Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 30. Екологічні сукцесії

Що таке біоценоз? Які чинники можуть впливати на зміну видового складу екосистеми? Які екологічні групи організмів входять до складу екосистем? Як живі організми з різних екологічних груп можуть взаємодіяти між собою в складі конкретної екосистеми?

Сукцесії як процеси саморозвитку екосистем

Екосистеми не можуть існувати нескінченно довго. Час їхнього існування в деяких випадках може складати мільйони років, але потім умови середовища неодмінно змінюються. Материки рухаються по поверхні планети. Відбуваються процеси гороутворення та опускання суші під воду. Змінюється клімат, відбуваються катастрофічні події (пожежі, виверження вулканів, повені тощо). Усе це змушує екосистеми змінюватися і міняти видовий склад своїх біоценозів, формуючи нові.

Процес поступової, закономірної і необоротної зміни біоценозів на певній ділянці території називають сукцесією. Сукцесія є нормальним процесом, який відбувається в природних екосистемах і пов'язаний зі зміною умов існування.

Завершальним етапом будь-якої сукцесії є формування так званої клімаксної екосистеми, яка для певних умов довкілля є найбільш оптимальною. Склад клімаксної екосистеми визначається поєднанням багатьох факторів, насамперед кліматичних.

Розвиток сукцесії відбувається в кілька етапів:

• утворення відповідної ділянки земної поверхні;

• заселення ділянки першими видами організмів;

• загострення міжвидової конкуренції і витіснення частини видів;

• зростання біорізноманіття і формування стабільної екосистеми.

Первинні сукцесії

Первинні сукцесії виникають на тих ділянках території, на яких до цього не існувало ніяких екосистем. Їх утворення відбувається паралельно з процесом формування ґрунтів і на перших етапах із досить низькою конкуренцією між організмами.

Прикладом первинної сукцесії є заселення організмами нових островів або ділянок суходолу, утворених процесами, що відбуваються у природі, або завдяки діяльності людини (мал. 30.1).

Мал. 30.1. Формування місця для первинної сукцесії завдяки дії природних факторів

Первинні сукцесії в сучасних екосистемах відбуваються нечасто. Але кожна із сучасних ділянок земної поверхні колись пройшла через первинну сукцесію.

Вторинні сукцесії

Вторинна сукцесія відбувається в тому випадку, коли на її території зберігається ґрунт, насіння попереднього біоценозу і, можливо, мікроорганізми, личинки, цисти тощо. Саме тому вже на перших етапах вторинної сукцесії конкуренція між організмами є досить значною.

Вторинні сукцесії виникають в умовах часткового (хоча, можливо, і дуже сильного) руйнування попередньої екосистеми (мал. 30.2). Така ситуація може виникати як наслідок вирубки лісу, повені, пожежі тощо. Після того як припиняється експлуатація сільськогосподарських земель, на них також відбувається вторинна сукцесія.

Мал. 30.2. Створення умов для вторинної сукцесії

Отже, тепер ви знаєте

1. Чому може відбуватися зміна екосистем на певній території? 2. Що таке сукцесія? 3. Які бувають сукцесії? 4. Коли виникає первинна і вторинна сукцесії? 5*. Чому на перших етапах вторинної сукцесії конкуренція між організмами є вищою, ніж за первинної сукцесії?

Запитання та завдання

6. Які екосистеми можуть утворитися в результаті вторинних сукцесій у вашому регіоні? Обґрунтуйте свою точку зору. 7*. Які чинники можуть впливати на швидкість сукцесії? Поясніть на конкретних прикладах.