Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

53. Імунна система. Імунітет

Перед тим як перейти до вивчення імунної системи людини, пригадайте, які системи забезпечують регуляцію роботи органів людини. Як працює ендокринна система? Як здійснює процеси регуляції нервова система?

Імунітет та імунні реакції організму

Імунітет — це здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Захищати її доводиться як від сторонніх організмів, які можуть спричиняти захворювання, так і від власних клітин (наприклад, ракових), у яких виникли негативні зміни. Основним способом захисту організму є імунні реакції.

Імунна реакція (імунна відповідь) — це сукупність процесів в організмі, які виникають у відповідь на появу чужорідних біологічних молекул — антигенів. Антигенами можуть бути великі органічні молекули, такі як білки й вуглеводи. Здійснює імунну відповідь імунна система, яка розпізнає антигени і знешкоджує їх.

Клітинний та гуморальний імунітет

Організм людини може знешкоджувати антигени двома способами: за допомогою спеціальних клітин (клітинний імунітет) і за допомогою спеціальних речовин (гуморальний імунітет). Хоча в обох цих випадках за імунні реакції відповідають певні різновиди білих клітин крові — Т-лімфоцити і В-лімфоцити.

Клітинний імунітет забезпечується Т-лімфоцитами, які мають на поверхні своїх мембран рецептори, здатні розпізнавати певний антиген. У разі взаємодії з відповідним антигеном Т-лімфоцити починають посилено розмножуватися, утворюючи велику кількість клітин, що знищують мікроорганізми, які несуть цей антиген.

Гуморальний імунітет забезпечується В-лімфоцитами, які також містять рецептори, здатні розпізнавати певний антиген. Щоб знищити відповідний антиген, В-лімфоцити, як і Т-лімфоцити, посилено розмножуються, утворюючи безліч клітин, які синтезують спеціальні білки — антитіла, специфічні до цього антигену. Зв’язуючись з антигенами, які містяться на поверхні мікроорганізмів, антитіла прискорюють їх захоплення і знищення спеціалізованими лейкоцитами — фагоцитами. Цей процес називається фагоцитозом. У разі взаємодії з небезпечними для організму молекулами (наприклад, дифтерійним токсином) антитіла нейтралізовують їх.

Імунна система та її органи

До складу імунної системи відносять такі органи, як тимус, селезінка, мигдалики, лімфатичні вузли, кістковий мозок.

Селезінка (мал. 53.1) є найбільшим органом імунної системи. Вона активно виробляє лейкоцити й бере участь у знешкодженні мікроорганізмів та небезпечних речовин у крові, яка через неї проходить. Важливим осередком утворення лейкоцитів є також кістковий мозок. Тимус — це залоза внутрішньої секреції, яка дуже активно працює в людей у молодому віці, а потім знижує свою активність (мал. 53.2). У ньому відбувається дозрівання і «навчання» Т-лімфоцитів, які після цього набувають здатності розпізнавати певні антигени. Мигдалики є важливими структурами, які розпізнають мікроорганізми, що потрапляють в організм людини через рот і ніс, та розпочинають боротьбу з ними. Лімфатичні вузли формуються в місцях злиття кількох лімфатичних судин і є бар’єром для поширення інфекцій в організмі.

Основними клітинами імунної системи є лейкоцити (мал. 53.3).

Мал. 53.1. Селезінка

Мал. 53.2. Тимус

Мал. 53.3. Лімфоцит — різновид лейкоцитів

Характерні властивості лейкоцитів:

 • діаметр — значно варіює;
 • кількість в 1 мм3 — 4000-9000 штук;
 • форма — амебоїдна;
 • ядро клітини — є;
 • місце утворення — червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли, селезінка;
 • місце руйнування — печінка, лімфатичні вузли, селезінка;
 • термін життя — від кількох днів до кількох десятків років.

Види імунітету

За походженням імунітет поділяють на природний та штучний. Природний імунітет виникає без активної участі людини, а штучний є наслідком роботи лікарів. В обох цих випадках можна розрізняти активний і пасивний імунітет.

Щоб більше дізнатися про види імунітету, ознайомтеся з таблицею.

Види імунітету

Вид імунітету

Стислий опис

Природний пасивний Імунітет

Виникає під час передачі утворених антитіл від однієї людини до іншої. Таким чином передаються антитіла від матері до плода (через плаценту). Цей вид імунітету забезпечує короткочасний захист від інфекції

Закінчення таблиці

Вид імунітету

Стислий опис

Штучний пасивний імунітет

Створюється штучно, шляхом ін'єкції готових антитіл від однієї людини до іншої. Найчастіше для забезпечення такого імунітету використовують сироватку, виділену з крові тварин. Так, для отримання сироватки від укусів змій коням уводять дуже невеличкі дози цієї отрути. Їхній організм виробляє відповідні антитіла, які потім виділяють із плазми крові коней і роблять із них необхідні препарати. Цей вид імунітету забезпечує короткочасний захист від інфекції

Природний активний імунітет

Виникає внаслідок перенесеного захворювання. При цьому організм виробляє власні антитіла, які зберігаються протягом життя і забезпечують більш швидку реакцію організму в разі повторного інфікування. Скажімо, якщо ви в дитинстві перехворіли на кір, то навряд чи зможете підхопити цю хворобу ще раз. Цей вид імунітету забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу

Штучний активний імунітет (мал. 53.4)

Створюється штучно, шляхом уведення в організм невеликих кількостей антигенів у вигляді вакцини — убитого або послабленого збудника захворювання. При цьому організм виробляє власні антитіла, що залежно від захворювання зберігаються тривалий час або навіть усе життя. Цей вид імунітету забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу

Мал. 53.4. Штучний активний імунітет (вакцинація)

• Крім імунних функцій, селезінка здійснює елімінацію формених елементів крові та є депо крові й Феруму.

• Явище клітинного імунітету відкрив І. Мечников, а гуморального — П. Ерліх. За ці відкриття науковці отримали Нобелівську премію (1908).

Імунітет — це здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Цей захист здійснюється за допомогою імунних реакцій органами і клітинами імунної системи. До органів імунної системи належать тимус, селезінка, мигдалики, лімфатичні вузли, кістковий мозок. За походженням імунітет може бути природним або штучним, а за механізмом дії — клітинним або гуморальним.

Перевірте свої знання

 • 1. Що таке імунітет?
 • 2. Які органи належать до імунної системи?
 • 3. Які функції виконує тимус?
 • 4. Які види імунітету за походженням виділяють?
 • 5*. Як працює гуморальний імунітет?
 • 6*. Як формується природний імунітет?