Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 13. Тварини

Чим тварини відрізняються від грибів? Які тварини мешкають у вашому регіоні? Як розмножуються тварини? Хто такі хребетні?

Систематичне положення тварин

Справжні тварини є представниками аморфеїв. Царство Справжні тварини об’єднує багатоклітинних тварин, одноклітинних предків цих тварин та їхніх найближчих родичів. Багатоклітинні тварини, яких зазвичай і називають просто тваринами, утворюють у цьому царстві окреме підцарство (мал. 13.1). За кількістю видів справжні тварини є найбільшою групою живих організмів.

Особливості будови і життєдіяльності тварин

Як і гриби, тварини є гетеротрофними організмами. Характерною рисою багатоклітинних тварин є те, що потрібні їм речовини вони отримують з їжею, яку потім перетравлюють. Для позначення таких організмів використовують термін фаготрофи.

Домен

Еукаріоти

Субдомен

Аморфеї

Царство

Справжні тварини (Holozoa)

Підцарство

Багатоклітинні тварини (Metazoa)

Представники

Губки, Пластинчасті

Бодяга ставкова, кошик Венери, трихоплакс, трептоплакс тощо

Еуметазої

Білатеральні

— Первиннороті (черви, молюски, членистоногі тощо);

— Вториннороті (голкошкірі, хордові тощо)

Радіальні

Реброплави, Кишковопорожнинні

Мал. 13.1. Систематичне положення тварин

Мал. 13.2. Різні варіанти форми тіла тварин

Форма тіла тварин є різною. Частіше за все вона є білатеральною, тобто тіло має одну вісь симетрії. У ньому можна розрізнити правий і лівий боки та передній і задній кінці тіла.

Багато тварин мають радіальну симетрію тіла, коли через нього можна провести кілька осей симетрії. Форма тіла може бути і неправильною, коли через нього не можна провести жодної осі симетрії (мал. 13.2).

Тварини заселили всі можливі середовища існування. Їх можна зустріти в солоних і прісних водоймах, на землі й під землею. Багато представників цієї групи здатні до польоту. Тварини можуть бути хижаками, живитися рослинами або споживати мертву органіку. Ці організми є однією з вершин еволюції життя на нашій планеті.

Значення тварин для людини

Джерело харчування

Сільськогосподарські й дикі тварини

Джерело промислової сировини

Отримання шерсті, шкіри, тканини (шовкопряд), воску (бджоли) і сировини для виробництва багатьох видів косметики (кити)

• Транспортні засоби та засоби зв'язку

Коні, північні олені, верблюди, воли, собаки, віслюки, голуби

• Домашні улюбленці

Собаки, кішки тощо

Заподіяння шкоди продуктам харчування, спорудам та матеріалам

Міль, шашіль, хрущак борошняний, терміти тощо

Заподіяння шкоди культурним рослинам і свійським тваринам

Збудники захворювань рослин (попелиці, короїди тощо) і тварин (плоскі і круглі черви, кліщі тощо)

Заподіяння шкоди здоров'ю людини

Отруйні тварини, виробники алергенів (пилові кліщі, домашні тварини тощо), збудники захворювань (глисти, воші тощо), переносники захворювань (кліщі, комарі тощо), хижі тварини

Представники групи тварин

Багатоклітинні тварини поділяються на кілька груп. Найбільш примітивними серед них вважають губок, пластинчастих, реброплавів та кишковопорожнинних (жалких). Але хто з них є найближчим до спільного предка всіх тварин, поки що залишається предметом наукової дискусії.

Деякі групи тварин

• Сучасні систематики до царства Справжні тварини включають не тільки багатоклітинні форми. Одноклітинними тваринами і безпосередніми предками всіх багатоклітинних тварин вважають комірцевих джгутиконосців (хоанофлагелятів). Ця назва відображає особливості їхньої будови. Вони мають один джгутик, який оточений комірцем із 30-40 мікроворсинок.

Отже, тепер ви знаєте

1. До якого субдомену еукаріотів відносять тварин? 2. На які групи їх поділяють? 3. Які організми належать до фаготрофів? 4. Чим різниться живлення фаготрофів та осмотрофів? 5. У яких галузях промисловості людина використовує тварин? 6*. Яку ще роль можуть виконувати тварини в житті людини, окрім перелічених у параграфі?

Запитання та завдання

7. Яке значення у природі мають тварини? 8. Протягом тривалого часу реброплавів відносили до типу Кишковопорожнинні, але потім виділили в окремий тип. Наведіть аргументи на користь такого рішення. 9*. Які особливості дозволили тваринам стати найбільшою за кількістю видів групою живих організмів?