Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 61. Паразитичні членистоногі

Поміркуйте

  • Яким чином паразитичні членистоногі (кліщі, блохи, клопи) знаходять своїх жертв?

Згадайте

  • Паразитизм
  • Інфекція
  • Інвазія
  • Діагностування

Різноманіття паразитичних членистоногих

Паразити трапляються в усіх групах членистоногих. Але паразитами людини є представники павукоподібних та комах. Різноманіття цих паразитів є високим. Вони поділяються на кілька груп.

Облігатні паразити ведуть тільки паразитичний спосіб життя. Для факультативних паразитизм є необов'язковим, а випадкові потрапляють в організм хазяїна і паразитують у ньому лише в окремих випадках. Тимчасові паразити контактують із хазяїном протягом невеликого проміжку часу, а для постійних організм хазяїна є середовищем існування. Ектопаразити живуть та живляться на поверхні тіла, а ендопаразити — усередині тіла хазяїна.

Паразитичний спосіб життя став причиною адаптації членистоногих до таких умов існування. Характерними їх рисами стали висока плодючість, спеціальні пристосування для живлення тканинами тіла хазяїна, структури, які дозволяють закріпитися на тілі хазяїна, щільні і міцні покриви тіла,

гарно розвинені органи чуттів (для тимчасових ектопаразитів) тощо.

Паразитичні павукоподібні

Паразитичні павукоподібні, що як хазяїна використовують людину, належать до кліщів (мал. 61.1). Представник ендопаразитів серед кліщів — коростяний свербун, який є збудником корости. Це захворювання щороку уражає у світі приблизно 300 млн людей. Переважно жертвами кліща стає бідне населення. Але контактний спосіб зараження робить його загрозою для будь-якої людини.

Більшість паразитичних кліщів, які можуть нападати на людину, є ектопаразитами і живуть на поверхні тіла тільки тимчасово. Після насичення свого шлунка кров'ю ці кліщі відділяються від тіла людини і падають на землю. Зазвичай вони паразитують на різних видах ссавців (косулях, зайцях, їжаках тощо) та птахів. Людина стає об'єктом їхнього нападу, лише потрапивши в місця, де вони живуть. Частіше за все це ліс або поле. Такими паразитами є, наприклад, представники іксодових кліщів — собачий, тайговий та інші види.

Ці кліщі завдають людині шкоди не тільки тим, що живляться її кров'ю. Вони також є переносниками небезпечних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт або бореліоз. Через те що ці кліщі живляться кров'ю різних видів ссавців і птахів, вони можуть мати у своєму організмі збудників не одного, а кількох захворювань. Тому наслідком їхнього укусу може буде одночасне зараження двома або навіть трьома захворюваннями.

Мал. 61.1. Паразитичні кліщі

Мал. 61.2. Паразитичні комахи

Для запобігання ураженню кліщами використовують способи, які залежать від виду паразита. Аби не захворіти на коросту, слід дотримуватися правил особистої гігієни. А для уникнення укусів іксодових кліщів, варто використовувати щільний одяг й обробляти тіло та одяг спеціальними репелентами, які відлякують цих членистоногих.

Паразитичні комахи

Більшість комах, які паразитують на людині, живляться її кров'ю, тобто вони є ектопаразитами. Найбільш відомі представники цієї групи — воші, блохи, клопи і двокрилі (комарі та мухи) (мал. 61.2). Деякі з них постійно (воші) або майже постійно (блохи) живуть на тілі людини. Інші, такі як клопи, комарі, мухи або москіти, контактують із людиною тільки під час свого живлення.

Воші є невеличкими безкрилими комахами, тіло яких сплощено у спинно-черевному напрямку. Тип розвитку — неповний. На людині паразитує три види вошей — головна, платтяна і лобкова. Зараження вошами називають педикульозом. Яйця вошей, які вони прикріплюють на волосся або одяг, називають гнидами. Головна і платтяна воші можуть переносити збудників небезпечних захворювань. Саме через них людина заражається висипним і поворотним тифом.

Блохи, як і воші, є дрібними безкрилими комахами. Але їхнє тіло сплющено з боків, і тип розвитку в них повний. Личинки більшості бліх живляться органічними рештками ґрунту або підстилки в норах та гніздах ссавців і птахів. Кров'ю живляться дорослі комахи. Блохи чудово стрибають. Будова їхнього тіла дозволяє робити дуже далекі і точні стрибки, що допомагає блохам потрапляти на тіло хазяїна або уникати небезпеки. Блохи є переносниками багатьох захворювань.

Широко відомим паразитичним клопом є блошиця постільна. Здатність переносити захворювання для неї не встановлена, хоча і не виключена. Переносником небезпечного захворювання хвороби Шагаса є тріатомовий клоп, який живе в Центральній і Південній Америці.

Багато ектопаразитів людини є і серед представників двокрилих. Це комарі, москіти, ґедзі та інші кровосисні мухи. Переважно живляться кров'ю тільки самки цих комах, яким таке живлення потрібне для нормального розвитку яєць.

Представниками ендопаразитів людини серед комах є оводи та деякі інші мухи (вольфартова муха, сірі м'ясні мухи, сирні мухи тощо). Личинки цих комах розвиваються в тілі людини. Більшість із них є підшкірними паразитами, як, наприклад, людський шкірний овод із Центральної та Південної Америки. Але в деяких випадках личинки можуть розвиватися у шлунку, ранах та на слизовій оболонці природних отворів (носоглотка, вуха, очі, сечостатеві органи тощо).

Ключова ідея

Членистоногі, які паразитують на людині, належать до представників або павукоподібних, або комах. Вони можуть бути переносниками небезпечних інфекцій.

Запитання та завдання

1. Складіть перелік захворювань, які можуть переносити паразитичні членистоногі. 2. Які адаптації до паразитичного способу життя можна виявити в паразитичних членистоногих? 3. Чому в багатьох комах, які є ектопаразитами людини (вошей, бліх), відсутні крила?