Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Шановні десятикласники, цього року ви вивчатимете такі теми біології:

• Біорізноманіття

• Обмін речовин і енергії

• Спадковість і мінливість

• Репродукція та розвиток

Увесь необхідний матеріал ви знайдете у підручнику. Його поділено на чотири розділи відповідно до тем, що будете вивчати.

Підручник побудовано таким чином, щоб вам було зручно з ним працювати. Погортайте сторінки і ознайомтеся з його структурою.

Тема 1. Вступ

§ 1. Біологія та екологія. Форми життя

§ 2. Біологічні системи. Рівні організації життя

§ 3. Середовище життя. Поняття гомеостазу

§ 4. Наука та науковий метод пізнання

§ 5. Принципи планування біологічного та екологічного дослідження та науковий метод пізнання

§ 6. Аналіз та представлення результатів наукових досліджень

Тема 2. Біорізноманіття

§ 7. Біологічна систематика

§ 8. Створення систем живих організмів

§ 9. Вид як базовий таксон сучасної систематики

§ 10. Біорізноманіття

§ 11. Дослідження біорізноманіття

§ 12. Сучасна система живого світу

§ 13. Прокаріотичні організми

§ 14. Сучасна систематика еукаріотів

§ 15. Наземні рослини

§ 16. Різноманітність насінних рослин

§ 17. Гриби та грибоподібні організми

§ 18. Тварини

§ 19. Анамнії та амніоти

§ 20. Екосистемне біорізноманіття

§ 21. Зміни біорізноманіття

Основні положення теми «Біорізноманіття»

Тема 3. Обмін речовин і перетворення енергії

§ 22. Органічні та неорганічні сполуки, необхідні для організмів

§ 23. Потреба людини в речовинах і хімічних елементах

§ 24. Метаболізм

§ 25. Клітинний транспорт речовин

§ 26. Транспортна система рослин: симпласт і апопласт

§ 27. Транспортна система рослин: провідні тканини

§ 28. Транспорт речовин у тварин. Кровоносна система

§ 29. Транспорт речовин у плазмі крові

§ 30. Транспорт газів у кровоносній системі

§ 31. Надходження газів до організму тварин

§ 32. Надходження газів та поживних речовин до організмів рослин і грибів

§ 33. Типи гетеротрофного живлення

§ 34. Внутрішньоклітинне травлення

§ 35. Позаклітинне і зовнішнє травлення

§ 36. Порожнинне та пристінкове травлення

§ 37. Травлення в товстому кишечнику

§ 38. Ферменти. Регуляція метаболічних шляхів

§ 39. Анаеробні процеси енергетичного обміну

§ 40. Аеробне дихання

§ 41. Катаболізм жирних кислот, амінокислот і нітрогеновмісних основ

§ 42. Біосинтез білка. Транскрипція і процесинг іРНК

§ 43. Біосинтез білка. Трансляція

§ 44. Посттрансляційне дозрівання білків

§ 45. Фотосинтез. Світлова фаза

§ 46. Фотосинтез. Темнова фаза

§ 47. Фотосинтез у прокаріотів. Планетарне значення фотосинтезу

§ 48. Хемосинтез

§ 49. Утворення глікогену. Біосинтез ліпідів

§ 50. Виділення у тварин

§ 51. Осморегуляція

§ 52. Виділення у рослин

§ 53. Роль виділення у підтриманні гомеостазу

§ 54. Взаємозв'язок метаболічних шляхів

§ 55. Обмін речовин і енергії

Основні положення теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Тема 4. Спадковість і мінливість

§ 56. Шляхи передачі інформації в живих системах

§ 57. Гени й геноми

§ 58. Генетика як наука. Методи генетики

§ 59. Генетична термінологія. Типи схрещувань

§ 60. Закономірності успадкування. Закони Г. Менделя

§ 61. Взаємодія алелів. Множинний алелізм

§ 62. Хромосомна теорія спадковості. Кросинговер

§ 63. Генетика статі

§ 64. Генотип і взаємодія генів

§ 65. Мінливість ознак

§ 66. Мутації

§ 67. Модифікаційна мінливість

§ 68. Популяційна генетика

§ 69. Елементарні процеси еволюції. Видоутворення

§ 70. Генетика людини

§ 71. Спадкові захворювання та їх профілактика

Основні положення теми «Спадковість і мінливість»

Тема 5. Репродукція та розвиток організмів

§ 72. Будова вірусів

§ 73. Життєдіяльність вірусів

§ 74. Вірусні інфекції

§ 75. Віруси й еволюція

§ 76. Пріони й віроїди

§ 77. Репродукція прокаріотичних клітин

§ 78. Репродукція еукаріотичних клітин

§ 79. Життєвий цикл клітин. Інтерфаза

§ 80. Структурна організація хроматину

§ 81. Мітотичний поділ

§ 82. Цитокінез. Регуляція і порушення процесу мітозу

§ 83. Мейоз

§ 84. Біологічне значення мейозу. Порушення мейозу

§ 85. Амітоз. Старіння і загибель клітин

§ 86. Клітинні технології в біології та медицині

§ 87. Репродукція організмів

§ 88. Нестатеве розмноження

§ 89. Вегетативне розмноження та його використання

§ 90. Статеве розмноження і статевий процес

§ 91. Гаметогенез

§ 92. Статеві залози. Гаметогенез у людини

§ 93. Еволюція статевого розмноження

§ 94. Запліднення

§ 95. Особливі форми розмноження

§ 96. Запліднення у людини

§ 97. Стать у людини

§ 98. Онтогенез багатоклітинних організмів

§ 99. Ембріональний розвиток. Дроблення

§ 100. Гаструла. Зародкові листки

§ 101. Провізорні органи. Регуляція онтогенезу

§ 102. Ембріональний розвиток людини

§ 103. Сучасні методи ембріології. Репродуктивна медицина

§ 104. Постембріональний розвиток. Життєві цикли

§ 105. Індивідуальний розвиток людини

§ 106. Ріст і розвиток живих організмів

§ 107. Регуляція та проблеми росту і розвитку

§ 108. Регенерація

§ 109. Трансплантація органів

Основні положення теми «Репродукція та розвиток організмів»

Узагальнюючі завдання за темами для індивідуальної й групової роботи

Додаток