Географія. 6 клас. Запотоцький

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 6 клас. Запотоцький

Шановні шестикласники і шестикласниці!

Напевне, кожен із вас любить подорожувати, відкривати для себе нові місця та країни. Багато хто розглядав уже відому вам політичну карту світу та думав: як люди живуть у тій чи іншій країні, який їхній спосіб життя? Чи в цій країні тепло, чи холодно? Або ж де відпочити взимку чи влітку, щоб набратися сил? А якими чудовими є наші Карпати та Кримські гори, безкрайні простори Чорного та Азовського морів! Чи можна заглянути в усі куточки Землі? Як пізнати красу природи нашої Батьківщини?

У вас є шанс отримати відповіді на всі ці запитання з новим предметом — географією. Ця наука бере свій початок ще у III столітті до нашої ери із досліджень Ератосфена. Але, водночас, географія є і сучасною наукою, яка за допомогою новітніх джерел інформації дозволяє пізнавати головні закономірності Землі.

Вступ

§ 1. Географія древня і сучасна. Наука про землю

§ 2. Методи географічних досліджень. Джерела географічної інформації

§ 3. Особливості організації власних географічних спостережень. Інтерактивні вправи

Розділ 1. Земля на глобусі й карті

§ 4. Форма і розміри Землі. Навколосвітня подорож Фернана Магеллана

§ 5. Рухи Землі та їх наслідки

§ 6. Глобус — модель Землі

§ 7. Зображення земної поверхні на космічних знімках та глобусі, картах, планах місцевості

§ 8. Визначення напрямків на карті

§ 9. Масштаб та його види

§ 10. Визначення відстаней між об’єктами на глобусі та карті

§ 11. Географічні карти та атласи

§ 12. Легенда карти. Географічна карта в житті людини

§ 13. Географічна карта в житті людини. Інтерактивні вправи

Розділ 2. Оболонки Землі

Літосфера

§ 14. Будова Літосфери

§ 15. Літосферні плити, наслідки їх переміщення

§ 16. Землетруси

§ 17. Вулканізм, вулкани. Гарячі джерела і гейзери

§ 18. Зовнішні процеси на земній поверхні. Зсуви — наслідок діяльності зовнішніх сил

§ 19. Абсолютна і відносна висота місцевості. Горизонталі. Шкала висот і глибин

§ 20. Основні форми рельєфу поверхні Землі. Рівнини

§ 21. Основні форми рельєфу суходолу. Гори

§ 22. Рельєф дна океану

§ 23. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору. Інтерактивні вправи

Атмосфера

§ 24. Склад і будова атмосфери

§ 25. Нагрівання атмосферного повітря. Добовий хід температури повітря, причини його коливання

§ 26. Річний хід температури повітря, причини його коливання. Середні температури, амплітуди температури

§ 27. Атмосферний тиск, його зміни у тропосфері

§ 28. Вітер: причини виникнення, напрямки, сила, швидкість. Роза вітрів

§ 29. Вода в атмосфері: випаровування, вологість повітря та її зміни

§ 30. Хмари, їхні форми. Хмарність. Туман

§ 31. Опади, їхні види, вимірювання

§ 32. Погода, її елементи

§ 33. Клімат. Кліматична карта світу, України

§ 34. Небезпечні і рідкісні атмосферні явища

§ 35. Значення атмосфери. Людина й атмосфера. Інтерактивні вправи

Гідросфера

§ 36. Гідросфера. Світовий океан. Острови в океані. Карта океанів

§ 37. Властивості вод Світового океану

§ 38. Рухи води у Світовому океані

§ 39. Життя в океанах і морях

§ 40. Ресурси Світового океану. Господарська діяльність людини у Світовому океані

§ 41. Води суходолу. Річки

§ 42. Робота річок

§ 43. Озера, походження озерних улоговин, солоність. Болота

§ 44. Підземні води

§ 45. Льодовики. Багаторічна мерзлота

§ 46. Штучні водойми та водотоки. Водні ресурси. Людина і гідросфера. Інтерактивні вправи

Біосфера та ґрунти. Природні комплекси

§ 47. Складові біосфери, взаємозв’язки між оболонками Землі

§ 48. Біологічні ресурси та закономірності їх поширення

§ 49. Ґрунти

§ 50. Земельні ресурси. Людина і біосфера

§ 51. Географічна оболонка — найбільша екосистема Землі

§ 52. Екосистеми як наслідок взаємозв’язків між компонентами природи, їх види

§ 53. Характеристика зональних екосистем (природних зон)

Антропосфера

§ 54. Антропосфера — географічний та соціальний простір життя і діяльності людини

§ 55. Господарська діяльність людини в антропосфері та її взаємозв’язки з іншими оболонками Землі

§ 56. Охорона природи та невиснажливе природокористування. Інтерактивні вправи

Словник географічних термінів і понять