Біологія і екологія. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Задорожний

Біологія і екологія. Рівень стандарту. Повторне видання. 10 клас. Задорожний

Шановні десятикласники й десятикласниці, цього року ви вивчатимете такі теми з біології: «Біорізноманіття», «Обмін речовин і перетворення енергії», «Спадковість і мінливість», «Репродукція та розвиток».

Цей підручник містить увесь необхідний матеріал, який ви будете вивчати протягом року.

Вступ

§ 1. Фундаментальні властивості живого

§ 2. Стратегія сталого розвитку природи і суспільства

Тема 1. Біорізноманіття

§ 3. Систематика — наука про різноманітність організмів

§ 4. Концепції виду. Критерії виду

§ 5. Неклітинні форми життя

§ 6. Життєвий цикл вірусів. Значення вірусів у природі й житті людини

§ 7. Прокаріотичні організми

§ 8. Різноманіття прокаріотів. Бактерії та археї

§ 9. Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів

§ 10. Основні групи еукаріотів

§ 11. Автотрофні еукаріоти

§ 12. Справжні гриби та грибоподібні організми

§ 13. Тварини

Формування біорізноманіття в процесі еволюції

Основні положення теми «Біорізноманіття»

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 14. Органічні речовини живих організмів

Мінідовідник. Біологічна роль органічних речовин

§ 15. Обмін речовин та енергії в біологічних системах

§ 16. Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

§ 17. Клітинне дихання

§ 18. Особливості обміну речовин в автотрофних і гетеротрофних організмах

§ 19. Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму

§ 20. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин

§ 21. Мінеральні речовини. Вода

§ 22. Раціональне харчування та харчовий раціон

§ 23. Токсичні речовини

§ 24. Знешкодження токсичних сполук

§ 25. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Основні положення теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Тема 3. Спадковість і мінливість

§ 26. Основні поняття та методи генетики

§ 27. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз

Мінідовідник. Схеми схрещування

§ 28. Сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини

§ 29. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини

§ 30. Гени структурні та регуляторні. Регуляція активності генів

§ 31. Поняття про каріотип. Хромосоми. Хромосомний аналіз

§ 32. Мутації та їхні властивості

§ 33. Біологічні антимутаційні механізми

§ 34. Геном людини

§ 35. Закономірності спадкової і неспадкової мінливості людини

§ 36. Типи успадкування ознак у людини

§ 37. Генетичний моніторинг у людських спільнота

§ 38. Особливості генофонду людських спільнот

§ 39. Медична генетика

§ 40. Спадкові хвороби і вади людини

§ 41. Захворювання людини зі спадковою схильністю, їхні причини

§ 42. Медико-генетичне консультування. Діагностика та профілактика спадкових захворювань

Основні положення теми «Спадковість і мінливість»

Тема 4. Репродукція та розвиток організмів

§ 43. Внутрішня енергія і способи її зміни

§ 44. Особливості процесів регенерації організму людини

§ 45. Трансплантація тканин та органів у людини. Правила біологічної етики

§ 46. Ріст і розвиток. Старіння і смерть клітин

§ 47. Порушення клітинного циклу та їхні наслідки

§ 48. Онкогенні фактори та онкологічні захворювання

§ 49. Статеві клітини. Особливості гаметогенезу в людини

§ 50. Запліднення. Порушення процесу запліднення у людини

§ 51. Особливості репродукції людини. Репродуктивна медицина

§ 52. Ембріогенез людини. Чинники, що впливають на процеси росту й розвитку людини

Основні положення теми «Репродукція та розвиток організмів»

Учені-біологи

Практикум