Біологія. З поглибленим вивченням біології. 9 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. З поглибленим вивченням біології. 9 клас. Задорожний

Шановні дев’ятиласники й дев’ятикласниці!

Перед вами новий підручник із біології, котрий стане надійним помічником у вивченні цієї науки. Він містить увесь необхідний матеріал, який ви, сподіваємося, успішно засвоюватимете протягом цього навчального року.

Вступ

§ 1. Біологія як наука. Рівні організації живих систем

Узагальнення знань за темою «Вступ»

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

§ 2. Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки

§ 3. Органічні молекули. Біополімери

§ 4. Білки. Структурна організація білків

§ 5. Функції білків. Ферменти

§ 6. Вуглеводи та ліпіди

§ 7. Нуклеїнові кислоти

§ 8. Макроергічні сполуки. Молекулярні мотори

Узагальнення знань за темою «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Методи дослідження клітин

§ 10. Структура клітини. Клітинні мембрани

§ 11. Органели клітин

§ 12. Різноманіття клітин

Узагальнення знань за темою «Структура клітини»

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 13. Обмін речовин та енергії в клітинах. Розщеплення речовин

§ 14. Клітинне дихання

§ 15. Фотосинтез

§ 16. Хемосинтез

§ 17. Синтетичні процеси в клітинах та організмах

Узагальнення знань за темою «Принципи функціонування клітини»

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 18. Гени. Будова генів

§ 19. Геноми

§ 20. Реалізація спадкової інформації. Транскрипція та дозрівання РНК

§ 21. Генетичний код. Трансляція

§ 22. Реплікація та репарація ДНК

§ 23. Ділення клітин. Клітинний цикл. Мітоз

§ 24. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Генетичне та епігенетичне спадкування

§ 25. Розмноження живих організмів

§ 26. Статеві клітини та запліднення

§ 27. Закономірності індивідуального розвитку. Життєві цикли

Узагальнення знань за темою «Збереження та реалізація спадкової інформації»

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 28. Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень

§ 29. Закони Менделя

§ 30. Ознака як результат взаємодії генів

§ 31. Зчеплене успадкування і кросинговер

§ 32. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

§ 33. Форми мінливості

§ 34. Мутації

§ 35. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

§ 36. Сучасні методи молекулярної генетики

Узагальнення знань за темою «Закономірності успадкування ознак»

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 37. Розвиток еволюційних поглядів та докази еволюції

§ 38. Популяція організмів як одиниця еволюції

§ 39. Еволюційні фактори

§ 40. Механізми видоутворення

§ 41. Питання походження життя

§ 42. Історичний розвиток життя

§ 43. Еволюція людини. Основні етапи

§ 44. Еволюція людини. Механізми антропогенезу

Узагальнення знань за темою «Закономірності успадкування ознак»

Тема 7. Біорізноманіття

§ 45. Основи еволюційної філогенії та систематики

§ 46. Основні групи організмів. Макросистема органічного світу

§ 47. Основні еукаріотичні таксони

§ 48. Поняття про вид. Концепції виду

§ 49. Класифікація та номенклатура

§ 50. Міжнародні кодекси номенклатур

§ 51. Міжнародні банки генетичної інформації. Пошукові системи

§ 52. Різноманітність органічного світу

Узагальнення знань за темою «Біорізноманіття»

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 53. Екосистема. Різноманітність екосистем

§ 54. Харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

§ 55. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

§ 56. Стабільність екосистем та причини її порушення

§ 57. Біосфера як цілісна система

§ 58. Захист та збереження біосфери

Узагальнення знань за темою «Надорганізмові біологічні системи»

Тема 9. Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження

§ 59. Природні зони України

§ 60. Червона та Зелена Книги України

§ 61. Природно-заповідний фонд України. Основи заповідної справи

§ 62. Національні парки, біосферні та природні заповідники

§ 63. Заказники та пам'ятки природи

§ 64. Збереження біорізноманіття в штучних умовах

§ 65. Проблеми біологічних інвазій

§ 66. Екосистеми та ландшафти України особливого значення

Узагальнення знань за темою «Різноманітність біоти України та принципи і підходи до її збереження»

Тема 10. Біорізноманітність Українського Полісся

§ 67. Українське Полісся. Біота

§ 68. Українське Полісся. Природні комплекси

§ 69. Українське Полісся. Охорона біорізноманіття

Узагальнення знань за темою «Біорізноманітність Українського Полісся»

Тема 11. Біорізноманітність українського лісостепу

§ 70. Лісостеп. Біота

§ 71. Лісостеп. Природні комплекси

§ 72. Лісостеп. Охорона біорізноманіття

Узагальнення знань за темою «Біорізноманітність українського лісостепу»

Тема 12. Біорізноманітність українських степів

§ 73. Український степ. Біота

§ 74. Український степ. Природні комплекси

§ 75. Український степ. Охорона біорізноманіття

Узагальнення знань за темою «Біорізноманітність українських степів»

Тема 13. Біорізноманітність Українських Карпат

§ 76. Українські Карпати. Біота

§ 77. Українські Карпати. Природні комплекси

§ 78. Українські Карпати. Охорона біорізноманіття

Узагальнення знань за темою «Біорізноманітність Українських Карпат»

Тема 14. Біорізноманітність Гірського Криму

§ 79. Гірський Крим. Біота

§ 80. Гірський Крим. Природні комплекси

§ 81. Гірський Крим. Охорона біорізноманіття

Узагальнення знань за темою «Біорізноманітність Гірського Криму»

Тема 15. Біорізноманітність Чорного та Азовського морів

§ 82. Моря України. Біота

§ 83. Моря України. Природні комплекси

§ 84. Моря України. Охорона біорізноманіття

Узагальнення знань за темою «Біорізноманітність Чорного та Азовського морів»

Тема 16. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 85. Одомашнення рослин та тварин

§ 86. Поняття про селекцію

§ 87. Традиційні та сучасні біотехнології

§ 88. Генетично модифіковані організми

§ 89. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Узагальнення знань за темою «Біологія як основа біотехнології та медицини»

Узагальнення

§ 90. Основні загальні властивості живих систем

Практикум

Біологи й біологині України та світу

Видатні науковиці, які працюють (працювали) у галузі біології

СловникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.