Біологія. З поглибленим вивченням біології. 8 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Опорно-рухова система. З’єднання кісток. Скелет

Поміркуйте

  • Чому існує декілька типів суглобів, а не один?

Згадайте

  • Типи тканин в організмі людини
  • Яку будову мають пояси кінцівок у ссавців?

З’єднання кісток

З’єднання кісток можуть мати різний ступінь рухливості. Рухомі й напіврухомі з’єднання кісток називають суглобами, а нерухомі — швами (див. таблицю).

Будова суглобів досить складна, що забезпечує різноманітні рухи (мал. 28.1). Суглобова сумка відокремлює суглоб від інших структур. Під нею є порожнина, заповнена рідиною, яка забезпечує легкість руху кісток одна відносно одної. Поверхні кісток укриті гладеньким гіаліновим хрящем, що зменшує тертя. Щоб запобігти ушкодженню тканин, зв’язки суглоба обмежують рухи кісток.

Мал. 28.1. Будова суглоба

Будова скелета

Скелет людини поділяють на декілька великих відділів. Кістки кожного відділу мають свої особливості будови, зумовлені їхніми функціями (див. таблицю та мал. 28.2).

Особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням

Будова скелетів людини й ссавців схожа, але скелет людини набув певних особливостей, зумовлених прямоходінням:

  • вертикальне розташування хребта, опора на дві нижні кінцівки;
  • хребет не прямий, а має чотири вигини — два вперед і два назад;
  • таз чашоподібний, ширший, але коротший, ніж у мавп (що ускладнює процес пологів у людини);
  • потиличний отвір у нижній частині черепа;
  • розвинений мозковий відділ черепа (у тварин більш розвинений лицьовий);
  • кістки стоп утворюють склепіння, яке робить ходіння людини пружним;
  • рухливі кістки рук, що дозволяє виконувати складні дії.

Дізнайтеся більше

Перехід до прямоходіння розпочався у предків людини приблизно 7 млн років тому. Саме тоді в Африці жив найдавніший представник родини Люди — сахельантроп. У нього вперше потиличний отвір почав зміщуватися на нижню частину черепа.

Типи з’єднання кісток

Тип з’єднання

Характеристика

Приклади

Нерухоме з’єднання (шов)

Утворене тонким шаром сполучної тканини між кістками. Забезпечує міцне з’єднання кісток і захист органів

Між кістками черепа

Напіврухоме з’єднання (суглоб)

Кістки з’єднані одна з одною за допомогою хрящів. Забезпечує обмежену рухливість

Міжхребцеві диски, ребра з грудниною

Рухоме з’єднання (суглоб)

Поверхні кісток у суглобі вкриті хрящем, розділені порожниною із суглобовою рідиною та оточені суглобовою сумкою

Ліктьовий, колінний і плечовий суглоби

Будова та функції відділів скелета людини

Відділ

Складові

Функції

Скелет голови (череп)

Складається з мозкового (потилична, лобова, тім’яні та скроневі кістки) і лицьового (виличні, носові, верхньощелепні кістки) відділів черепа.

Єдина рухома кістка — нижня щелепа

Захист головного мозку, опора для жувальних м’язів

Скелет тулуба

Складається з грудної клітки (ребра, груднина й грудні хребці) та хребта (має шийний, грудний, поперековий і крижовий відділи, а також куприк)

Захист серця, легень і спинного мозку, забезпечення дихальних рухів та роботи кінцівок

Скелет верхніх кінцівок

Складається з плечового пояса (лопатки й ключиці) і вільних верхніх кінцівок (плече, передпліччя, кисть)

Забезпечення рухливості верхніх кінцівок

Скелет нижніх кінцівок

Складається з тазового пояса (тазові кістки) і вільних нижніх кінцівок (стегно, гомілка, стопа)

Забезпечення рухливості нижніх кінцівок

Мал. 28.2. Скелет людини

Фрейм 3D-моделі «Скелет людини»

Ключова ідея

Кістки можуть з’єднуватися рухомо й нерухомо. Рухомі з’єднання кісток називають суглобами. Скелет поділяється на такі відділи: скелет голови, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Пристосування до прямоходіння сформувалися впродовж мільйонів років еволюції людини.

Перевірте свої знання

1. Які відділи є у складі скелета людини? 2. Які існують типи з’єднань кісток? 3. Які особливості будови скелета людини свідчать про пристосування до прямоходіння? 4*. Які особливості будови плечової кістки дозволяють їй ефективно виконувати свої функції?