1 • 103 кг, маса ступеня II m2 = 2 • 103 кг. Якою була швидкість ступеня II після відділення першого?

 • А) 2 км/с
 • Б) 4 км/с
 • В) 6 км/с
 • Г) 8 км/с

3. Тіло може рухатись з точки А в точку В різними траєкторіями (див. малюнок). Порівняйте роботу сили тяжіння під час переміщення тіла.

 • А) А 1 > А 2 > А 3
 • Б) А 1 = А 2 = А 3
 • В) А 3 > А 2 > А 1
 • Г) А 2 = А 3 > А 1

4. Цеглину, густина якої 2700 кг/м3, довжина — 0,4 м, ширина і висота — по 0,2 м, перевели з положення 1 у положення 2. Яку роботу при цьому було виконано? Вважайте, що g = 10м/с2.

 • А) 8,64 Дж
 • Б) 4,32 Дж
 • В) 86,4 Дж
 • Г) 43,2 Дж

5. Визначте роботу, яку виконує людина, повільно піднімаючи на 60 см під водою камінь масою 50 кг й об’ємом 0,02 м3. Густина води — 103 кг/м3. Вважайте, що g = 10 м/с2.

 • А) 360 Дж
 • Б) 300 Дж
 • В) 180 Дж
 • Г) 120 Дж

6. Тіло кинули під кутом до горизонту. У якій точці траєкторії кінетична енергія тіла є найменшою?

 • А) точка 1
 • Б) точка 2
 • В) точка 3
 • Г) точка 4

7. Три суцільні металеві циліндри однакового об’єму занурили в склянки з водою (див. малюнок). Порівняйте сили Архімеда, що діють на циліндри, якщо перший циліндр — мідний, другий — сталевий, а третій — алюмінієвий.

 • А) сили однакові в усіх трьох випадках
 • Б) для першого — найбільша, для третього — найменша
 • В) для другого — найбільша, для третього — найменша
 • Г) для третього — найбільша, для першого — найменша

8. Брусок зісковзує з вершини похилої площини завдовжки 42 см і заввишки 7 см, а потім рухається по горизонтальній поверхні завдовжки 142 см і зупиняється. Визначте коефіцієнт тертя, вважаючи його однаковим на горизонтальній і похилій площинах.

9. На нерухому кульку масою 4 кг налітає кулька масою 1 кг і відлітає назад. Визначте (у метрах за секунду) швидкість, з якою почне рухатися після зіткнення важча кулька, якщо легша до зіткнення мала швидкість 5 м/с. Зіткнення абсолютно пружне.

10. Визначте найменший об’єм кулі, наповненої воднем (густина — 0,1 кг/м3), здатної підняти людину масою 70 кг на висоту 100 м за 30 с. Маса оболонки кулі з гондолою — 20 кг, густина повітря — 1,3 кг/м3. Опором і зміною густини повітря знехтуйте.