Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основні положення теми «Адаптації»

Адаптації

Адаптація — це процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища шляхом вироблення певних пристосувань

Типи адаптацій

Морфологічні адаптації відбуваються шляхом зміни особливостей будови тіла. Фізіолого-біохімічні адаптації відбуваються за рахунок змін внутрішніх процесів організму.

Поведінкові адаптації утворюються за участі центральної нервової системи

Преадаптації

Ознаки організму (його структури, біохімічні або фізіологічні особливості тощо), які потенційно можуть стати основою пристосувань у змінених умовах існування

Постадаптації

Еволюційні зміни, які вдосконалюють уже існуючі адаптації організмів

Правило Бергмана

Розмір тіла тварин одного виду (або кількох близьких видів одного роду) є більшим у більш холодних частинах ареалу і меншим у більш теплих його частинах.

Правило Алена

Найменші розміри виступаючих частин тіла мають тварини, які живуть у найбільш холодних регіонах, а найбільші — жителі найбільш теплих країв.

Пойкілотермні організми

Температура тіла залежить від температури середовища і змінюється разом із нею.

Представники: щука, ропуха, гадюка, коник, рак.

Гомойотермні організми

Можуть підтримувати сталу температуру найважливіших частин тіла незалежно від умов навколишнього середовища.

Поділяються на тварин зі справжньою (ластівка, дельфін, кабан) та інерційною (шкіряста черепаха) гомойотермією.

Завдання до теми

Завдання для індивідуальної роботи

  • 1. На прикладі конкретного виду (бджола медоносна, ящірка прудка або ропуха зелена) поясніть, як пойкілотермні тварини здійснюють терморегуляцію.
  • 2. Виберіть одну з груп живих організмів (дельфіни, сови, кактуси або кроти) та поясніть, як її представники адаптувалися до свого середовища існування.
  • 3. Поясніть, що буде відбуватися, якщо на одній території опиняться два види живих організмів (рудий та чорний таргани або чорний і сірий пацюки), екологічні ніші яких сильно перекриваються.
  • 4. Обґрунтуйте адаптивне значення фотоперіодизму для живих організмів.

Завдання для роботи в групах

  • 5. Проаналізуйте способи руху тварин як адаптацію до різних середовищ існування та зробіть презентацію на основі власного бачення цієї проблеми.

Теми навчальних проектів

  • 1. Еволюція зорової сенсорної системи.
  • 2. Формування умовних рефлексів у домашніх тварин.
  • 3. Добові біоритми в рослин і тварин.

• Перевірте свої знання з теми «Адаптації».