Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Учені-біологи*

* Наведено інформацію про вчених, імена яких згадуються на сторінках посібника.

Аристотель (384 рік до н. е. — 322 рік до н. е.)

Давньогрецький учений, син придворного лікаря, учень Платона, вихователь Александра (Олександра) Македонського. Аристотель створив першу природну класифікацію тварин (виділив групи рослин і тварин, висловив ідею про існування в природі поступових переходів від неживих тіл до рослин і від них — до тварин).

За згадками сучасників, Аристотель був людиною невисокою на зріст, слабким тілесно, хворобливим. Розмовляв швидко та мав дефект вимови (змішував звук «р» та «л»).

Геккель Ернст (1834-1919)

Німецький природодослідник і філософ. Розробив теорію походження багатоклітинних організмів (теорія гаструли), сформулював біогенетичний закон, побудував перше генеалогічне дерево тваринного царства.

Геккель відомий також як митець: за ескізами вченого було створено ілюстровану книгу «Атлас Природних Форм». Перше видання атласу містило 100 літографій різних організмів, багато з яких були вперше описані самим Геккелем.

Дарвін Чарльз (1809-1882)

Англійський науковець та мандрівник, що створив теорію еволюції, разом з Альфредом Расселом запропонував принципи природного добору. Більшість його праць присвячені проблемі походження видів. А нові види він, як справжній мандрівник, пізнавав й із гастрономічної точки зору (куштував страви з броненосців, страусів, агуті, ігуан).

Коупленд Херберт Фолкнер (1902-1968)

Американський біолог, що народився в сім'ї ботаніка Едвіна Коупленда. Він запропонував крім прокаріотів виокремлювати царство протистів (Protista, Protoctista), до якого увійшли всі еукаріоти, що не належать ні до багатоклітинних тварин, ні до вищих рослин.

У системі Херберта Коупленда було виділено чотири царства: Монери (дроб'янки), Протоктисти (нижчі еукаріоти). Тварини і Рослини.

Лінней Карл (1707-1778)

Шведський природодослідник (ботанік, зоолог, мінералог) та медик. Він — автор єдиної системи класифікації рослинного та тваринного світу, увів точну термінологію для описування біологічних об'єктів, увів в активний ужиток бінарну номенклатуру.

Учений самотужки перетнув Лапландію, здолавши за 5 місяців понад 2000 км пішки та верхи. У Швеції Ліннея цінять як одного з творців літературної шведської мови.

Лунін Микола Іванович (1854-1937)

Лікар, дослідник, автор учення про вітаміни. Відкрив існування вітамінів через дослід на мишах. Довгі роки працював лікарем-педіатром та отоларингологом, був викладачем, головним лікарем.

Протягом декількох десятиліть працював над розведенням та вдосконаленням собак породи «пойнтер».

Марґуліс Лінн (1938-2011)

Американська біолог кафедри геологічних наук Масачусетського університету. Її найвідомішою працею стала ендосимбіотична теорія походження еукаріот та їх органел.

У 14 (!) років вона почала навчатися в Чиказькому університеті, а в 19 стала дружиною відомого в майбутньому астронома Карла Сагана. Її першу, нині класичну, статтю «Щодо походження мітотичних клітин» відмовилися друкувати 15 журналів.

Крім наукових публікацій, Лінн Маргуліс видала кілька книг, що пояснюють науку для популярної аудиторії, у співавторстві із сином, та збірку оповідань.

Мюнхгаузен Отто фон (1716-1774)

Німецький ботанік, натураліст, письменник, ректор Геттінгенського університету. Виділив гриби в окреме царство, щоправда, він об'єднав їх разом із губками і коралами.

Займався прикладною ботанікою, зокрема, створив один з перших англійських ландшафтних парків у Європі на території власного маєтку у Швеббері.

Уайттейкер Роберт (1920-1980)

Американський еколог. Опублікував п'ятицарствену систему органічного світу, в якій, разом з царствами Monera (прокаріоти). Protista або Protoctista (нижчі еукаріоти), Plantae (рослини) та Animalia (тварини), було виділено царство Fungi (гриби). Роботи Уайттейкера набули широкої популярності, а розроблена ним п'ятицарствена еколого-фізіологічна система стала загальновизнаною.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст