Природничі науки. 6 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Живлення у тварин та рослин

Досліджуй

1. Виконай дослід.

Тобі знадобляться: глибока миска, холодна вода — 250 мл (приблизно чайна чашка або паперовий стаканчик), соняшникова олія — 20 г (столова ложка) або інша олія (лляна, конопляна тощо), мийний засіб (кілька крапель).

Налий у миску воду, додай туди олію. Спостерігай розподілення олії у воді. Потім додай мийний засіб. Спостерігай, які зміни відбулися.

Подібний процес відбувається в кишечнику людини під дією кислот, які виділяє жовчний міхур. Вислови думку щодо значення цього процесу.

2. Порівняй за малюнком 32.1 складники вівсяного печива та добрива для рослин.

Мал. 32.1. Склад поживних речовин: а — для людини; б — для рослин

Дізнавайся

Які є організми за типом живлення?

Їжа для людини є джерелом органічних речовин та енергії. Людина належить до гетеротрофів. Гетеротрофи — це організми, які використовують для живлення готові органічні речовини. Серед гетеротрофів виокремлюють хижаків, рослиноїдних, сапрофітів та паразитів. Сапрофіти живляться відмерлими органічними речовинами. До сапрофітів належать більшість шапинкових грибів, жук-скарабей, личинки мух. Паразити — це організми, які використовують тіло іншого організму як джерело їжі та середовище мешкання і під час цього завдають йому шкоди.

У природі є організми, які здатні самостійно утворювати органічні речовини. Їх називають автотрофами. Це рослини й ціанобактерії, які здатні до фотосинтезу.

Що відбувається під час травлення в організмі людини?

Схематично процес травлення можна зобразити схемою (мал. 32.2).

Мал. 32.2. Процес травлення

Травлення починається в ротовій порожнині. У цьому органі зуби подрібнюють їжу, відбувається аналіз її на смак. А вуглеводи складної будови починають розщеплюватися до вуглеводів простої будови. Цей процес забезпечують особливі речовини — ферменти. Спостерігай за своїм організмом: пожуй, коли зголоднієш, шкоринку чорного хліба. Напевне, ти відчуєш солодкий смак. Це спостереження доводить, що в ротовій порожнині вуглеводи складної будови розщеплюються до простіших, солодких на смак.

Харчова грудка, що утворилася, стравоходом опускається у шлунок. У шлунку на неї діють ферменти. Вони розщеплюють білки до амінокислот. Також у шлунку розщеплюються деякі жири (наприклад молока). Продуктами розщеплення жирів є жирні кислоти та гліцерол. Клітини стінки шлунка утворюють хлоридну кислоту (НСl), яка сприяє розщепленню білків.

Після шлунка частково неперетравлена їжа потрапляє в тонкий кишечник. Перший відділ тонкого кишечника називають дванадцятипалою кишкою. Її довжина приблизно 12 пальців, тобто близько 12 см. У цю кишку відкривається жовчна протока. Під дією жовчі великі жирні краплини розщеплюється на менші, лише після цього на них можуть діяти ферменти. Також у дванадцятипалу кишку відкривається протока, що іде від підшлункової залози, завдяки їй у тонкий кишечник потрапляють ферменти, які остаточно розщеплюють білки до амінокислот, жири до жирних кислот та гліцеролу, складні вуглеводи до простих.

У товстому кишечнику амінокислоти, прості вуглеводи всмоктуються у кров, жирні кислоти та гліцерол — у лімфу. І потім із кров’ю і лімфою потрапляють до всіх органів та клітин організму. З амінокислот у клітинах будуть синтезовані власні білки, із жирних кислот та гліцерину — жири. Прості вуглеводи клітини використовують як джерело енергії. Тож саме з їжею людина отримує енергію та речовини простої будови, необхідні для побудови власних органічних речовин складної будови.

У товстому кишечнику людини також всмоктується вода. Неперетравлені рештки їжі організм виводить назовні. У кишечнику людини живуть корисні бактерії. Вони створюють для людини вітаміни — особливі речовини, які потрібні організму людини в невеликих кількостях. Також людина отримує вітаміни з їжею.

Чи відбувається травлення в рослин?

Рослини здатні утворювати власні прості вуглеводи (глюкозу) під час фотосинтезу, тобто «консервують» енергію сонця в енергію хімічних зв’язків. Дивовижно, але рослини вміють також утворювати власні амінокислоти, а з них синтезувати білки. Для утворення амінокислот їм необхідні нітрати — такі мінеральні (неорганічні) речовини, які містять Нітроген. Тобто більшість рослин, за винятком деяких комахоїдних, не потребують білка як джерела амінокислот. Узагалі, рослинам для нормальної життєдіяльності необхідні і інші поживні елементи, зокрема Калій (К), Фосфор (Р), Ферум (Fe), Магній (Mg), Цинк (Zn). Усі ці елементи рослина всмоктує кореневою системою з ґрунту. Та якщо ґрунти бідні на ці речовини, то в рослинах порушуються процеси життєдіяльності, рослина може навіть загинути. Те саме відбувається з організмами людини чи тварин, якщо в їхній їжі замало вітамінів. Тому людина підживлює рослини мінеральними добривами, а сама вживає вітаміни.

Дій

ЗНАЙ - ПОЯСНЮЙ - ЗАСТОСОВУЙ - ТВОРИ

1. Дай визначення поняттям: автотроф, гетеротроф, сапрофіт, паразит, фермент.

2. Поясни схему (мал. 32.3).

3. Порівняй автотрофи і гетеротрофи. Запиши результати в таблицю.

Ознака порівняння

Автотрофи

Гетеротрофи

Джерело енергії

Джерело органічних речовин

Приклади організмів

4. Заповни таблицю.

Відділ травного каналу

Процеси, що відбуваються

Ротова порожнина

Стравохід

Шлунок

Тонкий кишечник

Товстий кишечник

5. Накресли схематично систему травлення людини й назви органи — її складники.

6. Дізнайся з додаткових джерел інформації про хвороби органів травлення. Склади пам'ятку з профілактики захворювань органів травлення.

Мал. 32.3. У чому суть живлення?

7. Підготуй інформаційну довідку про гриби-сапрофіти та гриби-паразити. Скористайся додатковими джерелами інформації.

8. Відкрий цифровий додаток (Додаткові матеріали, до § 32). За допомогою визначника чи мобільних за стосунків визнач рослини на малюнку 32.4. Схарактеризуй особливості живлення таких рослин і назви причину переходу їх до гетеротрофного живлення.

Мал. 32.4. Чи всі рослини автотрофи?Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.