Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 50. Запліднення. Порушення процесу запліднення у людини

Що таке статеве розмноження? Що таке статевий процес? Які бувають гамети? Які особливості будови гамет ссавців? Що таке зигота? Чому зовнішнє запліднення не є характерним для наземних тварин?

Запліднення у людини

Заплідненням у людини, як і в інших живих організмів, називають процес з’єднання (злиття) зрілої чоловічої (сперматозоїд) і жіночої (яйцеклітина) статевих клітин, у результаті якого утворюється одна клітина (зигота), що є початком нового організму.

Люди є представниками ссавців, і тому запліднення у них внутрішнє — воно відбувається в організмі жінки. У заплідненні беруть участь чоловіча (спрематозоїд) та жіноча (яйцеклітина) гамети. Запліднення зазвичай відбувається в матковій трубі. У цьому процесі виділяють кілька етапів.

Етапи запліднення у людини

Етап

Процеси, які відбуваються

Пенетрація

Подолання сперматозоїдом зовнішніх оболонок яйцеклітини — блискучої оболонки та променистого вінця. Для їх подолання використовуються спеціальні ферменти, що розташовані на поверхні та в акросомі гамет. Але ферментів одного сперматозоїда недостатньо для подолання оболонок. Тому запліднення можливо тільки за наявності достатньої кількості сперматозоїдів

Кортикальна реакція

Після проникнення одного із сперматозоїдів всередину яйцеклітини відбувається виділення назовні специфічних ферментів, які змінюють конформацію білків блискучої оболонки, чим ущільнюють її і роблять неможливим проникнення в яйцеклітину інших сперматозоїдів

Утворення зиготи

Ядра гамет зливаються всередині яйцеклітини, утворюючи зиготу

Причини порушення процесів запліднення у людини Причини порушення процесів запліднення можуть бути різноманітними. їх виникнення може бути пов’язаним із проблемами в організмі як чоловіка, так і жінки.

Проблеми в організмі чоловіка, що можуть бути причиною порушення процесів запліднення:

• ендокринні порушення, які стають причиною загибелі сперматозоїдів або перешкоджають їх утворенню;

• інфекційні захворювання (паротит, бруцельоз, захворювання, які передаються статевим шляхом);

• утворення пухлин в яєчках (як доброякісних, так і злоякісних);

• розширення кровоносних судин в яєчках (варікоцеле) через яке температура статевих залоз підвищується понад 34°С, що спричиняє загибель сперматозоїдів;

• вроджені аномалії розвитку статевих залоз;

• розлад сексуальних функцій (часто мають психологічні причини);

• запалення простати (різної природи);

• вплив зовнішніх фізичних або хімічних факторів, які пошкоджують клітини статевих залоз (радіаційне опромінення, токсичні сполуки тощо).

Проблеми в організмі жінки, що можуть бути причиною порушення процесів запліднення:

• ендокринні порушення, які стають причиною порушення розвитку і дозрівання яйцеклітин;

• порушення прохідності маткових труб після травм, абортів або інфекційних захворювань, що перешкоджає процесу запліднення;

• вроджені аномалії розвитку статевих залоз;

• гінекологічні захворювання;

• інфекційні захворювання (бруцельоз, захворювання, які передаються статевим шляхом);

• імунологічні порушення.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке запліднення? 2. Де відбувається процес запліднення у людини? 3. З яких етапів складається процес запліднення?

Запитання та завдання

4. Які фактори можуть перешкоджати заплідненню у людини? 5*. Складіть список профілактичних заходів, яких слід дотримуватися, щоб запобігти порушенню процесів запліднення у людини. 6*. Які лікарі займаються розв’язанням проблем порушення утворення статевих клітин у чоловіка й жінки, а також питаннями запліднення?