Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

§ 36. Види забруднення

Що таке токсичні речовини? Які речовини можуть бути токсичними для живих організмів? Як живі організми можуть уникати отруєння токсичними речовинами? Як токсичні речовини можуть виводитися з організму людини? Які антропогенні джерела можуть бути причиною забруднення середовища?

Види забруднення довкілля

Забруднення довкілля може бути дуже різноманітним. Відповідно до природи забруднення розрізняють три його види: фізичне, хімічне й біологічне (мал. 36.1). Спільним у всіх видів є те, що вони змінюють параметри середовища.

Мал. 36.1. Види забруднень

Фізичними забрудненнями є такі, що впливають на середовище шляхом зміни його фізичних параметрів. Хімічні забруднення змінюють властивості середовища в результаті потрапляння до нього (у воду, ґрунти чи повітря) різних шкідливих речовин (як органічної, так і неорганічної природи). Біологічні забруднення виникають у випадку потрапляння в екосистеми живих організмів, не властивих для них. Найчастіше біологічним забрудненням вважають внесення в екосистему мікроорганізмів (передовсім хвороботворних). Але негативно впливати на екосистеми і бути біологічними забруднювачами можуть будь-які організми (зокрема, гриби, рослини та тварини).

Хоча про деякі з цих типів забруднень не дуже часто згадують у засобах масової інформації, але наслідки їхньої дії можуть бути значними. Так, у випадку теплового забруднення водойм може підвищуватися температура води, що стає причиною її цвітіння або перешкоджає нересту тих видів риб, для яких потрібна більш низька температура води в сезон розмноження. Ще одна проблема може виникати в тих тварин, у яких стать майбутньої особини визначається залежно від температури розвитку зародка (як, наприклад, у крокодилів). Наслідком теплового забруднення середовища для них стає народження особин тільки однієї статі, що створює загрозу існуванню цього виду.

Великою проблемою, пов'язаною з хімічними забрудненнями, є здатність багатьох хімічних забруднювачів накопичуватися в організмах і по трофічних ланцюгах переміщуватися на великі відстані. Тому навіть невелика кількість забруднювача в середовищі може стати причиною загибелі деяких організмів унаслідок отруєння.

Джерела забруднення довкілля

Як ви вже знаєте, джерел антропогенного забруднення середовища існує дуже багато. Вони можуть виробляти різні види забруднень: тверді відходи, рідкі відходи, газоподібні викиди (мал. 36.2). Навіть ті електростанції, які видобувають електроенергію з відновлювальних джерел, є джерелами електромагнітного і теплового забруднень (хоча і дуже помірних).

Мал. 36.2. Джерела забруднення довкілля

Крім тих джерел забруднення, які існують дуже давно (наприклад, промислових підприємств), постійно з'являються нові. Це пов'язано з появою сучасних технологій, розвитком науки і промисловості. Так, інтенсивний розвиток комп'ютерних технологій швидко робить електронні пристрої застарілими. А від застарілої техніки позбавляються, викидаючи її на сміттєзвалища (мал. 36.3).

Мал. 36.3. Звалище електронних пристроїв та їх організоване збирання для подальшої переробки

Через наявність у таких пристроях шкідливих речовин ці звалища, часто за невелику плату, влаштовують у бідних країнах (наприклад, африканських), бо це є більш дешевим рішенням, ніж утилізація застарілої техніки. Утилізація таких звалищ зазвичай відбувається шляхом спалювання, що стає причиною небезпечного забруднення повітря і ґрунту.

Ще одна велика проблема — забруднення середовища пластиком. Переважно це одноразовий посуд та пластикова упаковка. Пластик є небезпечним для життєдіяльності багатьох організмів (наприклад, він стає причиною загибелі китів, які ковтають його з їжею). А під час його згоряння утворюються дуже отруйні сполуки.

Значними джерелами забруднень є населені пункти. Звалища, які утворюються поблизу них, містять велетенську кількість токсичних речовин, що забруднюють територію. У деяких випадках місцева влада намагається вирішити проблему шляхом вивезення побутових відходів за кордон на звалища в бідні країни. Це полегшує ситуацію в місцях утворення сміття, але погіршує стан екосистем у країнах, куди воно вивозиться.

Повсякденне життя жителів міст та інших населених пунктів вимагає безперервного водопостачання і, відповідно, утворення стічних вод із великим умістом речовин побутової хімії. У багатьох країнах (особливо в бідних) існують проблеми із системами очищення таких стічних вод, унаслідок чого серйозно страждають місцеві екосистеми.

Необхідність утилізації відходів

Таке велетенське виробництво відходів від рівня звичайного будинку до масштабів великого промислового комбінату породжує проблему відходів. І ці відходи треба утилізувати, бо їхня кількість стрімко збільшується. Складувати їх на звалищах немає сенсу, бо площі під звалища в короткі терміни можуть перевищити площу міст, біля яких вони розташовані.

Поширена зараз практика спалювання відходів — не найкращий варіант. У процесі звичайного їх згоряння утворюється багато токсичних речовин, які забруднюють середовище і є небезпечними для всього живого. Ефективним варіантом вирішення цієї проблеми є сучасні сміттєпереробні заводи (мал. 36.4).

Мал. 36.4. Сучасні заводи з переробки сміття

Ще один аргумент на користь утилізації відходів — їхня цінність. Насправді, з точки зору екології, відходів немає. Є велетенський цінний ресурс, який не використовується. Відходи містять велику кількість потрібних і корисних речовин. Їх тільки слід звідти вилучити і використовувати знову. Найбільш перспективним було б створення кругообігу потрібних людині речовин і енергії на зразок природних екосистем, у яких речовини постійно циркулюють між окремими ланками, а не накопичуються, утворюючи звалища.

Отже, тепер ви знаєте

1. Які бувають види забруднень? 2. Які забруднення є фізичними, хімічними, біологічними? 3. Чому старі електронні пристрої небезпечні для екосистем? 4. Джерелом яких забруднень є великі міста? 5. Навіщо потрібно утилізувати відходи?

Запитання та завдання

6. Які з видів забруднень є найбільш поширеними у вашій місцевості? 7*. Класифікуйте джерела забруднень на ваших територіях за ступенем небезпеки для здоров'я населення й обґрунтуйте результати.