Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

Тема 2. Травлення

7. Травна система

Перед тим як перейти до вивчення травної системи людини, пригадайте, яку будову має травна система різних тварин. Як особливості харчування можуть позначатися на будові травної системи?

Будова травної системи

Травну систему можна умовно зобразити у вигляді трубки, яка проходить через весь організм людини. У цій системі відбуваються травні процеси.

Травлення — це процес розщеплення складних органічних речовин на прості розчинні сполуки, які можуть усмоктуватися й засвоюватися організмом. Травлення може відбуватися тільки за участю ферментів.

Травна система складається з кількох ділянок (відділів) і цілої низки залоз (мал. 7.1). Її відділами є ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий і товстий кишечник, що закінчується анальним отвором. Навіщо ж травній системі окремі ділянки? Вони потрібні для того, щоб розділити речовини спожитої їжі на фрагменти, які організм потім зможе використати. Процеси, які відбуваються на кожній ділянці, повинні здійснюватися за певних умов. Ці умови забезпечуються речовинами, що їх виробляють травні залози. Наприклад, у шлунку виділяється хлоридна кислота, яка створює кисле середовище для роботи ферментів шлунка. А, скажімо, для роботи ферментів ротової порожнини й кишечника потрібне лужне середовище, тому їхні залози виділяють зовсім інші речовини.

Мал. 7.1. Схема будови травної системи

Стінка травної трубки складається з кількох шарів, кожний з яких виконує свою функцію. Так, слизовий шар полегшує проходження їжі завдяки виділенню слизу та бере участь у процесі травлення; м’язовий шар перемішує їжу та забезпечує її просування травною системою. Зовнішній сполучнотканинний шар ізолює травний канал.

Ротовa порожнина

Ротова порожнина складається з двох частин: присінка (щілини між щоками та яснами) і власне ротової порожнини (розташована між яснами та глоткою). Глотка - це частина травного каналу, яка з’єднує ротову порожнину і стравохід, а також ротову порожнину і гортань. У ній відбувається перехрест травної та дихальної систем.

Ротова порожнина обмежена щелепами й вистелена багатошаровим епітелієм. Вона починається ротовим отвором, через який їжа потрапляє в організм. Також до складу ротової порожнини входять зуби (20 молочних або 32 постійних), язик (переміщує їжу, містить смакові рецептори), три пари слинних і щічні залози.

Зуби

У людини розрізняють чотири типи зубів:

 • 1) різці (мають один корінь, ними відкушують їжу);
 • 2) ікла (мають один корінь, ними відкушують їжу);
 • 3) малі кутні (мають декілька коренів, ними подрібнюють їжу);
 • 4) великі кутні (мають декілька коренів, ними подрібнюють їжу).

Доросла людина має 8 різців, 4 ікла, 8 малих і 12 великих кутніх зубів (мал. 7.2). Різці та ікла схожі за формою (вона в них долотоподібна) і мають гострі краї, що дає змогу відкушувати ними їжу. Малі й великі кутні зуби мають сплощену поверхню з невеликими горбиками. Це дозволяє дуже ефективно перетирати та подрібнювати ними їжу.

Мал. 7.2. Типи зубів людини

Молочні зуби є тільки в дітей. Вони представлені різцями, іклами й великими кутніми зубами. Після того як щелепи в дитини виростають, молочні зуби випадають і змінюються постійними.

Зуб складається з кількох основних компонентів (мал. 7.3-7.4). Зверху коронку зуба покриває емаль. Під емаллю розташований дентин, який утворює велику частину коронки, шийки й кореня. Шийку й корінь покриває цемент, а порожнину зуба заповнює пульпа. У пульпі розташовані кровоносні капіляри й нерв.

Мал. 7.3. Внутрішня будова зуба

Мал. 7.4. Зовнішня будова зуба

Стравохід

Стравохід являє собою м’язову трубку, по якій їжа потрапляє з ротової порожнини у шлунок.

Шлунок

Шлунок — це розширена ділянка травного тракту, де їжа накопичується і перетравлюється. Він покритий простим циліндричним епітелієм, а в його стінці містяться шлункові залози, які виділяють слиз, хлоридну кислоту, травні ферменти й гормони, що регулюють процес травлення.

Стінка шлунка утворена трьома шарами гладеньких м’язів. Вхідний і вихідний отвори цього відділу замикають кільцеві м’язи — сфінктери. Епітеліальні клітини шлунка виробляють багато слизу, що вберігає його стінки від дії травних ферментів і не дозволяє шлунку перетравлювати самого себе.

Кишечник

Кишечник є найдовшою ділянкою травної системи. Його поділяють на два великі відділи — тонку і товсту кишку.

Тонка кишка складається з трьох відділів — дванадцятипалої, порожньої та клубової кишок. До дванадцятипалої кишки відкриваються протоки печінки й підшлункової залози.

Слизова оболонка тонкої кишки утворює безліч пальцеподібних виростів (ворсинок), які містять велику кількість лімфатичних судин і кровоносних капілярів. Клітини, які утворюють вирости, покриті мікроворсинками. Така будова слизової оболонки дозволяє значно збільшити площу поверхні стінки кишечника, завдяки чому збільшується ефективність усмоктування продуктів травлення.

Товста кишка, як видно з назви, товстіша і коротша, ніж тонка. У ній відсутні ворсинки, але наявна велика кількість мікроорганізмів, які утворюють кишечну мікрофлору. Кінцевою ділянкою товстої кишки є пряма кишка. У ній накопичуються рештки їжі та продукти процесів травлення, які виводяться з організму через анальний отвір.

Залози

У стінках травного тракту міститься дуже багато дрібних залоз. Вони виділяють слиз, травні ферменти та інші речовини. Найбільшими залозами травної системи є печінка й підшлункова залоза. Печінка виробляє жовч, яка полегшує травлення жирів. Окрім того, вона знешкоджує небезпечні речовини, що потрапляють в організм.

Підшлункова залоза виробляє велику кількість ферментів, які забезпечують процес травлення в тонкому кишечнику.

• Печінка є найбільшою залозою людини. Її маса може досягати 1500 г.

Травна система — це система органів, яка забезпечує процес травлення. Вона має вигляд трубки, що розпочинається ротовим і закінчується анальним отвором. До її складу входять травні залози — печінка, підшлункова залоза, слинні залози тощо. Різні ділянки травної системи відрізняються за будовою й виконують різні функції.

Перевірте свої знання

 • 1. Що таке травлення?
 • 2. Яку роль у травленні відіграють ферменти?
 • 3. З яких відділів складається травна трубка?
 • 4. Які функції виконує травна система?
 • 5. Які переваги в тому, що травна система складається з відділів?
 • 6. Які типи зубів виділяють у людини?
 • 7*. Як особливості харчування людини позначаються на будові її травної системи?
 • 8*. Навіщо людині потрібні різні типи зубів?
 • 9*. Чому в людини спочатку розвиваються молочні зуби, а потім — постійні?