Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологічні основи здорового способу життя

§ 16. Науки про здоров'я. Здоровий спосіб життя

У якому віці люди частіше хворіють: у дитячому чи в похилому? Чому? Які фактори впливають на здоров'я людини? Які адаптації в людини допомагають їй не захворіти в умовах низьких температур? Які ви можете назвати показники здоров'я?

Поняття здоров'я

Здоров'я є однією з головних цінностей життя людини і займає дуже високе місце в ієрархії її потреб. Наявність здоров'я завжди розглядалося як обов'язковий компонент щасливого життя. Крім того, здоров'я населення — важлива умова успішного соціального та економічного розвитку суспільства.

Здоров'я є комплексним поняттям. Це не лише відсутність захворювань та фізичних вад організму, це ще й повне психічне та соціальне благополуччя. Здоров'я кожної людини залежить від її генетичних особливостей, які вона отримує у спадок від батьків. Але реальний стан здоров'я формується протягом існування кожного з нас і суттєво залежить від того способу життя, звичок, поведінки і соціальних умов, у яких ми перебуваємо.

Стан, у якому опиняється організм, коли порушено його будову, обмін речовин чи власне функціонування в цілому або його частин, називають хворобою. Причини такого процесу можуть бути різні. Інколи вони пов'язані зі спадковими особливостями організму, але в більшості випадків хвороби виникають як реакції на певний спосіб життя людини, її необачну поведінку, фактори зовнішнього середовища тощо.

Науки, що вивчають здоров'я людини

Назва науки

Що вивчає

Генетика

Спадковість і мінливість ознак організму людини, механізми реалізації спадкової інформації, регуляцію прояву спадкових ознак

Біохімія

Біохімічні реакції в організмі людини, їх регуляцію та механізми порушення, вплив на організм людини різноманітних речовин

Фізіологія

Фізіологічні реакції в організмі людини, їх регуляцію та механізми порушення, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на процеси в організмі людини

Цитологія

Клітини людини, життєдіяльність клітин та фактори, які можуть на неї впливати, взаємодію клітин між собою

Психологія

Психічні процеси в нервовій системі людини, дію на них зовнішніх і внутрішніх факторів, взаємодію людей між собою

Медицина

Причини виникнення захворювань людини, способи лікування захворювань і мінімізації їх негативних наслідків, способи профілактики захворювань

Здоровий спосіб життя

Аби зберегти здоров'я, людина повинна дотримуватися певних правил у своєму повсякденному житті. Ці правила дають можливість суттєво зменшувати ризик погіршення здоров'я і дозволяють людині прожити довге і щасливе життя. Спосіб життя, що ґрунтується на розумному використанні свого життєвого потенціалу і дотриманні науково виважених рекомендацій із різних сфер життєдіяльності, називають здоровим способом життя (ЗСЖ).

Принципи здорового способу життя складаються з певних правил щодо харчування, фізичної активності, особистої гігієни, психічного стану, життєвих звичок та інших аспектів життєдіяльності людини.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке здоров'я? 2. Які науки вивчають здоров'я людини? 3. Що таке здоровий спосіб життя? 4*. Поясніть, чому порушення соціального або психічного благополуччя людини може бути причиною погіршення її здоров'я.

Запитання та завдання

5. Чому для деяких професій існують певні вимоги до стану здоров'я тих, хто займається цією роботою? 6*. На території України 150 років тому половина новонароджених помирала у віці до одного року. Зараз такі трагедії стаються вкрай нечасто. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Назвіть наукові і соціальні фактори, що впливають на поліпшення ситуації.