Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 41. Охорона природи в Україні

Які види тварин і рослин, занесені до Червоної книги України, є у вашому регіоні? Яких заходів слід уживати для охорони цих видів? Які екологічні проблеми є найбільш актуальними для вашого регіону і яким чином їх можна вирішити?

Екологічний стан території України

Екологічний стан території України характеризується наявністю як спільних для всієї території проблем, так і великої кількості регіональних особливостей. Проблемами всієї території країни є значне антропогенне навантаження, недостатня кількість і якість очисних споруд, нераціональне природокористування в багатьох галузях господарства тощо.

До специфічних регіональних проблем належить забруднення певними шкідливими речовинами (для різних регіонів вони різні). Так, для зони навколо місця аварії на Чорнобильській АЕС характерне забруднення радіонуклідами, для областей із високою концентрацію промислових виробництв (Дніпропетровська, Запорізька) — важкими металами.

Карпатський регіон страждає від надмірного вирубування гірських лісів і, відповідно, посилення ерозійних процесів та повеней. Для південних регіонів наявна проблема дефіциту водних ресурсів. На сході країни серйозну екологічну небезпеку створюють бойові дії.

Напрямки охорони природи

Основним напрямком охорони природи в Україні, як і в усьому світі, залишається максимально можливе збереження природних екосистем, охорона біорізноманіття, зниження рівня антропогенного впливу на природу. Перспективними напрямками є створення безвідходних виробництв, вторинна переробка відходів і раціональне природокористування. І ще один актуальний напрям — використання альтернативних джерел енергії.

Сучасна охорона природи побудована на комплексному підході, коли охороняються всі компоненти довкілля. Можна заборонити полювання на якийсь вид тварин. Але це не буде мати сенсу, якщо знищуватимуться місця існування цього виду. Він усе одно вимре, але трохи пізніше. Якщо зберегти місця проживання, але знищити вид, яким ця тварина харчується, чи довести викиди у воду, яку вона п'є, до токсичного рівня, то результат буде той самий — вимирання.

Природоохоронне законодавство

В Україні створено систему законів та постанов, які забезпечують охорону природи. Державній охороні й регулюванню підлягає використання природних ресурсів. На законодавчому рівні заборонена діяльність, яка може шкідливо вплинути на стан ґрунтів, повітря, водойм або знищити тварин і рослин чи цінні природні об'єкти. Україна також уклала цілу низку міжнародних угод у галузі охорони довкілля.

Для збереження біорізноманіття створено природоохоронні території (заповідники, природні парки, заказники, пам'ятки природи тощо) та затверджено кілька державних документів. Одним із таких документів є Червона книга України — офіційний перелік видів та підвидів організмів, які перебувають під загрозою зникнення на території України. Також створено ще один перелік — Зелену книгу України. У ньому наведено список рідкісних і типових природних рослинних угруповань (понад 120), які потребують охорони на території України. На жаль, існує і так званий «чорний» список видів. Це перелік видів організмів, які вимерли вже в наш час (починаючи з 1600 року). Зараз до цього списку занесено більше 800 видів.

Першу Червону книгу в Україні було видано 1980 року (Червона книга Української РСР). У 1994 році було видано Червону книгу України. Наступне видання побачило світ 2009 року. До нього було занесено 542 види тварин і 826 видів рослин і грибів.

Отже, тепер ви знаєте

1. Які екологічні проблеми є актуальними для всієї території України? 2. Які проблеми є особливо гострими для окремих регіонів України? 3. Що таке Червона книга України? 4. Що занесено до Зеленої книги України? 5*. Кількість видів тварин, занесених до другого видання Червоної книги України, більша, ніж занесених до першого. Чому?

Запитання та завдання

6*. Складіть перелік природоохоронних територій вашого регіону. 7*. Складіть карту екологічного стану свого регіону.