Природничі науки. 5 клас. Засєкіна

§ 42. Досліджуємо магнітну взаємодію

Притягуються чи ні?

1. Досліди, які речі (мал. 42.1) притягує магніт, а які — ні.

Мал. 42.1. Притягує — не притягує

2. Досліди властивості магнітної взаємодії. Перевір, чи правильно показано взаємодію магнітів на малюнку 42.2.

Мал. 42.2. Притягує — відштовхує

3. Переконайся, що магніти діють на відстані і що вода, пісок, тіло людини (та інші речовини) не перешкоджають їхній дії (мал. 42.3).

Мал. 42.3. Дія магніту на відстані

Звідки беруться магніти?

Як ти вже знаєш, струм чинить магнітну дію, тобто провідник, яким упорядковано рухаються заряджені частинки, стає магнітом. Магнітні властивості речовини можна пояснити існуванням упорядкованих електричних струмів (рухів заряджених частинок) усередині речовини, які упорядковуються паралельно один до одного, створюючи два полюси магніту.

Уперше природну речовину з магнітними властивостями, ймовірно, було знайдено в стародавньому місті Магнесія на півострові Мала Азія, оскільки слово «магніт» у перекладі з грецької означає «камінь з Магнесії». Сучасна назва цієї речовини — магнітний залізняк (магнетит). За допомогою інтернет-ресурсів дізнайся, які ще залізні руди існують.

Оскільки будова речовин різна, то магнітні властивості також проявляються по-різному. Одні речовини, як-от залізо — добре їх проявляють, інші — гірше, оскільки їхні колові струми орієнтуються безладно.

Магніт можна створити й штучно. Якщо брусок із спеціальної сталі розмістити біля природного магніту, то він теж набуде магнітних властивостей (мал. 42.4).

Мал. 42.4. Звідки беруться магніти?

Але з часом такі магніти втрачають намагніченість. Особливо швидко це може статись, якщо нагрівати магніти або вдаряти їх. Спробуй самостійно пояснити, чому так відбувається.

Як взаємодіють магніти?

Під час досліджень постійних магнітів встановлено:

  • 1) залізні предмети найкраще притягуються до магніту;
  • 2) два магніти можуть притягуватись або відштовхуватись один від одного, а саме: однойменні полюси відштовхуються, а різнойменні притягуються.

1. Як взаємодіють постійні магніти?

2. Проаналізуй твердження й оціни їхню правильність. Обґрунтуй свою думку.

I. Оскільки всі речовини складаються з атомів, що містять електрони, то їхній рух зумовить однакові магнітні властивості речовин.

II. Однією із необхідних умов набуття магнітних властивостей речовини є упорядкований рух колових струмів, створених електронами в атомах.

  • а) правильне лише перше;
  • б) правильне лише друге;
  • в) обидва правильні;
  • г) обидва неправильні.

I. Магніт має два полюси південний (англ. S — southern), північний (англ. N — northern). Однойменні полюси відштовхуються, різнойменні — притягуються.

II. Магнітним полюсом називається частина магніту, яка спричиняє найсильнішу магнітну дію.

  • а) правильне лише перше;
  • б) правильне лише друге;
  • в) обидва правильні;
  • г) обидва неправильні.

3. Розглянь малюнок 42.5. Поясни, що спільного і що відмінне у притягуванні скріпок у кожному із випадків. За бажанням знайди інформацію, як зробити електромагніт в домашніх умовах.

Мал. 42.5. Електромагніт та постійний магніт у дії

4. Досліди, чи може цвях (ножиці, викрутка) стати магнітом (мал. 42.6).

Мал. 42.6. Магнітиться?