Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Основні положення теми «Обмін речовин і перетворення енергії»

Обмін речовин в організмі людини

Отримує з навколишнього середовища

Утворюються в організмі

Виділяє в навколишнє середовище

Кисень, вода, органічні й неорганічні речовини, енергія (у складі продуктів харчування)

Білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, АТФ

Вуглекислий газ, піт, вологе повітря з легень, сеча, кал, тепло

Особливості обміну речовин різних груп організмів

Гетеротрофи

Фотоавтотрофи

Хемоавтотрофи

Енергію для життєдіяльності отримують у результаті окиснення органічних речовин

Карбон для синтезу власних органічних речовин отримують:

з органічних речовин інших організмів

з неорганічних речовин, використовуючи енергію Сонця

з неорганічних речовин, використовуючи енергію хімічних реакцій

Клітинне дихання

Процеси, що відбуваються:

Фотосинтез Клітинне дихання

Хемосинтез Клітинне дихання

Схема фотосинтезу

Схема клітинного дихання

«Обмін речовин і перетворення енергії»

Токсичні речовини

• Органічні

• Токсини

• Природні

• Неорганічні

• Токсиканти

• Штучні

Знешкодження токсичних речовин в організмі людини

Завдання до теми

Завдання для індивідуальної робота:

1. Поясніть, чому проблема йододефіциту поширена в одних регіонах (наприклад, у гірських) і майже відсутня в інших (наприклад, у приморських).

2. Охарактеризуйте особливості енергетичного обміну клітин автотрофних та гетеротрофних організмів на прикладі конкретних видів тварин і рослин.

3. Поясніть, як органічні речовини виконують структурну функцію в клітинах, на прикладі білків, ліпідів і вуглеводів.

4. Проаналізуйте етикетки на пляшках з мінеральною водою, яка є у продажу, та складіть рекомендації щодо використання різних її видів для людей з різним станом здоров’я.

Завдання для роботи у групах

5. Проаналізуйте рівень небезпеки та способи захисту від токсичних сполук однієї з груп живих організмів, які трапляються на території України (змій, комах, павуків, грибів, рослин тощо), та представте результати у вигляді презентації.

6. Складіть три варіанти місячного харчового раціону людини для різного бюджету (починаючи від прожиткового мінімуму) таким чином, щоб урахувати потреби людини в енергії, вітамінах та мінеральних речовинах. Візьміть до уваги, що різні способи приготування їжі спричиняють втрату різної кількості корисних речовин у продуктах харчування. Представте результати у вигляді презентації.

Перевірте свої знання з теми «Обмін речовин і перетворення енергії»