Природничі науки. 5 клас. Засєкіна

§ 18. Рухи в природі й техніці

Чи можливий реактивний рух без реактивного літака, а хвилі без води?

1. Надуй повітряну кульку й відпусти (мал. 18.1). Чи можеш пояснити, що зумовлює рух кульки? Порівняй рухи тенісного м’ячика, кинутого вертикально вгору, і повітряної кульки, випущеної також вертикального вгору. У чому відмінність між цими рухами? Зафільмуй (за можливості) досліди та передивися відео у сповільненому режимі.

Мал. 18.1. Один із рухів — реактивний

2. Виготов нитяний маятник із великої намистинки / гайки / кульки чи іншого тягарця й нитки. Який рух спостерігатимеш (мал. 18.2)?

Мал. 18.2. Коливальце, вагадло, хитун, маятник: назв багато, річ одна

3. Разом з однокласниками та однокласницями утвори хвилі за допомогою скакалки (мотузки) та іграшкової пружини (мал.18.3). Чи однаково поширюються коливання?

Мал. 18.3. Моделюй хвилі

У чому особливість реактивного руху?

Світ природи й техніки багатий на різноманітні рухи. У §§ 11-14 ми вже класифікували деякі з них. Розглянемо й інші види рухів. Порівняй рух кинутого вгору тенісного м’ячика та повітряної кульки, з якої виходить повітря. Піднімаючись, м’ячик поступово сповільнюється під дією сили тяжіння, вгорі на мить зупиняється і падає, збільшуючи швидкість. А яку траєкторію має кулька? На її рух, окрім сили тяжіння, впливає також сила струменю повітря, що витікає, — і кулька рухається в протилежному напрямку. Такий вид руху називають реактивним.

Особливістю реактивного руху є те, що тіло може пришвидшуватися і гальмувати без зовнішньої взаємодії з іншими тілами.

У техніці реактивний рух використовують на річковому транспорті (катер із водометним двигуном), в авіації, у військовій справі. Завдяки дослідженням реактивного руху люди зуміли здійснити політ у космос. У природі реактивний рух властивий медузам, кальмарам, восьминогам й іншим організмам.

Реактивний рух тіла — це рух, який виникає під час відділення від тіла його частини з певною швидкістю.

У чому особливості коливального та хвильового рухів?

У завданні 2 тобі було запропоновано виготовити нитяний маятник. Головна особливість його руху — це повторюваність: туди-назад, тією самою траєкторією, за той же час. Такий різновид руху називають коливанням.

З прикладів коливальних рухів можна навести гойдання колиски, гойдалки-балансира, дерев під дією вітру, землетрусів. Коливальними є й рухи легень чи серця.

Поширення коливань у просторі називають хвильовим рухом. Звук, що ми чуємо, є прикладом механічних хвиль. Відкриття ж іншого виду невидимих хвиль — електромагнітних — докорінно змінило наш світ. Ними обмінюються супутники й антени як космічних станцій, так і будь-яких ґаджетів. Електромагнітні хвилі — це не лише хвилі зв’язку, але також і світло, тепло (інфрачервоні промені) рентгенівське та радіоактивне випромінювання (гамма-промені).

Що таке період і цикл?

Коливні й хвильові процеси мають повторення, здійснювані через певний час — його називають періодом. Загалом, слово «період» у перекладі з грецької означає «чергування». Періодичними процесами є чергування припливів і відпливів, дня і ночі (мал. 18.4, а).

Серед періодичних процесів є такі, що мають повну послідовність повторюваних подій. Їх ще називають циклами. Прикладом є послідовність стадій розвитку, що відбувається з організмами від народження до завершення життя (мал. 18.4, б).

Мал. 18.4. Періодичність і циклічність у природі

1. Наведи приклади рухів у живій і неживій природі: реактивного, коливального, хвильового.

2. Наведи приклади періодичних процесів; циклів.

3. Схарактеризуй зображені на малюнку 18.5 рухи. Що їх об'єднує?

Мал. 18.5. Порівняй рухи

4. Порівняй малюнки, на яких зображено процеси, пов’язані із життям каштана (мал. 18.6). На якому зображено життєвий цикл, а на якому сезонні (періодичні) зміни. Дізнайся з додаткових джерел, за який час із плоду каштана виростає дерево.

Мал. 18.6. Порівняй малюнки

5. Сконструюй саморобний реактивний пристрій (мал. 18.7).

Мал. 18.7. Реактивна «автівка» власноруч!