Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Основні положення теми «Адаптації»

Середовища існування живих організмів

  • Водне
  • Наземно-повітряне
  • Підземне
  • Тіла живих організмів

Терморегуляція

Терморегуляція — це сукупність процесів, які дозволяють підтримувати температуру тіла організму на певному рівні. Терморегуляція є одним із найважливіших механізмів адаптації організмів до середовища існування.

Способи терморегуляції

  • Фізичні
  • Хімічні
  • Поведінкові

Пойкілотермні організми

Пойкілотермні організми не можуть підтримувати температуру тіла вищою від температури навколишнього середовища більше, ніж на 1-2 °С. Відповідно, температура їхнього тіла змінюється разом із температурою середовища.

Представники пойкілотермних організмів: щука, ропуха, гадюка, коник, рак.

Гомойотермні організми

Гомойотермні організми можуть підтримувати сталу температуру найважливіших частин тіла незалежно від умов навколишнього середовища.

Поділяються на тварин зі справжньою (ластівка, дельфін, кабан) та інерційною (шкіряста черепаха) гомойотермією.

Рухи організмів

Основні типи таксисів

Тип таксису

Джерело подразнення

Приклади

Фототаксис

Світло

Переміщення джгутикових водоростей (наприклад, евглен) у місця з найкращим освітленням

Термотаксис

Температура

Переміщення бактерій у середовищі, яке має температурний градієнт, до зони з найбільш комфортною для неї температурою

Хемотаксис

Наявність певних речовин

Переміщення бактерій до місць скупчення поживних речовин або лейкоцитів до місця скупчення бактерій. Переміщення бактерій від кришталика солі в розчині до місця з меншою концентрацією солі

Гідротаксис

Волога

Переміщення мікроорганізмів у ґрунті в напрямі до найбільш оптимального для них рівня вологості

Аеротаксис

Кисень

Рух аеробних мікроорганізмів у напрямку підвищення концентрації кисню, а анаеробних — у напрямку зниження його концентрації

Магнітотаксис

Магнітне поле Землі

Орієнтація та координація руху деяких грамнегативних бактерій, які живуть у водному середовищі (прісні, солоні або сильносолоні водойми)

Геотаксис (гравітаксис)

Сила тяжіння

Рух мікроорганізмів орієнтований на дію сили тяжіння. Трапляється в мікроорганізмів різних водойм

Тігмотаксис

Фізичний контакт

Втеча бактерій від еукаріотів (амеб, лейкоцитів багатоклітинних), які на них полюють

Основні типи тропізмів

Тип тропізму

Джерело подразнення

Приклади

Фототропізм

Світло

Повертання листків і пагонів рослини, яка росте у приміщенні, у напрямі до вікон

Геотропізм

Сила тяжіння

Ріст кореня вниз (за винятком дихальних коренів, які ростуть угору), ріст прямостоячих пагонів угору

Хемотропізм

Наявність певних речовин

Ріст кореневих систем у напрямку до горизонту ґрунту, багатого на потрібні для рослини речовини

Тігмотропізм

Фізичний контакт

Обвивання навколо опори пагонів рослин із витким стеблом

Термотропізм

Температура

Ріст гілок дерев від джерела надмірного тепла (наприклад, димової труби, яка розташована поряд із деревом)

Гідротропізм

Волога

Ріст коренів кактуса в напрямку до джерела води в ґрунті

Основні типи настій

Тип настії

Джерело подразнення

Приклади

Фотонастія

Світло

Закриття та відкриття кошиків кульбаб за зміни рівня освітлення (відкриття за високого рівня освітлення, а закриття за низького)

Хемонастія

Наявність певних речовин

Закриття листків росичок у разі потрапляння на них комах як реакція на певні білки на їхніх ногах

Тігмонастія

Струс

Рухи, зумовлені струсом, наприклад закриття листків у мімози сором'язливої після струсу, викликаного дотиком

Термонастія

Температура

Закриття квіток тюльпанів у разі зниження температури середовища і їх розкриття за підвищення температури

Гідронастія

Волога

Стулення та розкриття листків деяких видів папороті у випадку, відповідно, зниження та збільшення вологості повітря

Подразливість

Види рецепторів

Вид рецепторів

Які подразнення сприймає

Приклади

Фоторецептори

Світло

Рецептори сітківки

Хеморецептори

Молекули певних речовин

Нюхові та смакові рецептори

Механорецептори

Механічні стимули (тиск, коливання, дотик тощо)

Рецептори дотику, барорецептори

Терморецептори

Температуру

Холодові та теплові рецептори шкіри

Осморецептори

Осмотичний тиск

Рецептори внутрішніх органів, які контролюють стан внутрішнього середовища організму

Електрорецептори

Електричне поле

Рецептори електричних органів риб

Магніторецептори

Магнітне поле

Рецептори перелітних птахів, які дозволяють їм орієнтуватися за допомогою магнітного поля

Больові рецептори

Комплекс факторів

Рецептори болю у ссавців