Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 1

Різноманітність тварин

У цій темі ви будете вивчати основні групи тварин, визначальні ознаки їхньої будови та біологічні особливості. Ви дізнаєтесь, яким чином вони пристосувалися до існування в певному середовищі, як взаємодіють між собою і яку роль відіграють у природі.

Окрім того, ви зрозумієте, як тісно пов’язані інтереси людини з кожним видом тварин. Кожен вид, кожна група тварин має свою роль у житті нашої планети. Якщо нам здається, що якісь тварини не відіграють у нашому житті жодної ролі, це означає лише те, що ми їх ще дуже погано знаємо.

Упродовж вивчення теми ви будете досліджувати життя мешканців морів та океанів, ґрунтових організмів, наземно-повітряних тварин та тих, що обрали собі за місце існування інших істот.

5. Класифікація та значення тварин

Відомий давньогрецький учений Арістотель у IV ст. до н. е. розділив живі організми на два великі царства — Рослини і Тварини. А навіщо взагалі ділити живі організми на групи? І чим особлива група тварин? Яка від них користь чи шкода? Спробуймо розібратися.

Поділ тварин на групи. Як це було?

Люди завжди розуміли, що існує багато різних тварин. Ще за часів первісного суспільства їх поділяли на групи. Зараз ми називаємо такий поділ класифікацією. Перші класифікації були дуже прості: цих тварин можна їсти, а цих — ні. Ось і є дві групи — їстівні та неїстівні тварини. А можна поділити тварин зовсім інакше: ті, що полюють на людину (наприклад, тигри), ті, на яких людина сама полює (наприклад, зайці), і ті, що не потрапляють у перші дві групи (наприклад, павук-хрестовик).

Із часом почали з’являтися нові класифікації. А разом із цим виникла проблема непорозуміння між ученими різних країн. Як між собою домовлятися, якщо, наприклад, словом «жаба» в українській і російській мовах позначають зовсім різних тварин? Саме тому й довелося знаходити спільну мову і розробляти правила класифікації. Щоб уникнути плутанини, домовилися всі назви давати латиною.

Сучасна класифікація тварин

Основою будь-якої класифікації в біології є вид. Вид — це група тварин, яка має спільне походження, однакову будову та займає певне місце проживання. Кожна тварина належить до певного виду. Наукова назва виду складається з двох слів. Повну назву пишуть латиною, а для зручності в кожній країні її перекладають на місцеву мову (мал. 5.1).

Вид не слід плутати з породою. Породи утворюються внаслідок діяльності людини, яка створює їх для своїх цілей, і не є різними видами. Так, різні породи собак належать до одного виду — Собака домашній.

Мал. 5.1. Будь-яка тварина належить до певного виду

Мал. 5.2. Представники видів роду Дятел

Схожі види, які походять від одного предка, вчені об’єднують у групи. Ці групи називаються родами. Зауважте, перше слово у видовій назві є назвою роду. Наприклад, вид Ропуха зелена належить до роду Ропуха, а Собака домашній — до роду Собака. До цього ж роду належить і вовк. Його наукова назва так і перекладається — «Собака вовк». А в наших лісах ми можемо побачити, наприклад, кількох представників роду Дятел (мал. 5.2).

Усі ми належимо до виду Людина розумна, роду Людина. Назва виду — Людина розумна — латиною пишеться Homo sapiens L. Літера L означає першу літеру прізвища вченого Карла Ліннея, який цей вид описав. Це єдиний учений, прізвище якого скорочується таким чином. Інші автори назв видів указуються повністю. І це є знаком пошани до вченого, який створив принципи сучасної систематики.

Схожі роди вчені об’єднують у родини. Так, рід Собака, рід Песець і рід Лисиця входять до складу родини Собачі. А роди Шимпанзе, Горила й Орангутан об’єднуються в родину Людиноподібні мавпи.

