Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 20. Вітаміни, їхня роль в обміні речовин

Які речовини потрібні для життєдіяльності організму? Що таке коферменти? Чому без приєднання коферменту деякі ферменти не можуть виконувати свої функції?

Відкриття вітамінів

Тривалий час причини виникнення таких захворювань, як цинга та рахіт, були невідомі. Навіть після відкриття мікроорганізмів, які були збудниками захворювань, встановити причину цих захворювань не вдавалося. Але вже здавна було помічено, що харчування впливає на перебіг цих захворювань. Саме тому, наприклад, голландці ще в XVII столітті вводили в раціон своїх моряків цитрусові.

Основи вчення про вітаміни заклав М. І. Лунін (мал. 20.1). Він здійснював досліди з білими мишами: одну групу годував штучною сумішшю, а іншу — молоком. Перша група мишей загинула, у той час як решта розвивалися нормально. Учений зробив висновок, що молоко містить додаткові чинники харчування, які пізніше назвали вітамінами.

Різноманітність вітамінів

До вітамінів відносять різні за складом та властивостями органічні речовини, які потрібні організму в невеликій кількості, але без яких його життєдіяльність неможлива.

Вітаміни на основі їхніх властивостей поділяють на дві великі групи — водорозчинні й жиророзчинні (мал. 20.2). Така класифікація є найбільш раціональною з практичної точки зору. Водорозчинні вітаміни в разі надмірного надходження в організм можуть відносно легко виводитися через нирки. Відповідно, організму легше підтримувати на потрібному рівні концентрацію цих речовин, ніж жиророзчинних.

Мал. 20.1. Микола Іванович Лунін (1854-1937) — доктор медицини, педіатр, автор учення про вітаміни

Мал. 20.2. Класифікація вітамінів

Жиророзчинні вітаміни виводити з організму набагато важче. Тому за умови надмірного надходження в організм вони можуть стати причиною порушення процесів метаболізму.

Слід зазначити, що проблеми з вітамінами в організмі можуть виникати не тільки через їх недостатнє або надмірне надходження. У деяких випадках організм стає неспроможним засвоювати вітаміни (так звані ендогенні гіповітамінози). Це може статися через підвищення кислотності шлункового соку, порушення утворення транспортних білків, порушення виділення жовчі тощо.

Обмін вітамінів може бути пов’язаний з обміном мінеральних речовин або інших вітамінів. Наприклад, на засвоєння вітамінів А, С, Е і К позитивно впливає наявність йонів Селену. А вітамін Е та йони Мангану сприяють засвоєнню вітаміну С. І навпаки, вітамін С може перешкоджати засвоєнню вітаміну В12.

Вітаміни в обміні речовин

Вітаміни є достатньо великою групою речовин (організм людини потребує надходження як мінімум 13 вітамінів) і виконують вони різноманітні функції у метаболічних процесах організму.

Більшість вітамінів входить до складу ферментів — великих органічних молекул (переважно білків), які здатні змінювати швидкість біохімічних реакцій, що відбуваються у клітинах. Зазвичай вітаміни у ферментах відіграють роль простетичних груп — певних груп атомів, які входять до складу активного центра ферменту і без яких його функціонування неможливе. Але виконують вони й інші функції.

Отже, тепер ви знаєте

1. Що таке вітаміни? 2. На які групи поділяють вітаміни? 3. Які функції виконують вітаміни? 4*. Чи однаковим буде набір вітамінів, потрібний для забезпечення життєдіяльності собаки і людини? Чому?

Запитання та завдання

5. Які проблеми можуть виникнути зі здоров’ям у людини, яка вживатиме надто багато популярних консервів з печінки тріски? б*. Чому надмірна кількість вітаміну в організмі може бути небезпечною для здоров’я?