Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

§ 27. Закономірності індивідуального розвитку

Під час попереднього курсу біології ви вже ознайомилися з особливостями розвитку різних груп рослин і тварин. Пригадайте, як відбуваються ці процеси. Які типи розвитку притаманні тваринам? Чим вони відрізняються між собою?

Періоди онтогенезу рослин

Як вам відомо, онтогенез — це індивідуальний розвиток організму від моменту його зародження статевим або нестатевим способом до смерті. Онтогенез поділяється на кілька періодів. Хоча загальна послідовність подій в онтогенезі живих організмів є схожою, ці періоди є різними для різних систематичних груп. Так, дуже різноманітними є варіанти онтогенезу у водоростей. У них часто трапляються складні життєві цикли. У наземних рослин різноманітність варіантів онтогенезу не така велика. Найбільшою наземною групою рослин є квіткові. У них виділяють чотири основні періоди онтогенезу — латентний, прегенеративний, генеративний і постгенеративний.

Періоди онтогенезу покритонасінних рослин

Період онтогенезу

Коли починається

Що відбувається

Латентний

З моменту відділення насінини від материнської особини

Насінина перебуває в стані спокою з мінімальною Інтенсивністю процесів життєдіяльності

Прегенеративний

З моменту проростання зародка

Ріст рослини й накопичення нею поживних речовин

Генеративний

З моменту початку формування генеративних органів

Генеративні органи функціонують. Рослини квітнуть і плодоносять

Постгенеративний

З моменту закінчення функціонування генеративних органів до загибелі рослини

Процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення

Періоди онтогенезу тварин

Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. Ембріональний період (ембріогенез) триває від моменту запліднення до народження (виходу з яйцевих оболонок). Постембріональний — від моменту народження до смерті тварини.

Мал. 27.1. Постембріональний розвиток тварин

Постембріональний розвиток тварин може бути прямим або супроводжуватися перетворенням — метаморфозом (мал. 27.1).

Етапи постембріонального розвитку ссавців

Етап

Коли починається

Що відбувається

Ювенільний

З моменту народження

Ріст і розвиток організму

Зрілість

З моменту настання статевої зрілості

Утворення і ріст нових органів не відбувається. Обмін речовин збалансований. Відбувається розмноження тварин

Старіння

З моменту, коли процеси відмирання починають переважати над процесами новоутворення, до загибелі тварини

Відбуваються зміни, що знижують його адаптаційні можливості

Онтогенез рослин поділяють на кілька періодів — латентний, прегенеративний, генеративний і постгенеративний. Онтогенез тварин зазвичай поділяють на два головні періоди — ембріональний і постембріональний. У постембріональному періоді виділяють кілька етапів — ювенільний, зрілість, старіння. Розвиток організму в цей період може відбуватися з метаморфозом або бути прямим.

Перевірте свої знання

1. Що таке онтогенез? 2. Які етапи виділяють в онтогенезі рослин? 3. Які етапи виділяють в онтогенезі тварин? 4. Поясніть значення для рослин різних періодів у їхньому онтогенезі. 5. Поясніть значення для тварин різних періодів у їхньому онтогенезі. 6*. Життєвий цикл із метаморфозом у комах вимагає суттєвої перебудови організму в один з періодів життя. Це створює багато складнощів. Чому ж такий тип життєвого циклу є дуже поширеним?