Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Основні положення теми «Сталий розвиток та збалансоване природокористування»

Природокористування

Природокористування — це галузь наукової і виробничої діяльності людини, сукупність усіх засобів суспільства для використання та відновлення природного середовища та природних ресурсів для розвитку продуктивних сил і забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Види природокористування

Характер використання природних ресурсів

За характером використання природних ресурсів виділяють:

  • землекористування
  • водокористування
  • лісокористування
  • використання мінеральних ресурсів тощо

Деякі закони природокористування

Назва закону

Зміст закону

Закон Комонера

Усе пов'язано з усім. Усе повинно кудись діватися. Природа знає краще. За все доводиться платити

Зміни внутрішньої динамічної рівноваги

Зміни в одному компоненті природного середовища неодмінно викликають зміни в усіх інших компонентах

Правило «охрімової свити»

Еколого-економічний потенціал екосистеми є величиною відносно стабільною. Якщо в одному місці збільшиться, то в іншому зменшиться

Закон розвитку за рахунок зовнішнього середовища

Будь-яка природна система є відкритою і може існувати лише в умовах надходження енергії та речовини з навколишнього середовища. Виходячи з цього, можна стверджувати: абсолютно безвідходне виробництво неможливе, природні системи Землі існують не тільки за рахунок планетарних, але й космічних ресурсів

Закон спільної дії природних чинників

Величина врожаю залежить не від одного, навіть лімітованого, чинника, а від сукупності всіх чинників, які діють одночасно

Закон максимуму

У певному природному комплексі може утворитися біомаса або родючий шар ґрунту не більший, ніж властивий цій системі, за умови поєднання ідеальних умов

Екологічні проблеми

Екологічна проблема — це зміна природного середовища, наслідком якої є порушення структури і функціонування природних екосистем.

Поділ екологічних проблем за масштабом