Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 25. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму

Які системи організму людини здійснюють нервову й гуморальну регуляцію? Які органи входять до складу нервової та ендокринної систем в організмі людини? Що таке метаболізм? Які функції виконують симпатична й парасимпатична нервові системи у людини?

Нервова регуляція процесів метаболізму

Нервова регуляція здійснюється передусім вегетативною нервовою системою, яка поділяється на симпатичну і парасимпатичну. Як вам уже відомо, її діяльність ґрунтується на принципі антагонізму (протидії). Процеси, які стимулюють симпатична і парасимпатична нервова система, є протилежними. Так, симпатична нервова система прискорює серцебиття, а парасимпатична його гальмує. У результаті їхня одночасна і скоординована дія дозволяє дуже точно регулювати роботу внутрішніх органів (мал. 25.1).

Виведення з організму продуктів обміну також значною мірою регулюється за допомогою нервової системи. Симпатична нервова система впливає на швидкість утворення сечі, з якою виводяться продукти обміну. Її сигнали звужують артерії судинних клубочків у нирках. Якщо звужуються артеріоли, які несуть кров до клубочків, то сечі утворюється менше, якщо ті, які виносять кров з клубочків, — більше. Парасимпатична нервова система теж впливає на роботу нирок, регулюючи виділення NaCl.

Гуморальна регуляція процесів метаболізму

Гуморальна регуляція — це координація фізіологічних функцій організму за допомогою гормонів — специфічних речовин, що переносяться різними рідинами організму (кров, лімфа, тканинна рідина). Гуморальну регуляцію здійснюють ендокринні залози (залози внутрішньої секреції), які і є виробниками гормонів. Ендокринні залози виділяють речовини, які вони виробили, у кров.

Мал. 25.1. Нервова регуляція процесу дихання

Одна з особливостей гуморальної регуляції — робота її регуляторних речовин у взаємодії, адже гормони не діють поодинці, а тільки в комплексі. Одні з них прискорюють певні процеси у клітинах та тканинах, а інші — уповільнюють. Це дозволяє дуже тонко регулювати швидкість і напрямки процесів, які контролюються гуморальною регуляцією. Наприклад, рівень глюкози в крові людини контролюється дією двох гормонів підшлункової залози — інсуліну й глюкагону. Інсулін знижує рівень глюкози, а глюкагон, навпаки, його підвищує.

Взаємодія нервової та гуморальної систем регуляції

Усі процеси, які відбуваються в організмі людини, не відокремлені один від одного, а відбуваютсья у тісній взаємодії. Системи регуляції цих процесів є дуже надійними і зазвичай дублюють одна одну. Тому в разі пошкодження однієї з них регуляція може здійснюватися іншою.

Взаємозв’язок двох типів регуляції проявляється в тому, що нервова й гуморальна системи впливають одна на одну. Так, нервова система може спричиняти зміну інтенсивності виділення біологічно активних речовин, а дія гормонів може зумовлювати виникнення нервових імпульсів і регулювати роботу окремих частин нервової системи. Наприклад, коли людина потрапляє в небезпечну ситуацію, сигнали від нервової системи спричиняють викид гормонів, які мобілізують ресурси організму для його порятунку. У таких випадках людина може піднімати дуже важкі предмети або стрибати на велику відстань, що є неможливим для неї в нормальному стані.

Існує і зворотній вплив. Унаслідок якоїсь радісної події, наприклад перемоги у змаганнях, в організмі відбувається викид гормонів, що діють на головний мозок і спричиняють виникнення позитивних емоцій.

Отже, тепер ви знаєте

1. Які органи в організмі людини здійснюють гуморальну та нервову регуляцію? 2. Як відбувається гуморальна регуляція процесів метаболізму? 3. Як взаємодіють між собою нервова і гуморальна регуляції? 4*. Які переваги і недоліки мають нервова і гуморальна регуляції метаболізму?

Запитання та завдання

5*. Навіщо організму людини дві системи регуляції? 6*. Чи зможе організм людини вижити, якщо у ньому буде порушена (наприклад, у результаті захворювання) гуморальна система регуляції? Обґрунтуйте свою відповідь.