Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології. 7 клас. Запорожець - Нова програма

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 7-го класу. Він складається з п’яти великих розділів, поділених на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками «Запам’ятайте найважливіше». У кінці параграфа є блок запитань «Перевірте свої знання». Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки лабораторних досліджень і практичних робіт, словник термінів.

Вступ

1. Тварина — живий організм

2. Клітини і тканини тварин

3. Органи та системи органів тварин

4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів

Тема 1. Різноманітність тварин

5. Класифікація та значення тварин

6. Кишковопорожнинні

7. Кільчасті черви (кільчаки)

8. Членистоногі тварини. Ракоподібні

9. Павукоподібні

10. Комахи

11. Типи розвитку комах

12. Комахи з неповним перетворенням

13. Комахи з повним перетворенням

14. Молюски

15. Паразитизм

16. Паразитичні черви

17. Паразитичні членистоногі

18. Риби. Кісткові риби

19. Хрящові риби

20. Амфібії (земноводні)

21. Рептилії (плазуни)

22. Різноманітність рептилій

23. Птахи

24. Різноманітність птахів

25. Основні групи птахів, їхнє значення та охорона

26. Ссавці (звірі)

27. Різноманітність ссавців: яйцеродні, сумчасті та плацентарні. Комахоїдні

28. Різноманітність плацентарних ссавців: рукокрилі, гризуни, зайцеподібні

29. Різноманітність плацентарних ссавців: хоботні, копитні та китоподібні

30. Різноманітність плацентарних ссавців: хижі, ластоногі, примати

Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин

31. Особливості обміну речовин та травні системи тварин

32. Дихальні системи тварин

33. Транспорт речовин у тварин

34. Виділення у тварин

35. Опорно-рухова система. Скелет

36. Типи симетрії у тварин. Способи руху тварин

37. Покриви тіла тварин

38. Нервова система. Її значення і розвиток у різних тварин

39. Органи чуття, їхнє значення

40. Розмноження тварин. Статеві клітини тварин

41. Розвиток тварин. Індивідуальний розвиток

42. Післязародковий розвиток тварин

Тема 3. Поведінка тварин

43. Поведінка тварин та методи її вивчення

44. Вроджена і набута поведінка

45. Орієнтування та міграції тварин

46. Форми поведінки тварин

47. Соціальна поведінка тварин

48. Типи угруповань тварин

49. Елементарна розумова діяльність. Еволюція поведінки

Тема 4. Тварини і середовище існування

50. Популяції, екосистеми та чинники середовища

51. Екосистема. Ланцюги живлення

52. Вплив людини та її діяльності на організми

53. Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України

Узагальнення. Подібність бактерій, грибів, тварин — свідчення єдності живої природи

Лабораторні дослідження та практичні роботи. Екскурсії

Лабораторні дослідження

Практичні роботи

Екскурсії

Словник

Учені-біологи України