Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування

§ 96. Антропогенний вплив на біосферу

Поміркуйте

  • Що таке система? Як оболонки Землі (атмосфера, літосфера, гідросфера, біосфера) взаємодіють між собою? Що вивчає екологія?

Згадайте

  • Біосфера
  • Рівні організації
  • Екосистема
  • Фактори середовища

Планета Земля — єдина велика екосистема

Планета Земля має кілька оболонок. Це атмосфера, гідросфера, літосфера. Ці оболонки не є відокремленими одна від одної. Вони тісно взаємодіють, і процеси в одній впливають на стан інших. Наприклад, під час виверження вулкан викидає багато газів і твердих речовин (пилу) в атмосферу. Звідти вони разом з опадами потрапляють у гідросферу і на суходіл, де живуть організми — компоненти біосфери.

Усі компоненти верхніх шарів планети поступово перемішуються і обмінюються між собою речовинами й енергією. Вугілля, яке мільйони років тому утворилося з мертвих дерев і стало частиною літосфери, з часом опиняється на поверхні. Воно згоряє й утворює вуглекислий газ, який потрапляє до атмосфери і знов поглинається рослинами.

Мал. 96.1. Пластикове сміття дрейфує в океані і скупчується в певних місцях, утворюючи сміттєві плями

Тому наслідки будь-якого явища, яке відбувається на поверхні планети, рано чи пізно досягнуть усіх її куточків і вплинуть на стан середовища. Викидаючи пластикову пляшку або пакет, людина не думає, що це може спричинити велику проблему. Але пластик потрапляє в річки, а з них — у моря й океани (мал. 96.1). І загальна площа великої тихоокеанської сміттєвої плями, яка є одним із центрів скупчення плаваючого пластику, уже перевищила 700 тис. км2, що більше, ніж площа всієї України.

Екологічні проблеми різних рівнів

Екологічні проблеми — це ситуації, причиною яких є зміна природного середовища, а наслідком — порушення структури і функціонування природних екосистем. Екологічні проблеми бувають різного масштабу. Їх причинами можуть стати дія абіогенних, біогенних та антропогенних факторів. Абіогенними факторами, які створюють екологічні проблеми, є виверження вулканів (особливо великих), падіння на планету астероїдів, дрейф континентів та інші геологічні процеси та ін. Біогенними причинами екологічних проблем може бути інвазія видів на нові території, виникнення успішних форм паразитів або збудників захворювань тощо. Але найбільш актуальними на сьогодні стали екологічні проблеми, які виникають під впливом антропогенних чинників.

Екологічні проблеми поділяються за своїм масштабом на три великі групи: локальні, регіональні та глобальні (мал. 96.2). Локальні проблеми мають місцеве значення і є актуальними для конкретного населеного пункту або біоценозу. Регіональні є актуальними для окремої області або регіону певної країни. Глобальні проблеми є проблемами всього людства. Вони охоплюють тією чи іншою мірою всі біоми нашої планети.

Мал. 96.2. Рівні екологічних проблем

Із глобальними екологічними проблемами, які є актуальними, ви вже познайомилися в § 95.

Екологічні проблеми України

В Україні порушення рівноваги у взаємодії людини і природи стало причиною багатьох проблем. Серед них є і глобальні екологічні проблеми, які діють на Україну так само, як і на інші регіони планети. А є екологічні проблеми місцевого рівня, багато з яких є особливо актуальними тільки для певних областей.

Проблемами всієї України глобального рівня можна назвати забруднення водойм і ґрунтів, деградацію ґрунтів і знищення лісів. Забруднення повітря є актуальним для всієї території України (як одна з глобальних проблем), але ступінь цього забруднення значно різниться в певних регіонах. Ще однією з глобальних світових проблем, нагальних для всієї країни, є проблема утилізації побутових відходів.

До злободенних проблем для певних регіонів належить проблема знищення степів. Вона є найбільш актуальною для південної частини України. Наслідки Чорнобильської катастрофи насамперед є проблемою для півночі країни. Небезпечні геологічні процеси (наприклад, просідання поверхні ґрунту, зсуви тощо) відбуваються там, де здійснювався видобуток корисних копалин або порушувалися правила забудови.

Військові дії на Сході України стали причиною руйнування екосистеми в цьому регіоні та виникнення низки екологічних проблем. Крім безпосереднього впливу на екосистеми (дія вогнепальної зброї, мін, військової техніки), велике значення мають і опосередковані ефекти. Так, продукти розпаду багатьох вибухових речовин є токсичними, а паливно-мастильні матеріали, які потрапляють у ґрунти під час експлуатації або знищення техніки, створюють локальні зони забруднень. У багатьох випадках стає неможливим здійснення технічного догляду за господарськими і промисловими спорудами. Через це затоплюються шахти, змінюється рівень ґрунтових вод, виходять із ладу гідроспоруди тощо.

Необхідність утилізації відходів

Значне виробництво відходів, яке можна спостерігати в усіх регіонах України,— від рівня звичайного будинка до масштабів великого промислового комбінату — є серйозною проблемою. Ці відходи треба утилізувати, адже їхня кількість стрімко збільшується. Складувати їх на звалищах немає сенсу, бо площі під звалища в короткі терміни можуть перевищити площу міст, біля яких вони розташовані.

Ще один аргумент на користь утилізації відходів — їхня цінність. Насправді, з точки зору екології, відходів немає. Є велетенський цінний ресурс, який не використовують. Відходи містять велику кількість потрібних і корисних речовин. Їх тільки слід звідти вилучити і використовувати знов. Найбільш перспективним було б створення колообігу потрібних людині речовин і енергії за зразком природних екосистем, у яких речовини постійно циркулюють між окремими ланками, а не накопичуються, утворюючи звалища.

Ключова ідея

Наша планета є єдиною системою, у якій будь-які процеси рано чи пізно досягають усіх її куточків. Антропогенний вплив став значним фактором, що впливає на стан довкілля. У першу чергу це відбулося через забруднення середовища.

Запитання та завдання

1. Проаналізуйте з точки зору виникнення та вирішення екологічних проблем у рамках Європи використання вирощених та штучних новорічних ялинок (якщо врахувати, що ялинки вирощують на непридатному для промислових лісових насаджень ґрунті). 2. Доведіть на конкретних прикладах, що проблема забруднення атмосфери є дійсно глобальною.