Природничі науки. 5 клас. Засєкіна

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 43. Земля — гігантський магніт

Що допомагає орієнтуванню?

1. Роздивись малюнок 43.1. Виконай подібний дослід із металевою стружкою та магнітом. Чому стружка утворила малюнок? Про що це свідчить?

Мал. 43.1. Що зі стружкою?

2. Усім відомий такий пристрій, як компас (мал. 43.2). Головний складник цього приладу — магнітна стрілка (тоненький магніт). Вона розташована на вістрі голки й може вільно обертатися. Перевір свій компас. З’ясуй, як встановлюється стрілка компаса, якщо підносити до нього магніт різними полюсами.

Визнач за допомогою компасу напрям на Північний полюс Землі. Не забудь прибрати магніт та залізні предмети!

Мал. 43.2. Стрілочка орієнтується в магнітному полі

3. Перевір своє місцезнаходження і напрямок на північ за допомогою GPS-компасу (програми у смартфоні), який працює, використовуючи сигнали штучних супутників Землі.

Мал. 43.3. Сучасні технології на заміну компасу

Що навколо магніту?

Досліди з постійними магнітами засвідчили, що вони взаємодіють навіть на відстані, без контакту. Це можливо завдяки існуванню навколо магнітів магнітного поля. Світло, теплове випромінювання, радіохвилі — усе це різновиди електромагнітного поля, що розповсюджується в просторі.

Поле, що оточує магніт нерівномірне. Сильніше поле біля полюсів, а з віддаленням від магніту поле слабшає. Про це свідчить розташування залізної стружки навколо магніту — вона не злиплася докупи, а розподілилася відповідно до дії поля, утворивши лінії — замкнуті криві (у них немає початку й кінця). Поза магнітом вони виходять з північного полюса і входять у південний.

Знайомся: магнітне поле Землі

Навколо Землі є магнітне поле, а магнітна стрілка встановлюється так, що один її кінець завжди вказує на північний магнітний полюс (мал. 43.4).

Мал. 43.4. Куди вказує стрілка?

Магнітне поле Землі захищає її поверхню від згубної дії комічного випромінювання.

На земній поверхні також виявлено області, в яких напрямок магнітної стрілки відрізняється від напрямку силових ліній магнітного поля Землі. Такі області називають областями магнітної аномалії (від лат. — «відхилення», «ненормальність»). Такі аномалії пояснюються впливом на магнітне поле Землі магнітних полів покладів залізної руди. В Україні існує кілька зон магнітних аномалій. Так, Криворізько-Кременчуцька аномалія пов’язана з величезними покладами заліза та кремнію.

1. Чому можна стверджувати, що Земля — величезний магніт?

2. А чи тільки наша Земля має магнітне поле? Чи існують магнітні поля навколо інших небесних об'єктів? Яка їхня роль у Всесвіті?

3. Поясни, що таке компас, як і для чого його використовують. Роздивись компас (або його зображення на мал. 43.5) та вкажи, що має бути на порожніх місцях у тексті:

Якщо стрілочка компаса зупиняється на поділках: на 0° — це напрям на ____, на 90° — це напрям на ____, на 180° — це напрям на ____, на 270° — це напрям на ____.

Мал. 43.5. До завдання 3

4. Дізнайся в додаткових джерелах інформації, як виготовити саморобний компас (мал. 43.6) Запропонуй власний спосіб виготовлення компаса.

Мал. 43.6. Саморобний компас