Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Рослини, тварини й гриби мають багато спільного, але водночас вони кардинально відрізняються. Імовірно, найголовніші відмінності пов'язані з будовою клітини й типами живлення. Це зумовлює всі інші особливості цих організмів.

Тварини так само, як і представники рослин та грибів, мають усі ознаки живих організмів. їм властиві обмін речовин (живлення, дихання, виділення), ріст, розвиток, рух, розмноження та подразливість. Вони складаються з клітин. У чому ж причина такої принципової подібності? У спільному походженні. Імовірно, у далекому минулому сучасні організми мали спільних предків.

За тривалий час еволюції між представниками різних царств не тільки збереглася подібність, але й накопичилися відмінності. Простежити це можна, розглянувши таблицю.

Риси відмінності та подібності тварин, рослин, грибів

Ознака для порівняння

Тварини

Рослини

Гриби

1. Будова клітини:

а) клітинна оболонка

відсутня

наявна, розташована ззовні клітинної мембрани

наявна, містить хітин

б) вакуоля

відсутня

наявна

наявна

в) хлоропласти

відсутні

наявні

відсутні

г) запасні поживні речовини

глікоген

крохмаль

глікоген

д) клітинний центр

наявний

відсутній

наявний

Закінчення таблиці

Ознака для порівняння

Тварини

Рослини

Гриби

2. Тип живлення

гетеротрофний

автотрофний

гетеротрофний

3. Наявність систем органів

наявні

відсутні

відсутні

4. Розмноження

статеве і нестатеве

статеве і нестатеве

статеве і нестатеве

Запам'ятайте найважливіше

Тваринам властиві обмін речовин, ріст, розвиток, рух, розмноження та подразливість, клітинна будова. У цьому полягає подібність тварин до інших організмів. Їм притаманні й свої особливості: тварини є гетеротрофами, їхні клітини не мають твердої оболонки, а органи об’єднані в системи. Тварини, як правило, здатні самостійно пересуватися, їхній ріст обмежений або необмежений, тіло компактне.

Перевірте свої знання

1. Які особливості будови та життєдіяльності притаманні тільки тваринам?

2. Які спільні риси є у тварин і рослин? У чому причини подібності?

3. Чим відрізняються тварини від рослин? У чому причини відмінності?

4. Які спільні риси є у тварин і грибів? У чому причини подібності?

5. Чим відрізняються тварини від грибів? У чому причини відмінності?

6. Яке значення для людини мають рослини?

7. Яке значення для людини мають гриби?

8*. Чи можна сказати, що всі рослини є автотрофами? Доведіть на прикладах.

9*. Чому тварини і гриби не здатні до автотрофного живлення?

Висновок

Тваринам властиві всі особливості живих систем: обмін речовин, рух, ріст і розвиток, розмноження, подразливість, але у тварин вони проявляються інакше, ніж у рослин або грибів. Тіло тварин складається з клітин, які утворюють тканини, органи, системи органів. Тканини тварин (епітеліальна, м’язова, нервова, тканини внутрішнього середовища) мають інакшу будову, ніж тканини рослин. Системи органів (опорно-рухова, травна, дихальна, кровоносна, видільна, нервова, ендокринна та статева) забезпечують тваринам ефективне пристосування до умов існування. Тварини освоїли всі середовища існування: водне, наземно-повітряне, ґрунтове та інші організми. Тварини — важлива ланка живого світу нашої планети.

Перевірте свої знання з теми «Вступ».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.