Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 35. Якість довкілля. Критерії забруднення

Які ресурси довкілля споживає людина? Які компоненти довкілля необхідні людині для нормальної життєдіяльності? Які чинники природного та антропогенного середовищ діють на людину позитивно, а які — негативно? Які негативні чинники створює сама людина?

Якість довкілля

Кожна людина живе в певному середовищі. Вона є його частиною, взаємодіє з різними його компонентами, може впливати на середовище і змінювати його. Але й середовище впливає на людину. І дуже важливо, щоб цей вплив був сприятливим. А сприятливим він буде в тому випадку, якщо якість середовища буде високою.

Міністерство охорони здоров'я України дає таке визначення: якість природного середовища — це стан природних та трансформованих людиною екосистем, що зберігає їхню здатність до постійного обміну речовин та енергії, а також відтворення життя. Воно характеризує придатність довкілля до збереження здоров'я людини і є інтегративним показником, який узагальнює вплив усіх можливих факторів цього середовища на людину.

Якщо стан довкілля такий, що здоров'я людини зберігається або покращується, то це середовище вважається здоровим або задовільним. Якщо стан здоров'я людини через нього погіршується, то стан довкілля характеризують як незадовільний. А якщо перебування людини в середовищі може призвести до тяжких незворотних наслідків, то стан довкілля вважається екстремальним.

У сучасному світі якість довкілля значною мірою залежить від діяльності самої людини. Більшість проблем, які впливають на здоров'я людини, на жаль, виникає в результаті антропогенної діяльності. Одним із найнебезпечніших негативних факторів є забруднення середовища продуктами діяльності людини.

Забруднення довкілля

Забруднення довкілля — це процес зміни складу і властивостей однієї чи кількох сфер Землі (атмосфери, гідросфери, літосфери або біосфери) під впливом певного фактора. Забруднення може бути природним або антропогенним. До моменту, коли людська цивілізація почала розвиватися, забруднення довкілля було тільки природним (виверження вулканів, падіння метеоритів, діяльність організмів тощо). Але нині найбільшим за масштабом на планеті є антропогенне забруднення.

Антропогенне забруднення стає більш масштабним, охоплює всю територію планети і впливає на все, чим вона багата. Воно може бути як прямим (відходи виробництва викидають у річку), так і опосередкованим (інсектициди потрапляють у місця, де їх не застосовували, через трофічні ланцюги).

Критерії забруднення

У випадку спроби оцінювання забруднення виникає питання критерію. Яку кількість певної речовини вважати забрудненням? Зрозуміло, що кілька молекул амоніаку в озері проблеми не створюють. А скільки створюють? І чи буде проблемою, якщо у воду потрапить однакова кількість різних речовин? А яка кількість вплине на різні організми?

Для розв'язання цього питання було введено поняття гранично допустимої концентрації (ГДК). Гранично допустима концентрація — це максимальна кількість шкідливої речовини в одиниці об'єму або маси середовища, яка за умови щоденного впливу протягом тривалого часу не викликає змін в організмі людині, спадкових змін у нащадків і не порушує нормальне відтворення основних ланок певної екосистеми.

ГДК визначається окремо для кожної речовини. Її значення встановлюють у законодавчому порядку і вказують у відповідних нормативах. ГДК і є критеріями забруднення. Якщо вміст шкідливої речовини перевищив ГДК, забруднення є, якщо не перевищив, забруднення немає.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке якість довкілля? 2. Що таке забруднення? 3. Які бувають забруднення? 4. Що таке ГДК? 5*. Чому кількість певної речовини, що можна вважати шкідливою, буде різною для різних організмів? 6*. Чому ГДК для двох різних шкідливих речовин, які діють на один організм, може бути різною?

Запитання та завдання

7. У тканинах тіла пінгвінів з Антарктиди під час дослідження було виявлено пестициди, які застосовувалися для обробки сільськогосподарських культур за кілька тисяч кілометрів від місця проживання цих птахів. Як ці речовини могли потрапити до їхніх організмів? 8. Чи буде ГДК для однієї речовини однаковою для водного середовища і для ґрунту? 9*. Якщо в середовище потрапить кілька шкідливих речовин, концентрація яких перевищить ГДК, то чи може їхня спільна дія на екосистему відрізнятися від дії кожної з них поодинці? Чому?