Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

Узагальнюючі завдання до теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

У завданнях 1-12 оберіть одну правильну відповідь.

1. Найменший розмір геному серед наведених організмів має:

 • а) шовкопряд
 • б) кишкова паличка
 • в) тополя
 • г) людина

2. Ділянка гена, яка забезпечує початок синтезу молекули РНК:

 • а) промотор
 • б) термінатор
 • в) РНК-полімераза
 • г) ДНК-полімераза

3. Яка фаза є передостанньою фазою мітозу?

 • а) анафаза
 • б) метафаза
 • в) профаза
 • г) телофаза

4. Кількість нуклеотидів, що містяться у складі кодона:

 • а) 1
 • б) 2
 • в) 3
 • г) 4

5. Ген у клітинах еукаріотів виконує функцію:

 • а) накопичення поживних речовин
 • б) реалізації спадкової інформації
 • в) організації хромосом у мітозі
 • г) утворення клітинної стінки бактерій

6. Кількість послідовних поділів клітини, що відбуваються в процесі мейозу:

 • а) 1
 • б) 2
 • в) 3
 • г) 4

7. Видаляється в процесі дозрівання молекули РНК:

 • а) термінатор
 • б) промотор
 • в) екзон
 • г) інтрон

8. Інтрони присутні:

 • а) у хромосомі півня
 • б) у рибосомі евглени
 • в) у мітохондрії людини
 • г) у геномі холерного вібріона

9. Етап, під час якого за інформацією, що міститься в іРНК, синтезується поліпептидний ланцюг молекули білка:

 • а) транскрипція
 • б) реплікація
 • в) репарація
 • г) трансляція

10. У процесі транскрипції відбувається синтез молекули:

 • а) РНК
 • б) ДНК
 • в) білка
 • г) ліпіда

11. Водневий зв’язок у тРНК з’єднує:

 • а) ланцюги двох молекул РНК
 • б) різні ділянки однієї молекули РНК
 • в) молекулу РНК і білка
 • г) різні ділянки однієї молекули білка

12. Яйцеклітини ссавців:

 • а) не мають джгутиків
 • б) мають один джгутик
 • в) мають два джгутики
 • г) мають багато джгутиків

13. Напишіть назви фаз мітозу:

14. Визначте продукти, що утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦААГГГГТТГАТЦ.

15. Визначте продукти, що утворюються внаслідок транскрипції і наступної трансляції ділянки ДНК: ТАЦАААГГАТТЦАЦТ.

16. Установіть відповідність між типами РНК та функціями, що вони виконують.

Типи РНК

 • 1 іРНК
 • 2 тРНК
 • 3 рРНК
 • 4 мяРНК

Функції

 • а) Транспорт амінокислот
 • б) Утворення пептидного зв’язку
 • в) Перенесення інформації про структуру білка
 • г) Регуляція процесів транскрипції

Перевірте свої знання з теми «Збереження та реалізація спадкової інформації».