Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 104. Закони природокористування

Поміркуйте

  • Чи може людина існувати, не здійснюючи природокористування? Обґрунутйте свою точку зору.

Згадайте

  • Природокористування
  • Природні ресурси
  • Екосистема
  • Біосфера

Основні закони природокористування

Природокористування повинно бути раціональним. Для цього необхідно знати певні закономірності, які слід ураховувати у процесі природокористування, і мати базові екологічні знання для можливості прогнозування наслідків своїх дій.

Існує кілька основних законів природокористування, дотримання яких робить його більш ефективним.

Деякі закони природокористування

Назва закону

Зміст закону

Закон Комонера

Усе пов'язано з усім. Усе повинно кудись діватися. Природа знає краще. За все доводиться платити

Зміни внутрішньої динамічної рівноваги

Зміни в одному компоненті природного середовища неодмінно викликають зміни в усіх інших компонентах

Правило «охрімової свити»

Еколого-економічний потенціал екосистеми є величиною відносно стабільною. Якщо в одному місці збільшиться, то в іншому зменшиться

Закон розвитку за рахунок зовнішнього середовища

Будь-яка природна система є відкритою і може існувати лише в умовах надходження енергії та речовини з навколишнього середовища.

Виходячи з цього можна стверджувати: абсолютно безвідходне виробництво, неможливе, природні системи Землі існують не тільки за рахунок планетарних, але й за рахунок космічних ресурсів

Закон спільної дії природних чинників

Величина врожаю залежить не від одного, навіть лімітованого, чинника, а від сукупності всіх чинників, які діють одночасно

Закон максимуму

У певному природному комплексі може утворитися біомаса або родючий шар ґрунту не більший, ніж властивий цій системі, за умови поєднання ідеальних умов

Закон обмеженості природних ресурсів

Будь-які природні ресурси обмежуються так званими лімітами вимог. Це стосується навіть невичерпних ресурсів, бо, наприклад, кількість сонячної енергії, яка надходить до планети, лімітується випроміненням Сонця і не може суттєво змінюватися. Відповідно, ті ресурси, які від неї залежать (вітер, вода, сонячна радіація тощо), мають відповідні обмеження щодо потенційно можливих об'ємів використання

Закон падіння природно-ресурсного потенціалу

У межах певної суспільне економічної формації, яка використовує незмінний спосіб виробництва й однотипні технології, природні ресурси декотрих видів вичерпуються і стають менш доступними

Правило територіальної екологічної рівноваги

Стабільність і стійкість середовища існування людства може забезпечуватися тільки природними екосистемами. Максимальний еколого-економічний ефект досягається за такого співвідношення площ: 40 % видозмінених людиною і 60 % природних

Управління природними системами

Управління природними системами є надзвичайно важливим процесом, бо від його ефективності залежить процес природокористування і подальша доля цієї екосистеми. В історії людства було чимало прикладів, коли неефективне управління ставало причиною екологічних катастроф і великих соціальних потрясінь. Класичним прикладом такого неефективного управління є історія острова Пасхи, населення якого ще до приходу європейців пережило жорстоку екологічну кризу, що виникла внаслідок неефективного використання природних ресурсів острова.

Ще одним прикладом неефективного управління природними системами є історія заселення Гренландії вікінгами, які жили там у Х-XV століттях. Поселення вікінгів спочатку розрослося, але потім занепало і повністю вимерло. Причин цього було досить багато. Це і погіршення клімату, і втрата зв'язку з Європою, і можливі сутички з інуїтами. Але однією з головних була, безумовно, нездатність адаптуватися до умов життя в цьому природному середовищі.

Так, гренландські вікінги з якихось причин повністю ігнорували рибу як продукт харчування. Це значно звужувало їхній харчовий раціон. А вирощування сільськогосподарської продукції та худоби стало неможливим через зміни клімату. У той же час інуїти, які з'явилися у Гренландії пізніше, ефективно використовували всі місцеві природні ресурси і цілком ефективно вижили в цих важких умовах.

Ефективне «м'яке» управління природою будується на стимулюванні корисних природних ланцюгових реакцій. Це сприяє процесам відтворення природних ресурсів і зберігає екосистеми в гарному стані. Елементами такого управління є, наприклад, не суцільна, а вибіркова вирубка лісу, біологізоване сільське господарство, створення систем лісосмуг тощо.

Дізнайтеся більше

Причиною екологічної катастрофи на острові Пасха стало винищення лісів, які досить густо вкривали острів до заселення його людиною. Приблизно в 1600 році майже всі дерева зазнали вирубки, і внаслідок цього відбулася деградація ґрунтів і різке зниження ефективності сільського господарства.

Практична робота

Розрахунок екосистемних послуг за наданими умовами. Проведення їх порівняльного аналізу

1. Виберіть перелік екологічних послуг для проведення роботи.

2. Розрахуйте вартість послуг за заданими умовами.

3. Проведіть порівняльний аналіз послуг.

4. Сформулюйте висновки.

Практична робота

Порівняльна характеристика наслідків «м'якого» і «жорсткого» управління природними системами

1. Складіть перелік характеристик, за яким ви будете проводити порівняльну характеристику.

2. Заповніть пункти характеристики для наслідків «м'якого» управління природними ресурсами.

3. Заповніть пункти характеристики для наслідків «жорсткого» управління природними ресурсами.

4. Проведіть порівняння і сформулюйте висновки.

Ключова ідея

Для ефективного природокористування необхідно знати і втілювати в життя низку відповідних законів. Їх недотримання може стати причиною важких наслідків для екосистем і, відповідно, для населення регіону.

Запитання та завдання

1. На конкретних прикладах поясніть дію закону спільної дії природних чинників. 2. Поясніть, чому будь-яка природна система може розвиватися тільки за рахунок ресурсів зовнішнього середовища.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.