Родини тварин своєю чергою об’єднуються у більші групи — ряди. Так, родини Собачі, Ведмежі й Котячі належать до ряду Хижі. А самі ряди об’єднуються в класи. Наприклад, до складу класу Ссавці входять ряди Хижі, Примати, Парнокопитні тощо.

Карл фон Лінней (1707-1778) — видатний шведський біолог, професор Уппсальського університету. Головну увагу вчений приділяв систематиці живих організмів. Він є автором сучасної класифікації рослин і тварин, у якій кожному виду відповідає латинська назва з двох слів. Лінней описав багато видів рослин і тварин.

У свою чергу, класи об’єднують у типи. Тип Хордові, наприклад, складається з класів Ссавці, Плазуни, Птахи та ін. А до типу Членистоногі належать такі класи, як Комахи й Ракоподібні. Нарешті, типи об’єднуються в царство Тварини, те саме, яке виокремлював ще Арістотель.

Якщо вчені натрапляють на якийсь новий вид, то вони спершу класифікують його, тобто визначають, до якої групи тварин він належить. Це, по-перше, дає змогу науковцям зрозуміти, про який вид ідеться в тому чи іншому дослідженні, а по-друге, дозволяє приблизно з’ясувати, що можна отримати від цього виду. Якщо ми знаємо, що новий вид жука належить до родини Туруни, які здебільшого є хижаками, то можемо спробувати використати його для боротьби з певними шкідниками сільського господарства.

Як можна віднести тварину до певної групи?

Для цього вчені докладно вивчають її. Враховують особливості зовнішньої і внутрішньої будови, зону поширення й особливості життєдіяльності. Застосовують і більш складні сучасні методи досліджень. Не завжди зовнішня схожість є показником близьких родинних зв’язків. Так, кити, які живуть у воді, за формою тіла схожі на риб, та найближчими їхніми родичами є все ж таки ссавці. Оскільки кити дихають за допомогою легень і вигодовують свою малечу молоком, їх відносять до класу Ссавці.

Значення тварин для людини

Позитивне

• Джерело їжі (свійські й дикі тварини).

• Джерело сировини для промисловості — шерсті, шкіри, шовку тощо.

• Транспорт (коні, верблюди, віслюки).

• Запилювачі рослин (бджоли, джмелі тощо).

• Поширювачі плодів і насіння (ссавці, птахи тощо).

• Джерело лікарської сировини — прополісу, воску, пантів, зміїної отрути тощо.

• Джерело позитивних емоцій (домашні й дикі тварини).

• Руйнівники мертвої органіки, наприклад, опалого листя (комахи, черви тощо).

• Очисники води (устриці, перлівниці тощо).

Негативне

• Напади на людей (хижі звірі, деякі великі травоїдні).

• Збудники захворювань (паразитичні черви і членистоногі).

• Переносники збудників захворювань (комарі, мухи тощо).

• Отруйні тварини (павуки, комахи, змії, риби тощо).

• Шкідники сільського господарства (колорадський жук, вовчок тощо).

• Руйнівники споруд і матеріалів (терміти, молюски тощо).

Запам'ятайте найважливіше

Сучасна система тваринного світу ґрунтується на виявленні спорідненості між тваринами. Кожна тварина належить до певного виду. Близькі види об’єднуються у роди, родини, ряди, класи й типи. Тварини відіграють важливу роль у природі та в житті людини. Людині тварини приносять багато користі, але й нерідко завдають шкоди.

Перевірте свої знання

1. Що є основною одиницею систематики?

2. Що таке вид?

3. Навіщо вчені поділяють тварин на певні групи?

4. Наведіть свої приклади позитивного значення тварин для людини.

5. Наведіть свої приклади негативного значення тварин для людини.

6. Користуючись матеріалами параграфа, дайте класифікацію кота лісового.

7*. Пригадайте особливості систематики рослин і порівняйте її із систематикою тварин. Знайдіть спільні й відмінні риси.