Природничі науки. 6 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Основні форми рельєфу

Досліджуй

1. Розглянь малюнок 13.1, а і порівняй із зображеннями 13.1, б та 13.1, в. Визнач, яким його частинам (1-3) відповідають зображення 13.1, б та 13.1, в. Поясни, якого зображення не вистачає. Запропонуй спосіб відобразити висоту гори й глибину річки на аркуші паперу. Продемонструй це.

Мал. 13.1. а — проєкція геометричної фігури у двох площинах; б — Печерські пагорби; в — профіль Печерських пагорбів

Дізнавайся

Яким буває рельєф?

Рельєф це сукупність нерівностей на земній поверхні.

Різноманітний рельєф — це результат взаємодії внутрішніх процесів, які створюють нерівності, і зовнішніх, що намагаються вирівняти їх. Тому нерівності материкової та океанічної земної поверхні розрізняють за формою, розмірами, походженням, віком. Відтак для визначення різних характеристик рельєфу у географії використовують терміни: форма рельєфу, елемент рельєфу, тип рельєфу.

Виділяють такі форми рельєфу — опуклі (пагорби, гори) та ввігнуті (яри, долини, западини). У кожній групі виокремлюють менші елементи (мал. 13.2).

Мал. 13.2. Форми рельєфу

Що таке абсолютна і відносна висота місцевості?

Для зображення рельєфу на плані або карті необхідно знати висоту перевищень і глибину знижень земної поверхні. Для цього використовують прилад — нівелір. Ним вимірюють відстань нерівностей, наприклад, пагорба, за вертикаллю від його основи (підошви) до вершини. Послідовність вимірювання висот на місцевості називають нівелюванням (мал. 13.3).

Мал. 13.3. Нівелювання

Нівелюванням визначають, на скільки метрів одна точка (вершина пагорба) вища відносно іншої (підошви пагорба). Перевищення однієї точки земної поверхні над іншою називають відносною висотою.

Відносна висота вершини, виміряна з різних боків пагорба, може бути неоднаковою. Щоб уникнути неузгодженості у висотах, на планах і картах позначають не відносну висоту, а абсолютну. Її відлічують від єдиного рівня — рівня моря, який вважають за нуль (мал. 13.4).

Мал. 13.4. Визначення абсолютної і відносної висот

Отже, абсолютна висота — це перевищення точки земної поверхні над рівнем моря, позначеним нулем. В Україні та деяких інших сусідніх країнах абсолютну висоту відлічують від Балтійського моря. У США і Канаді — від рівня води в місті Рімускі в затоці Святого Лаврентія. Щоб визначити абсолютну висоту точок, не обов’язково їхати до берегів відповідних морів. У різних місцях на місцевості ставлять спеціальний знак — репер. Він вказує на висоту цього місця над рівнем моря. Від репера, нівелювавши, можна визначити абсолютну висоту будь-якої точки.

Як зображують нерівності на планах і картах?

Рельєф на плані і карті показують за допомогою горизонталей — ліній, які з’єднують точки місцевості з однаковими значеннями абсолютної висоти. Горизонталі проводять через певні проміжки висоти (крок горизонталей), наприклад, що кожні 5, 10, 20, 50, 100 або 200 м (мал. 13.5).

Мал. 13.5. Зображення нерівності поверхні горизонталями

Відстань між горизонталями залежить від крутизни схилів. Якщо схил крутий, горизонталі на плані буде проведено близько одна від одної, якщо пологий — на більшій відстані. Перпендикулярно до горизонталей накреслюються короткі риски, які називаються берґштрихи. Вони вільним кінцем вказують, у якому напрямку схил знижується (мал. 13.6).

Мал. 13.6. Розміщення берґштрихів: а — у зображенні пагорба; б — в улоговині

Дій

ЗНАЙ - ПОЯСНЮЙ - ЗАСТОСОВУЙ - ТВОРИ

1. Назви: а) форми рельєфу; б) ознаку, за якою виділяють опуклі та ввігнуті форми рельєфу.

2. До зображення об'єкта Х добери відповідне зображення з-поміж А-Г, а до Y — з-поміж Д-Ж (мал. 13.7).

Мал. 13.7. Відповідність просторових форм до їх зображень на папері

3. Вияви за малюнком 13.8 відмінність між зображеннями пагорба й улоговини. Установи відповідність між світлинами горба та улоговини й схематичними зображеннями їх (А та Б).

Мал. 13.8. Зображення пагорба і улоговини

4. Змоделюй форми рельєфу.