Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 26. Вплив екологічних чинників на організми

Які існують види екологічних чинників? До якого виду чинників для кабанів можна віднести полювання людини на них? Які види називають стенобіонтами, а які еврибіонтами? Наведіть по два приклади видів для кожної з цих груп.

Екологічні чинники та окремі види

Дія екологічних чинників є визначальною для процесів адаптації живих організмів. Саме через них умови середовища здійснюють вплив на організми. Тільки пристосувавшись до них, вид має шанси на виживання.

Здатність організмів витримувати несприятливі умови навколишнього середовища називають екологічною толерантністю. Різні організми можуть пристосовуватися до різних відхилень чинників від оптимальних.

Механізмом адаптації видів до дії чинника є природний добір. Завдяки різноманітності організмів серед нащадків під дією чинника виживають лише ті, хто найкраще до нього пристосований. Вони передають вдалі комбінації і варіанти генів, які виникли в результаті мутацій у відповідь на дію певного чинника, своїм нащадкам. І через кілька поколінь види пристосовуються до дії цього чинника.

Наприклад, ті групи людей, які почали жити в умовах Крайньої Півночі, вимушені були перейти майже виключно на споживання м'яса, бо рослинної їжі там практично немає. Це стало причиною адаптації таких груп до особливої дієти з великим умістом м'яса і жиру. І така адаптація була цілком успішною, хоча в процесі пристосування частина особин у кількох поколіннях поспіль гинула.

Обмежувальні чинники

Чинник, який найбільше впливає на виживання організму, називають обмежувальним. Залежно від умов середовища і систематичної групи організмів обмежувальними можуть бути різні чинники (навіть в умовах однієї екосистеми). Наприклад, в естуаріях річок, де відбувається зміна солоності води, для риб саме солоність буде обмежувальним чинником. А для птахів, які полюють на риб, солоність значення не має. У них обмежувальним чинником може бути недостатня кількість місць для гніздування, розташованих у цьому естуарії.

Обмежувальними можуть бути одночасно і декілька чинників. Так, у торф'яних болотах для рослин такими чинниками можна вважати високу вологість ґрунтів і їхню високу кислотність (мал. 26.1). Тобто вижити в такому болоті можуть тільки ті рослини, які здатні витримувати такі умови існування.

Мал. 26.1. Обмежувальними чинниками торф'яного болота є висока вологість і кисле середовище існування

Екологічні чинники та угруповання видів

Слід відзначити, що екологічні чинники діють не лише на окремі види організмів, але й на угруповання різних видів. Так, в умовах посухи в савані кількість джерел води стає меншою, і різні види організмів вимушені конкурувати або взаємодіяти між собою для забезпечення доступу до водопою (мал. 26.2).

Мал. 26.2. Нестача води впливає на угруповання видів савани

Угруповання організмів можуть реагувати на дію чинника не тільки напряму, змінюючи адаптованість конкретних видів. Усередині угруповання може змінюватися також співвідношення окремих видів. Так, за умови посилення сухості клімату зменшується кількість вологолюбних видів рослин і збільшується кількість посухостійких.

Отже, тепер ви знаєте

1. Як екологічні чинники діють на окремі види організмів? 2. Як взаємодіють чинники і види живих організмів? 3. Які чинники називають обмежувальними? 4. Чи може один чинник бути обмежувальним для різних видів організмів? 5*. Які способи реагування на дію чинників середовища існують в угруповань організмів?

Запитання та завдання

6. Які чинники можуть бути обмежувальними для трав'янистих рослин в умовах мішаного лісу? 7*. На прикладі однієї з екосистем вашого регіону поясніть, як може відбуватися адаптація угруповання організмів із цієї екосистеми до процесів потепління клімату.