Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Формування біорізноманіття в процесі еволюції

• Хімічна еволюція

• Виникнення доклітинних форм життя

• Виникнення LUCA (останнього універсального предка всіх живих організмів) 4,1-3,6 млрд років тому

• Поява прокаріотів (бактерій та архей)

• Поява вірусів

• Виникнення еукаріотів від однієї з груп архей

• Накопичення кисню в атмосфері як результат діяльності фотосинтезуючих прокаріотів і масове вимирання анаеробних організмів

• Поширення аеробних організмів

• Утворення Землі-сніжка (повністю вкритої льодом планети) і пов'язане з цим масове вимирання організмів

• Виникнення багатоклітинних організмів

• Кембрійський вибух — масова поява великої кількості організмів з твердим скелетом

• Поява всіх відомих типів тварин

• Поява перших наземних рослин

• Масове вимирання живих організмів (ордовицько-силурійське)

• Поява хрящових і кісткових риб

• Перші наземні тварини (членистоногі, черви, амфібії)

• Виникнення та поширення сучасних груп вищих спорових рослин та голонасінних рослин

• Перші дерева

• Поява комах і плазунів

• Найбільше в історії вимирання живих організмів (пермсько-тріасове)

• Масове поширення рептилій (наземних, водних, літаючих)

• Виникнення ссавців

• Масове вимирання живих організмів (тріасове)

• Виникнення бурих та діатомових водоростей

• Виникнення птахів

• Поява покритонасінних рослин

• Друге за масштабом вимирання живих організмів в історії (крейдове)

• Поширення сучасних груп ссавців, птахів і членистоногих

• Поширення сучасних груп наземних рослин

• Формування сучасних екосистем

• Поява людини

• Масове вимирання тварин великих розмірів 11-10 тис. років тому

Числами позначено час (мільйони років тому)

Основні положення теми «Біорізноманіття»

Неклітинні форми життя

Особливості

Віруси

Віроїди

Пріони

Склад

ДНК або РНК, білки

РНК

Білок

Організми-хазяї

Усі клітинні організми

Вищі рослини

Ссавці, гриби, рослини

Викликані

хвороби

Сказ, грип, СНІД, віспа, гепатит, ебола, кір, краснуха, вірусний паротит, ящур

Веретеноподібність бульб картоплі, карликовість хризантем та томатів

Куру, скрепі, хвороба Крейтцфельдта — Якоба, фатальне родинне безсоння

Прокаріотичні організми

Бактерії

Археї

Ознаки:

• Одноклітинні, колоніальні або багатоклітинні

• Клітинна стінка з муреїну

• Мембрана завжди двошарова

• Геном не містить гістонів

Ознаки:

• Одноклітинні

• Клітинна стінка із псевдомуреїну, S-білків тощо

• Мембрана може бути двошаровою або одношаровою

• У геномі присутні гістоноподібні білки

Представники:

ціанобактерії, протеобактерії, грампозитивні бактерії, актиноміцети, ріккетсії, хламідії, спірохети, планктоміцети

Представники:

евріархеоти (галоархеї, метаноархеї), кренархеоти, наноархеоти, асгардархеоти

Еукаріотичні організми

Екскавати

Діафоретики

Аморфеї

Ознаки:

• одноклітинні

• джгутиків переважно 4, 6, 8; зрідка 1-2 передніх

• мітохондрії часто редуковані, або з дископодібними кристами

• статевий процес відсутній

• гетеротрофні (за винятком деяких евглен)

Ознаки:

• одноклітинні, колоніальні або багатоклітинні

• джгутиків переважно 2, передні або бічні

• мітохондрії з трубчастими або пластинчастими кристами

• автотрофні та гетеротрофні

Ознаки:

• одноклітинні, колоніальні або багатоклітинні

• джгутик переважно 1, задній

• мітохондрії з трубчастими або пластинчастими кристами

• гетеротрофні

Представники: евглени, трихомонади, трипаносоми, лямблії, акразієві слизовики

Представники: бурі, діатомові, червоні, зелені водорості, вищі рослини, несправжні гриби, інфузорії, споровики-апікомплекси, радіолярії, форамініфери, сонцевики

Представники: типові амеби, справжні слизовики, справжні гриби, комірчасті джгутиконосці, багатоклітинні тварини, у т. ч. людина

«Біорізноманіття»

Завдання до теми

Завдання для індивідуальної роботи

1. Класифікуйте і визначте систематичне положення в системі органічного світу одного із запропонованих видів: мухомор червоний, ведмідь бурий, пшениця тверда.

2. Складіть характеристику однієї із запропонованих груп організмів та подайте її у вигляді презентації. Групи організмів для складання характеристики: віруси, бактерії, археї, еукаріоти.

3. Складіть характеристику за видовими критеріями одного із запропонованих видів: лось, горобець польовий, лисиця, колорадський жук, білий гриб, мукор, дуб звичайний, картопля, шипшина, сосна звичайна.

4. Як було встановлено, стерилізація м’яса та субпродуктів перед їх приготуванням за допомогою кип’ятіння забезпечувала профілактику зараження бактеріями та вірусами. Але вона не запобігала зараженню пріонами. Запропонуйте пояснення цього факту.

Завдання для роботи в групах

5. Складіть порівняльну характеристику двох груп організмів та подайте її у вигляді презентації. Групи організмів для порівняння: одноклітинні й багатоклітинні еукаріоти, археї і бактерії, віруси і віроїди, віроїди і пріони.

Теми навчальних проектів

Складання характеристики виду за видовими критеріями. Перевірте свої знання з теми «Біорізноманіття».