Природничі науки. 6 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 26. Річки

Досліджуй

1. Розглянь схему будови річки (мал. 26.1). Установи відповідність між назвами складників річки та річкової долини й цифрами, якими їх позначено. Візьми до уваги, що ті самі складники можуть бути в різних місцях, тому одній назві може відповідати кілька цифр. Скористайся інформацією в параграфі й порівняй зі своїми відповідями.

Складники річки та річкової долини: витік, гирло, дельта, права притока, ліва притока, правий берег, лівий берег, русло, верхня течія, середня течія, нижня течія.

Мал. 26.1. Схема будови річки

Дізнавайся

Чи будь-який потік — річка?

Річка — це водний потік. У річки є береги, які обмежують ту природну заглибину, у якій, власне, вода й тече — русло. Тобто воно створене самою річкою. Отже, річка — це природний водний потік, який протікає у виробленій ним заглибині — руслі.

Кожна річка має початок — витік. Багато річок починаються із джерела. Та є і такі, які витікають із озера, болота чи починаються з льодовика. Місце, де річка впадає в океан, море, озеро або в іншу річку називається гирлом. Гирло розташоване або на березі іншої більшої річки, або на березі озера, моря чи океану. Ділянку гирла, порізану більш чи менш розгалуженою мережею рукавів і приток, називають дельтою. Витік завжди лежить вище від гирла. Показують річку на карті від витоку до гирла.

Дуже малі річки в Україні називають потічками або струмками.

Мал. 26.2. а — річкова система; б — річковий басейн; в — басейни річок України

Річку чи потік, які впадають у більшу річку називають притокою. Притоки бувають праві і ліві. Щоб визначити, якою є притока, треба уявити, що пливеш на човні вниз за течією річки. Тоді всі притоки, що впадають у неї по праву руку будуть правими, а по ліву — лівими. Так, для Дніпра правими притоками є Прип’ять, Рось, Інгулець, а лівими — Десна, Ворскла, Самара. Ту річку, у яку впадають притоки, називають головною.

Головна річка разом зі своїми правими і лівими притоками утворює річкову систему (мал. 26.2, а). Найбільшими річковими системами в Україні є системи Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Донця, Дунаю. Під час дощів і танення снігу вода стікає у головну річку та її притоки. Всю територію, із якої вода потрапляє в річкову систему, називають річковим басейном (мал. 26.2, б). Підвищення рельєфу, із яких стікають річки, утворюють вододіли. Ними часто розділені різні річкові басейни. Переважно вододілами є гори й височини. Наприклад, Придніпровська височина розділяє басейни Дніпра і Південного Бугу (мал. 26.2, в).

За чим порівнюють річки?

Вода в річці тече з різною швидкістю. За цим показником розрізняють гірські і рівнинні річки. Розглянь малюнок 26.3 й назви інші відмінні ознаки гірської і рівнинної річок.

Мал. 26.3. Будова річкової долини рівнинної та гірської річки

У гірських річок швидкість течії понад 1 м/с. Завдяки великій швидкості вода несе вниз намул, пісок і дрібні камінці, залишаючи на берегах і дні лише середнє і велике каміння. Оминаючи і перестрибуючи через нього, течія річки набуває бурхливого характеру, вода піниться і вирує, ще більше пришвидшується. Такі місця в річці називають порогами. У деяких місцях, де на дні залягають особливо тверді гірські породи, поперек річки утворюється сходинка або й справжній уступ. Тоді вода падає з нього вниз, утворюючи водоспад (мал. 26.4). Прикладами високих водоспадів в Україні є Учан-су і Джур-Джур в Кримських горах, Прутський, Ялинський і Шипіт у Карпатах. Найвищим водоспадом світу є Анхель у Південній Америці в країні Венесуела. Вода падає з висоти 979 метрів.

Мал. 26.4. Гірська річка й водоспад у Карпатах

Річка несе певну кількість води. У різні пори року глибина річки й кількість води у ній змінюється. Під час весняної повені, коли тане сніг, або під час літніх й осінніх паводків, коли сильно дощить, рівень води в річці підвищується і вона затоплює частину своєї долини — заплаву. У літню спеку або взимку, коли річка вкрита кригою, рівень води знижується. Назва цього періоду — межень. Кількість води, яку річка несе за певний час, називають витратою води. Витрату води в річках за рік вимірюють у км3. Найбільші витрати води в Україні має Дунай — понад 120 км3/рік у тому руслі, що пролягає по кордону з Україною. У світі найбільші витрати в Амазонки з Південної Америки — понад 7 000 км3/рік. Це майже шоста частина всієї води, яку несуть річки світу.

У статтях про річки в енциклопедіях і довідниках вказують їхню довжину, падіння та похил. Довжина річки — це відстань від її витоку до гирла. Падіння річки (П) — це різниця між висотою витоку (В) та гирла (Г) річки над рівнем моря (мал. 26.5): П = В - Г.

Похил річки (І) — це відношення її падіння (у см) (П) до довжини у (км) (L) (мал. 26.5): І = П/L.

Мал. 26.5. Обчисли похил і падіння річки

Відкрий цифровий додаток (Додаткові матеріали, до § 26). Дізнайся більше про водойми свого краю.

Дій

ЗНАЙ - ПОЯСНЮЙ - ЗАСТОСОВУЙ - ТВОРИ

1. Дай визначення річковій системі.

2. Назви складники річкової системи.

3. Поясни: а) що таке витрата води річки й від чого вона залежить; б) чому на річках бувають пороги й водоспади; в) чим відрізняється гірська і рівнинна річка; г) чи може рівнинна річка нагадувати гірську.

4. Чи може річка починатися і закінчуватися в озері (те ж саме в морі, в іншій річці)? Чи є річки, які не мають гирла?

5. Відкрий цифровий додаток (Додаткові матеріали, до § 26). Скористайся інструкцією і визнач швидкість найближчої до твого дому річки.

6. Засоціюй довжину річки й висоту тварини. Уяви, що річка Амазонка завдовжки близько 7000 км, — це жирафа, висота якої 5,4 м (уважай, що масштаб 1 см висоти тварини відповідає 13 км довжини річки). Застосувавши такий метод, визнач, із якими тваринами можна засоціювати Ніл, Міссісіпі, Дунай, Дніпро, річку твоєї місцевості. Цифри відшукай в інтернеті. Запропонуй друзям і подругам відгадати, які річки «відповідають» цим тваринам. Список річок можеш розширити.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.