Фізика. Профільний рівень. 10 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Перевірте себе (§ 8-15)

1. Тіло змінює свою швидкість так, як показано на малюнку. У які інтервали часу систему відліку, пов’язану із цим тілом, можна вважати інерціальною?

 • А) 0-t1 і t2-t3
 • Б) t1-t2 і t3-t4
 • В) 0-t1 і t1-t2
 • Г) t2-t3 і t3-t4

2. Укажіть, яка із характеристик руху тіла залишається незмінною у результаті переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої.

 • А) початкові координати
 • Б) напрямок руху
 • В) швидкість
 • Г) прискорення

3. На пружині жорсткістю k висить вантаж масою m. На скільки відсотків зміниться абсолютне видовження пружини, якщо коефіцієнт жорсткості зменшиться на 60 %?

 • А) зменшиться на 30 %
 • Б) зменшиться на 60 %
 • В) зменшиться на 40 %
 • Г) не зміниться

4. Підкинутий м’яч у певний момент рухається вертикально вгору зі швидкістю 5 м/c. Визначте, як зміниться модуль його швидкості через 1 с. Вважайте, що g = 10 м/с2, опір повітря не враховуйте.

 • А) не зміниться
 • Б) зменшиться удвічі
 • В) збільшиться удвічі
 • Г) збільшиться утричі

5. Одну цеглину поклали на іншу й підкинули вертикально вгору. У який момент руху сила тиску верхньої цеглини на нижню дорівнюватиме нулю? Опір повітря не враховуйте.

 • А) тільки під час руху вгору
 • Б) тільки під час руху вниз
 • В) тільки в момент досягнення верхньої точки траєкторії
 • Г) протягом усього часу польоту

6. Система із двох тягарців, зображена на малюнку, рухається рівномірно. Визначте коефіцієнт тертя на ділянці KL, якщо поверхня LM гладенька.

7. За допомогою системи блоків рівномірно піднімають вантаж масою m = 4 кг, прикладаючи силу F = 25 Н (див. малюнок). Яким є коефіцієнт корисної дії такого механізму?

8. Тіло ковзає рівномірно похилою площиною з кутом нахилу в 40°. Визначте коефіцієнт тертя між площиною та тілом.

9. Кулька, що підвішена на нерозтяжній нитці завдовжки 10 м рівномірно обертається в горизонтальній площині. При цьому нитка весь час утворює з вертикаллю кут 45°. Визначте період обертання кульки. Вважайте, що g = 10 м/с2; π = 3.

10. Щоб виміряти масу лінійки, на один з її кінців поклали вантаж масою 250 г і почали висовувати цей кінець за край стола. Лінійка перебувала в рівновазі доти, поки її не висунули на чверть довжини. Якою є маса лінійки?