Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

15. Паразитизм

Паразитизм є однією з форм взаємодії організмів, і це важливо знати, бо враження паразитом може спричинити хворобу, погіршити здоров’я людини. Серед паразитичних організмів більшість — безхребетні. Треба знати їхні особливості, щоб запобігти зараженню.

Хижацтво і паразитизм

І хижаки і паразити живляться, нападаючи на інші організми (мал. 15.1). Проте між ними існує досить велика різниця.

Порівняння хижацтва і паразитизму

Основні ознаки

Приклади організмів

Хижацтво

Один організм, який називають хижаком, використовує як їжу інший, який називають жертвою, або здобиччю, одноразово, що призводить до її загибелі

Павук і муха; вовк і заєць; бабка і комар; гідра і мальок риби

Паразитизм

Один організм, який називають паразитом, використовує інший, який називають хазяїном, як їжу й середовище існування. Це не призводить до швидкої загибелі хазяїна

Комар і людина; іксодовий кліщ і людина; їздець і комаха, у яйця якої він відкладає свої яйця

Особливості життєдіяльності паразитів

Паразитичних тварин поділяють на дві великі групи. Одні паразити (ектопаразити) живуть на поверхні тіла хазяїна, а інші (ендопаразити) оселяються всередині тіла. Обидва варіанти мають свої переваги й недоліки. Ектопаразитам значно легше змінювати хазяїна: слід лише дочекатися, поки поряд із ним з’явиться ще одна особина цього виду. Але й хазяїну легше боротися з такими паразитами. Хоча б просто механічно збирати їх, як це часто роблять мавпи.

Мал. 15.1. Хижаклев і паразит пасовищний кліщ

Ендопаразитам доводиться проникати всередину організму-хазяїна. Це не так легко. До того ж набагато важче шукати нових хазяїв. Але є й відчутні переваги. Середовище всередині хазяїна стале, немає суттєвих коливань температури. Паразит захищений від негативної дії середовища своїм хазяїном, до того ж він просто оточений їжею і не витрачає час на її пошуки.

Особливості будови паразитів

Для того щоб успішно паразитувати, паразитам довелося виробити багато специфічних рис будови, які притаманні тільки їм.

Пристосування в будові тіла до паразитизму

• Спрощена будова. Частина органів чи систем органів зредукована або навіть відсутня. Це зрозуміло — вони не потрібні для виживання. Не треба шукати їжу, рятуватися від ворога тощо.

• Міцні покриви. Захищають паразита від руйнівного впливу внутрішнього середовища хазяїна.

• Органи прикріплення (гачки, присоски, кігті на лапках). Допомагають втриматися в тілі хазяїна.

Особливості розмноження і розвитку паразитів

Для ефективного пристосування до такого способу життя паразитам довелося виробляти й певні особливості розмноження та розвитку.

• Гермафродитизм. У тілі хазяїна іноді неможливо зустріти особину іншої статі.

Мал. 15.2. Життєвий цикл аскариди

• Висока плодючість і складні цикли розвитку. У яєць або личинок дуже малий шанс потрапити в тіло хазяїна, а ці два фактори збільшують їх.

• Стійкість яєць до впливу хімічних і фізичних факторів. Яйця зазнають впливу несприятливих факторів як у тілі хазяїна, так і в зовнішньому середовищі.

Не завжди життєвий цикл паразита є складним, але він завжди пристосований до найбільш ефективної передачі паразита новим хазяям.

Так, аскарида має відносно простий життєвий цикл (мал. 15.2). З яйця виводиться личинка, яка мігрує по організму хазяїна й через деякий час перетворюється на дорослого паразита. Але для того щоб яйця аскариди могли заразити хазяїна, їм треба кілька днів полежати на свіжому повітрі. Без цього яйце не спроможне на зараження. Таким чином навіть при простому життєвому циклі аскарида підвищує шанси на те, що яйце потрапить в організм іншої особини.

Різноманітність паразитів

Паразитів можна знайти в будь-якій групі живих організмів. Вони є і серед червів (аскариди), і серед членистоногих (кліщі, воші), і серед хребетних (міксини, кажани вампіри) (мал. 15.3). Навіть серед кишковопорожнинних знайшовся паразитичний поліп, який паразитує в ікринках осетрових риб.

Мал. 15.3. Міксина (ліворуч) і кажан вампір (праворуч) — представники паразитичних хребетних

Значення для людини

Позитивне

• Контролюють чисельність шкідників сільського господарства і переносників інфекцій.

• Використовуються в медичних цілях (лікування алергії).

Негативне

• Переносники хвороб людини, домашніх тварин і рослин.

• Збудники хвороб людини, домашніх тварин і рослин

Запам'ятайте найважливіше

Паразитизм — це біологічне явище такого співіснування організмів, за якого паразит харчується в організмі хазяїна, завдаючи йому шкоди, але не вбиваючи його. У процесі еволюції паразити набули пристосувальних рис, які допомагають їм виживати.

Перевірте свої знання

1. Що таке паразитизм? Наведіть приклади відношень паразит — хазяїн.

2. Чому слід вивчати біологію окремих паразитів?

3. Доведіть, що особливості, які мають паразити, є пристосуваннями до їхнього способу життя.

4*. Як ви вважаєте, про що свідчить той факт, що дорослим паразитичним червам аскаридам кисень не потрібний, а їхнім личинкам — потрібний?

5*. Використовуючи матеріали параграфа й додаткові джерела, поясніть, яку роль у природі відіграють паразити.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.