Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

7. Кільчасті черви (кільчаки)

Зазвичай ми не звертаємо на них уваги, хоча саме від цих тварин значною мірою залежить родючість ґрунту й кількість риби в морях та річках. І саме вони займаються «прибиранням» наших лісів від опалого листя. Великі чи маленькі, але такі важливі як для природи, так і для людини — черви та п'явки!

Поширення та спосіб життя

Середовище життя

Кільчаки трапляються в різних середовищах. їх можна знайти на поверхні ґрунту й під землею. Вони живуть у прісних і солоних водоймах. В океанах деякі з цих тварин плавають у товщі води, а інші ведуть майже нерухомий спосіб життя на дні. При цьому вони будують спеціальні трубочки, у яких ховаються від ворогів.

Що їдять і хто їх їсть?

Серед них трапляються хижаки, які полюють на інших тварин. Є й такі, що живляться рештками мертвих організмів. Досить багато видів є фільтраторами, що виловлюють органічні частки, проганяючи воду крізь спеціальні цідильні структури. Відомі й паразитичні кільчаки, такі як медична п’явка.

Самі ці тварини слугують кормом для багатьох водяних і наземних тварин. Їх їдять риби, жаби, птахи, звірі, комахи, раки.

Особливості будови

Розміри тіла

Розміри тіла кільчаків дуже різноманітні. Є крихітні види, завдовжки менші за 1 мм. А найбільші представники мають довжину тіла більш ніж 3 м. Такими великими є деякі морські види й австралійський земляний черв’як, який живе під землею (мал. 7.1).

Кільчаста будова

Свою назву кільчаки отримали через те, що їхнє тіло поділене на окремі сегменти (мал. 7.2). Ззовні здається, що воно складається з окремих кілець, які з’єднані між собою. Для багатьох видів характерною ознакою є наявність пояска — кількох потовщених сегментів у передній частині тіла.

Мал. 7.1. Австралійський земляний черв'як

Вирости тіла

Характерною ознакою цих тварин є наявність на тілі хітинових щетинок. У деяких кільчаків таких щетинок багато, і вони зібрані в пучки, наприклад у піскожила й нереїса. В інших їх менше, і в пучки вони не збираються, наприклад у трубочника.

Багато видів кільчаків мають бокові вирости на сегментах тіла — параподії (мал. 7.2), які вони використовують для руху, наприклад нереїс.

А в представників п’явок є присоски.

Розмноження і розвиток

Ці тварини можуть розмножуватися і нестатевим, і статевим способами. При нестатевому розмноженні тіло тварини поділяється на кілька фрагментів, кожний з яких утворює нову особину (мал. 7.3, с. 30).

При статевому розмноженні кільчаки відкладають запліднені яйця (мал. 7.4, с. 30). З яєць виводяться або маленькі черви, схожі на дорослих, або личинки (у морських видів). Личинки якийсь час плавають, а потім осідають на дно й перетворюються на дорослих червів. Серед кільчаків є багато гермафродитів — організмів, які утворюють і чоловічі, і жіночі статеві клітини.

Мал. 7.2. Особливості будови кільчастих червів на прикладі дощового черв'яка, п'явки та нереїса

Мал. 7.3. Розмноження кільчака шляхом фрагментації

Мал. 7.4. Кокон з яйцями дощового черв'яка

Мал. 7.5. Морська миша, або афродита, — багатощетинковий черв'як, який веде повзаючий спосіб життя

Мал. 7.6. Риб'яча п'явка — паразитична тварина

Різноманітність

Налічують понад 12 000 видів кільчастих червів. Традиційно виділяють такі їх групи, як багатощетинкові черви, малощетинкові черви та п’явки.

Багатощетинкові — це найбільша група кільчаків. Більшість багатощетинкових — морські мешканці. Є вільно плаваючі, повзаючі та сидячі види (мал. 7.5). Деякі з них живуть на значних глибинах.

Серед малощетинкових є морські, прісноводні й ґрунтові тварини. Вони живляться органічними рештками, іншими тваринами, є паразитичні види. Типовим представником є дощовий черв’як.

Сегментоване червоподібне тіло п’явок сплюснуте. Щетинок у п’явок немає. На передньому та задньому кінцях тіла є присоски. Ці кільчаки можуть плавати й пересуватися суходолом за допомогою присосків. У світі існує понад 400 видів п’явок, які переважно є паразитами або хижаками (мал. 7.6). Медичних п’явок здавна й успішно використовують у медицині.

Значення для людини

Позитивне

• Підвищують родючість ґрунтів (дощові черви).

• Переробляють опале листя (дощові черви).

• Є кормом для багатьох промислових риб (нереїс, піскожил тощо).

• Очищують забруднену воду (трубочник тощо).

• Уживаються в їжу (палоло тощо).

• Використовуються в медицині (п’явки).

Негативне

• Деякі види є паразитами й можуть уражати людину та домашніх тварин (п’явки).

Запам'ятайте найважливіше

Характерною ознакою кільчаків є кільчасте тіло. Кільчастих червів поділяють на малощетинкових, багатощетинкових червів та п’явок. Ці тварини мають велике значення: вони є частиною природи, важливими ланками харчових ланцюгів. Дощові черв’яки — гарні ґрунтоутворювачі. Серед водяних червів є фільтратори води. Існують паразитичні види, що завдають шкоди людині та тваринам, а також види, які використовуються в медицині.

Перевірте свої знання

1. За якими ознаками тварину можна віднести до кільчаків?

2. Де живуть представники кільчастих червів?

3. Яке значення для людини мають п’явки?

4. Як живляться представники різних груп кільчаків?

5*. Використовуючи матеріали параграфа й додаткові джерела, поясніть, яку роль у природі відіграють кільчасті черви.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.