Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

§ 9. Життєві форми організмів

Чим між собою відрізняються шипшина і яблуня, які є представниками однієї родини? Чому акули й дельфіни зовні схожі між собою, хоча є представниками різних систематичних груп? Карась і морський коник — представники кісткових риб. Карась має обтічну форму тіла, а морський коник — ні. Чому?

Життєві форми організмів

Живі організми адаптуються до певних умов існування незалежно від свого систематичного положення. Часто адаптація до однакових умов існування стає причиною появи схожих морфологічних форм різних організмів. Схожі морфологічні типи організмів, які утворюються незалежно від систематичної належності організмів, називають життєвими формами. Слід зазначити, що, залежно від умов існування, один вид може утворювати кілька життєвих форм.

Життєві форми рослин

Традиційними варіантами життєвих форм для рослин є дерева, чагарники і трав'янисті рослини. Але в сучасних класифікаціях кількість життєвих форм рослин є більшою. Існує кілька варіантів класифікації. Одну з них запропонував учений-еколог І. Г. Серебряков (1962 р.). У її основу він поклав ознаку тривалості життя всієї рослини та її скелетних осей.

Життєві форми рослин (класифікація І. Г. Серебрякова)

Життєва форма

Характерні особливості

Представники

Деревні рослини

Багаторічні рослини, які мають здерев'янілі стебла. У дерев стебло одне, у чагарників є кілька приблизно однакових стебел

Дуб, сосна, ясен, шипшина, жовта акація

Напівдеревні рослини

Багаторічні рослини (напівчагарники), у яких стебла дерев'яніють тільки в нижній частині

Ефедра, деякі астрагали, чебрець

Наземні трави

Багаторічні або однорічні рослини, стебла яких не дерев'яніють і можуть відмирати

Пирій, кульбаба, тюльпан

Водні трави

Багаторічні або однорічні рослини, які представлені земноводними або плаваючими формами

Очерет, рогіз, сальвінія

Життєві форми тварин

Класифікації життєвих форм тварин, як і рослин, є вкрай різноманітними. Дуже часто їх поділяють на групи відповідно до середовища існування та характеру руху в ньому. Таку класифікацію запропонував О. М. Формозов (1929 р.). Згідно з нею, життєві форми є такими: наземні, водні, деревні, повітряні, підземні тварини.

Між цими формами існують перехідні варіанти. І кожна з форм поділяється на більш дрібні (наприклад, наземні тварини можуть бути бігаючими, стрибаючими або повзаючими тощо).

Життєві форми тварин (класифікація О. М. Формозова)

Життєва форма

Характерні особливості

Представники

Наземні

Тварини, які мають пристосування до бігу, ходіння або стрибків поверхнею землі

Кінь, носоріг, лисиця, щур

Водні

Тварини, здатні до плавання, з обтічною формою тіла і добре розвиненими пристосуваннями до руху у воді — хвостом, плавцями або ластами

Дельфін, кашалот, морж, тюлень

Деревні

Тварини, адаптовані для пересування по деревах. Мають чіпкі кінцівки, дрібні представники активно використовують хвіст

Гібон, орангутан, білка, сумчаста білка

Повітряні

Тварини, адаптовані до активного польоту. Мають розвинені крила й максимально полегшене тіло

Кажан, синиця, курка, крилан

Підземні

Пристосовані до підземного способу життя, мають спеціалізовані органи (лапи, зуби) для риття підземних ходів

Кріт, сумчастий кріт, сліпак

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке життєва форма організмів? 2. Чому до однієї життєвої форми можуть відносити організми з різних систематичних груп? 3. Які існують життєві форми рослин? 4. Які існують життєві форми тварин? 5*. Чому існує кілька різних класифікацій життєвих форм рослин і тварин?

Запитання та завдання

6*. Складіть схему комплексу адаптацій, який є характерним: а) для водних рослин; б) для літаючих тварин.