Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

3. Органи та системи органів тварин

З клітин багатоклітинних організмів утворюються органи й системи органів, які діють злагоджено, забезпечуючи виконання всіх функцій організму. їхня будова сформувалася протягом тривалої еволюції і пов'язана з функціями. У рослин також є органи, але систем органів немає.

Скелет

Травна і видільна системи

Дихальна система

Мал. 3.1. Скелет, травна і видільна, дихальна, системи тварини

У багатоклітинних тварин із тканин утворюються органи. Органи — це частини організму, що мають певну будову й виконують певні функції. Наприклад, органами є шлунок, серце, нирки, легені. Сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, називаються системою органів. У різних тварин вони складаються з різних органів, але виконують однакові функції.

У тварин виділяють опорно-рухову, травну, дихальну, кровоносну, видільну, нервову, ендокринну та статеву системи.

Основні функції опорно-рухової системи — це забезпечення опори, руху й захисту. Опорно-рухова система більшості тварин складається з м’язів і скелета (мал. 3.1).

Травна система (мал. 3.1) забезпечує надходження їжі в організм і її підготовку до внутрішньоклітинного перетворення.

Дихальна система (мал. 3.1) забезпечує надходження в організм кисню та виведення вуглекислого газу. Деякі тварини не мають дихальної системи. Газообмін у них може відбуватися в результаті дифузії через покриви тіла.

До органів дихання належать зябра (у ракоподібних, риб), трахеї (у комах), легені (у змій, крокодилів, птахів, ссавців).

Кровоносна система

Нервова система

Мал. 3.2. Кровоносна та нервова системи тварини

Головне завдання кровоносної системи (мал. 3.2) — це транспорт речовин усередині організму.

Функція видільної системи — виведення з організму непотрібних і шкідливих речовин (мал. 3.1).

Функція нервової системи (мал. 3.2) — це забезпечення злагодженої роботи всіх органів і систем, а також зв’язок організму із зовнішнім середовищем, який зазвичай здійснюється завдяки органам чуття (очі, вуха тощо).

Функції ендокринної системи подібні до функцій нервової системи — взаємозв’язок та злагоджена діяльність клітин, органів і їхніх систем. Органами ендокринної системи є залози внутрішньої секреції, які виділяють гормони (біологічно активні речовини, що беруть участь у регуляції життєвих функцій організму).

Основна функція статевої системи — забезпечення розмноження організмів. Органами статевої системи є статеві залози, що виробляють статеві клітини.

Запам'ятайте найважливіше

У багатоклітинних тварин із тканин утворюються органи. Сукупність органів, які спільно забезпечують перебіг найважливіших життєвих процесів, називається системою органів. У тварин виділяють такі системи органів: опорно-рухову, травну, дихальну, кровоносну, видільну, нервову, ендокринну та статеву.

Перевірте свої знання

1. Які системи органів розрізняють у тварин?

2. Які органи ви знаєте?

3*. Чому одні тварини мають складніші системи органів, а інші — простіші? Із чим це пов’язано?

4*. Чому риба не може дихати атмосферним повітрям?