Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Рухи тварин

Поміркуйте

  • У чому принципова різниця між способами поширення багатоклітинних тварин і вищих рослин?

Згадайте

  • Будова опорно-рухової системи в різних групах тварин
  • Гомологічні і аналогічні органи

Локомоторні рухи тварин

Тварини, як правило, активно здійснюють розселення, тобто пошук і заселення нових територій, за допомогою локомоції. Усі локомоторні рухи багатоклітинних тварин забезпечуються м'язовими скороченнями. Але за способом фізичної взаємодії з навколишнім середовищем вони є вкрай різноманітними.

Плавання

Рух на твердій опорі

Політ

Риття

Пасивні рухи тварин

Пасивний рух у багатоклітинних тварин має другорядне значення і використовується переважно для поширення яєць, личинок, а також малорухливих або дрібних істот. На великі відстані переносяться течіями компоненти зоопланктону (личинки ракоподібних та голкошкірих, мальки риб). Запліднені яйця коловерток, дафній, тихоходів переносяться повітрям. У деяких жалких, що плавають у поверхні води, утворюються своєрідні повітряні пухирі та складки, які виконують функцію вітрил (фізалія, велелла).

Практична робота

Дослідження залежності між типом руху організму і будовою його тіла

1. Розгляньте на зображеннях, наданих учителем, будову передніх кінцівок сарни, крота, дельфіна, гібона.

2. Поясніть, які особливості будови цих органів пов'язані зі способом пересування.

3. На підставі спостережень складіть та заповніть таблицю.

Вид тварини

Основний спосіб пересування

Особливості будови передніх кінцівок

Ключова ідея

Активний рух багатоклітинних тварин забезпечується м'язовими скороченнями і проявляється у формі плавання, польоту, риття та руху на твердій поверхні. Пасивний рух відіграє певну роль у поширенні запліднених яєць, личинок, мальків, а також дрібних і малорухливихтварин.

Запитання та завдання

1. Порівняйте будову та функціонування крил комах, птахів та кажанів. 2. Гусениця п'ядуна крокує по гілці, почергово прикріплюючись до неї переднім та заднім кінцем тіла. Який спосіб руху тут спостерігається? 3. Чому пасивний рух відіграє значну роль у житті дрібних риб, але не великих?