Біологія. З поглибленим вивченням біології. 8 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 2. Клітини й тканини організму людини

Поміркуйте

  • Чим відрізняються одна від одної клітини одноклітинних та багатоклітинних організмів?

Згадайте

  • Відмінності в будові клітин тварин і рослин
  • Типи тканин тварин

Різноманітність клітин і тканин

Ви вже знаєте, що живі організми мають клітинну будову. Тіло людини складається з великої кількості клітин. Ці клітини не однакові: вони спеціалізовані й мають особливості будови. Це пов’язане з тим, що різні типи клітин виконують в організмі свої функції.

Сукупність клітин організму, які мають спільне походження та функції, об’єднуються в тканини. В організмі людини існує багато типів клітин, які входять до складу тієї чи іншої тканини. Наприклад, лейкоцити — клітини крові, гепатоцити — клітини печінки, остеоцити — клітини кісткової тканини тощо.

У складі тканини є також міжклітинна речовина. Різні типи тканин містять різну кількість міжклітинної речовини.

У тварин (зокрема, й людини) виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, м’язову, нервову й тканини внутрішнього середовища (раніше вони мали назву «сполучна тканина»).

Епітеліальна тканина

Епітеліальна тканина складається зі щільно сполучених клітин і містить дуже мало міжклітинної речовини. Існує декілька різновидів епітеліальної тканини. За кількістю шарів клітин розрізняють епітелій одношаровий і багатошаровий, за формою клітин — кубічний, плаский тощо. Деякі клітини епітелію мають війки — вони утворюють війчастий (миготливий) епітелій. За функціями розрізняють покривний і залозистий епітелій.

Нервова тканина

Основою нервової тканини є спеціалізовані клітини — нейрони. Вони настільки пристосовані до виконання функцій, що навіть не можуть самостійно забезпечити свою життєдіяльність. Для цього у складі нервової тканини є спеціальні клітини, які називають гліальними, а їхню сукупність — нейроглією.

М’язова тканина

М’язова тканина пристосована до забезпечення рухової функції. Залежно від типів рухів розрізняють декілька видів м’язової тканини, що мають певні особливості будови.

Тканини внутрішнього середовища

Ці тканини значно відрізняються за будовою (див. таблицю). Проте вони мають спільне походження та виконують подібні функції, наприклад опорну й трофічну (забезпечення живлення органів і тканин).

Відео «Зйомка тканин під мікроскопом»

Тканини внутрішнього середовища

Тканина

Особливості будови

Функція

Кров

Рідка тканина, клітини не сполучаються між собою, а вільно переміщуються в міжклітинній речовині. Містить червоні (еритроцити) та білі (лейкоцити) клітини

Транспортна, видільна й захисна

Лімфа

Рідка тканина, клітини вільно переміщуються в міжклітинній речовині. Містить лімфоцити, але не містить еритроцитів

Транспортна, трофічна й захисна

Пухка сполучна тканина

Складається з клітин і білкових волокон, які вільно розміщені в міжклітинній речовині й утворюють пухке безладне сплетіння

Є основою структури різних органів

Щільна сполучна тканина

Складається переважно з білкових волокон, занурених у міжклітинну речовину й розташованих більш-менш упорядковано

Є основою структури різних органів

Жирова тканина

Різновид сполучної тканини, містить велику кількість жирових клітин, зібраних у малі групи. Зосереджена під поверхнею шкіри й навколо внутрішніх органів

Запасна, термоізоляційна

Кісткова тканина

Складається з клітин, занурених у міжклітинну речовину, насичену мінеральними речовинами (70 % її становлять неорганічні сполуки, а 30 % — органічні)

Опорна й захисна

Хрящова тканина

Складається з клітин, занурених у пружну міжклітинну речовину — хондрин

Опорна, сполучає кістки скелета

Ключова ідея

Організм людини містить різні види клітин, які утворюють різні типи тканини. Будова клітини й тканини спеціалізована для виконання певних функцій. Основними типами тканин людини є епітеліальна, нервова, м’язова й тканини внутрішнього середовища.

Перевірте свої знання

1. Чому всі клітини організму людини не однакові? 2. Які основні типи тканин виділяють в організмі людини? 3*. Складіть класифікацію тканин внутрішнього середовища людини у вигляді схеми.