Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

11. Типи розвитку комах

У світі існує понад 1 млн видів комах. Їх поділяють на дві великі групи за типом післязародкового розвитку. Це комахи з повним та неповним перетворенням. Кожна із цих груп має свої переваги та недоліки. Але це не завадило їм цілком успішно заселити всю планету.

Особливості розвитку з неповним перетворенням (без метаморфозу)

Розвиток комах з неповним перетворенням починається з відкладання заплідненого яйця (мал. 11.1). Певний час комаха розвивається в яйці, а потім виходить з нього. Личинка, яка вийшла з яйця, зовні схожа на дорослу особину (мал. 11.2), тільки мас менші розміри. Крім того, у неї недорозвинені крила й не функціонують статеві залози, тобто вона не може розмножуватися.

Личинка постійно їсть і поступово росте. У зв’язку з тим, що ріст комах обмежений їхнім хітиновим панциром, для збільшення розмірів личинка линяє. Поки панцир після линяння м’який, розміри комахи можуть збільшуватися.

Коли личинка стає завбільшки з дорослу комаху, відбувається останнє линяння. Після цього комаха перетворюється на дорослу особину з розвиненими крилами і статевими залозами, що функціонують. Дорослу особину комах учені називають імаго.

Мал. 11.1. Розвиток комахи з неповним перетворенням на прикладі коника

Мал. 11.2. Дорослі особини (ліворуч) і личинка (праворуч) клопів-солдатиків

Переваги й недоліки розвитку з неповним перетворенням

Перевагою розвитку з неповним перетворенням є те, що ріст комахи відбувається поступово. Для її перетворення на дорослу особину не потрібна нерухома стадія, яка може бути вразливою для хижаків.

Недоліком є те, що дорослі особини й личинки живляться однаковою їжею. Це збільшує конкуренцію між особинами виду, які можуть проживати на одній ділянці місцевості, і зменшує їхню кількість.

Особливості розвитку з повним перетворенням (з метаморфозом)

Розвиток комах з повним перетворенням також починається з відкладання заплідненого яйця (мал. 11.3). Личинка, яка вийшла з яйця, зовні не схожа на дорослу особину, і живиться вона зазвичай не так, як доросла комаха. Наприклад, гусінь живиться листям, а дорослі метелики — нектаром. Крила і статеві залози в личинок відсутні.

Мал. 11.3. Розвиток комахи (метелика) з повним перетворенням

Мал. 11.4. Личинка (ліворуч), лялечки (посередині) та доросла особина (праворуч) бджоли

Личинка постійно їсть і збільшується в розмірах. Вона також линяє і росте під час линянь. Коли розміри личинки наближаються до розмірів дорослої комахи, вона перетворюється на лялечку. Лялечка є нерухомою стадією розвитку. Усередині неї більшість тканин і клітин розчиняються і слугують джерелом живлення для небагатьох клітин, які формують тіло дорослої комахи. Після формування дорослого тіла комаха виходить з лялечки вже здатною до розмноження (у вигляді імаго) (мал. 11.4).

Переваги й недоліки розвитку з повним перетворенням

Перевагою розвитку з повним перетворенням є те, що дорослі особини й личинки живляться різною їжею (мал. 11.5). Це зменшує конкуренцію між особинами виду, які можуть проживати на одній ділянці місцевості, і збільшує їхню кількість.

Недоліком є те, що для перетворення личинки на дорослу особину потрібна нерухома стадія, яка може бути вразливою для хижаків.

Мал. 11.5. Доросла особина (ліворуч) і личинка (праворуч) хруща

Личинки деяких комах завдають значної шкоди сільському господарству.

Усі знають про колорадського жука — шкідника картоплі. Його самки відкладають яйця з нижнього боку листків картоплі. Протягом літа розвивається 2-3 покоління. Дорослі жуки та їхні личинки живляться листками картоплі. За сезон жук може з'їсти 4 г, а личинка — 1 г листків. Якщо врахувати, що в середньому самка за літо відкладає до 700 яєць, то вже два покоління однієї самки можуть знищити 1 т листя!

Великої шкоди сільському господарству завдають личинки білана капустяного. Спочатку самки відкладають яйця купками по 15-200 штук на нижню поверхню листків капусти. Через 8-12 днів з'являються личинки (гусениці). При значному заселенні вони знищують усю м'якоть листка, залишаючи лише товсті жилки, і за 2-3 дні здатні знищити головку капусти. А тепер уявіть наслідки, якщо за літо розвивається 2-4 покоління білана капустяного!

Запам'ятайте найважливіше

Післязародковий розвиток комах може бути з повним і неповним перетворенням. Розвиток з неповним перетворенням передбачає такі стадії: яйце — личинка — доросла комаха. Розвиток з повним перетворенням: яйце — личинка — лялечка — доросла комаха. Розвиток з повним і неповним перетворенням має свої преваги й недоліки.

Перевірте свої знання

1. Які стадії розвитку мають комахи з неповним перетворенням?

2. Які стадії розвитку мають комахи з повним перетворенням?

3. На прикладі сарани поясніть переваги розвитку з неповним перетворенням.

4. На прикладі білана капустяного поясніть недоліки розвитку з повним перетворенням.

5*. Чи можна гусінь вважати черв’яком? Обгрунтуйте свою думку.

6*. Чому найбільша кількість комарів спостерігається біля водойм?