Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 20. Стресові фактори середовища та здоров'я

Що таке фактори середовища? На які групи поділяють фактори середовища? Які небіологічні фактори можуть впливати на стан здоров'я людини? Які біологічні фактори можуть негативно впливати на людський організм? Які функції в організмі людини виконують гормони?

Стрес та його причини

Ви вже знаєте, що стрес — це неспецифічна нейрогуморальна відповідь організму людини на вплив несприятливих факторів, які порушують його гомеостаз. Стресом також називають стан організму в цілому і його нервової системи зокрема в період такої нейрогуморальної відповіді. Фактори, дія яких може стати причиною такої відповіді організму, називають стресовими.

Стресові фактори бувають різної природи. Вони є частиною навколишнього середовища і дуже різноманітні за своїм походженням. Їх джерелами можуть бути живі організми або явища неживої природи. Дуже часто стресові фактори виникають у результаті діяльності людини.

Залежно від того, що є причиною стресу, розрізняють фізіологічний і психоемоційний стрес. Причини фізіологічного стресу зовнішні. Це землетрус, аварія, сильний дощ тощо. Психоемоційний стрес виникає під дією факторів, які є важливими для конкретної людини і можуть не впливати або не суттєво впливати на інших людей. Причиною такого стресу можуть бути погана оцінка в школі, образа на вчинок друга, програш улюбленої команди тощо.

Реакція організму на стрес

Розрізняють три стадії стресу: тривоги, опору, виснаження. У відповіді організму на дію стресового фактора беруть участь багато органів (мал. 20.1). Передовсім, це мозок і ендокринна система. Також активно задіяні серцево-судинна і дихальна системи.

Мал. 20.1. Відповідь організму на дію стресового фактора

На стадії тривоги організм відчуває, що виникла ситуація, яка може йому чимось загрожувати. Водночас здатність організму до опору зовнішнім впливам спочатку трохи знижується, а потім починає посилюватися.

На стадії опору через мобілізацію ресурсів організму під впливом нервової і гуморальної систем його здатність до опору збільшується. Ця стадія є найуспішнішою для подолання дії стресового фактора. Якщо організму не вдалося вирішити проблеми, настає стадія виснаження. Організм відчуває нестачу ресурсів, а його здатність до опору знижується.

Наслідки постійного стресу

Стрес не є якимось захворюванням. Це нормальний механізм розв'язування проблемних ситуацій організмом. Повна відсутність стресу негативно позначається на стані організму людини.

Але проблемою може стати постійний стрес. Адже для подолання дії стресового фактора організм використовує свої резерви. У випадку постійного стресу ці резерви не встигають відновлюватися. Тому тривалий стрес суттєво виснажує організм, що, звичайно, ще більше погіршує стан здоров'я і здатність організму до опору негативним впливам середовища.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке стрес і які стадії він має? 2. Які фактори можуть бути причиною стресу? 3. Які існують види стресу залежно від причини виникнення? 4. Які системи органів задіяні у відповіді на стрес? 5*. Чому одна й та сама стресова ситуація може по-різному впливати на різних людей?

Запитання та завдання

6*. Проаналізуйте мал. 20.1 і складіть перелік органів, задіяних у відповіді на стрес, та вкажіть зміни, які виникають у цих органах під впливом стресу. 7*. Запропонуйте способи подолання постійного стресу та обґрунтуйте свою точку зору.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.