Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

46. Мова. Навчання та пам’ять

Перед тим як перейти до вивчення мови, навчання і пам'яті людини, пригадайте, як тварини спілкуються між собою. Які переваги дає тваринам можливість спілкуватися? Чи можуть тварини навчатися? Чи здатні тварини щось запам'ятовувати?

Сигнальні системи людини. Мoвa

Вища нервова діяльність, зокрема, базується на двох сигнальних системах, які забезпечують взаємодію людини з дійсністю. Обидві ці системи є особливими формами діяльності кори головного мозку, яка проявляється в рефлекторних реакціях.

Перша сигнальна система характеризується реакціями, які виникають як результат впливу зовнішніх чинників на сенсорні системи організму. А от друга сигнальна система визначається рефлекторними реакціями на слова. Скажімо, коли на запах свіжоспечених булочок у вас виділяється слина — це приклад того, як спрацювала перша сигнальна система. Результатом роботи другої сигнальної системи є виділення слини, коли при вас вимовляють слово «булочка».

Мова — це система особливих знаків і засобів спілкування між людьми. Вона формувалася на основі звуків, які навчилася вимовляти людина. Однак тільки звуками мова не обмежується: у сучасному суспільстві величезне значення має писемність — графічна складова мови. Окрім того, існує мова жестів, мова кольорів тощо.

Види навчання

Навчання в усі часи було одним із головних чинників виживання людини. Ті, хто вчився краще, у боротьбі із силами природи виживали частіше, тому за часи свого існування людство винайшло різні способи навчання.

Найпростішим видом навчання є догматичне, коли знання здобувається шляхом механічного запам’ятовування, без будь-яких спроб розуміння того, що вивчається. Через такий підхід цей вид навчання є найменш ефективним, і він ніяк не сприяє розумовому розвитку людини (мал. 46.1).

Мал. 46.1. Догматичне навчання було поширене в часи Середньовіччя

Під час пояснювально-ілюстративного навчання сприйняття нової інформації відбувається з одночасним її узагальненням. Зазвичай у такому випадку вам пропонуються практичні вправи або навчальний матеріал з ілюстраціями, завдяки чому ви можете швидко й міцно засвоїти інформацію. Однак цей вид навчання не сприяє формуванню творчого мислення.

А от проблемне навчання здійснюється через розв’язування навчальних або реальних проблем. Щоб їх вирішити, вам доводиться не тільки пригадувати те, що ви вже знаєте, а й учитися самостійно шукати інформацію. Цей вид навчання вимагає активного застосування всіх інших форм навчання (мал. 46.2).

Мал. 46.2. Біологічний турнір — приклад проблемного навчання

Пам'ять

Будь-яке навчання має сенс лише тоді, коли інформація, яку ви отримали, запам’ятовується. Таке запам’ятовування можливе тільки із залученням механізмів людської пам’яті.

Пам’ять — це психічний феномен, який полягає в збереженні та наступному відтворенні минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування в процесі життєдіяльності людини. Існує кілька способів класифікації пам’яті за різними принципами.

Мал. 46.3. Вивчення віршів — це приклад словесно-логічної пам'яті

Які існують види пам’яті за змістом матеріалу, що запам’ятовується, дивіться в таблиці (с. 160).

Види пам’яті за змістом матеріалу, що запам’ятовується

Вид пам'яті

Особливості

Рухова

Пам'ять на позу й рух тіла. Вона є основою для формування ходіння, танцю, гри на музичному Інструменті та Інших навичок

Емоційна

Пам'ять емоцій, почуттів. Вона надає можливість зберігати емоції та почуття, що раніше виникали, і відновлювати певний емоційний стан у разі повторної ситуації. Слідами в емоційній пам'яті є не самі по собі емоції та почуття, а події, що їх спричинили

Образна

Пам'ять на зорові, слухові, нюхові, смакові, дотикові образи. У ній зберігаються картини навколишнього світу, звуки, запахи, що колись сприймалися людиною. Образи, що містяться в пам'яті, з часом спрощуються, утрачають яскравість, стають більш узагальненими

Словесно-логічна

Пам'ять на думки, судження, закономірності та зв'язки між предметами і явищами дійсності. Цей вид пам'яті тісно пов'язаний із мовленням і мисленням і формується разом із ними. З її допомогою відбувається збереження й відтворення словесної інформації. Можливе як дослівне запам'ятовування текстів, так і запам'ятовування тільки їхнього змісту (мал. 46.3, с. 159)

Про види пам’яті за часом зберігання матеріалу, що запам’ятовується, можна дізнатися з таблиці.

Види пам’яті за часом зберігання інформації

Вид пам'яті

Особливості

Миттєва (сенсорна)

Зберігає інформацію дуже короткий час (від 0,3 до 2 с) і залежить від того, як відображається дійсність на рівні рецепторів. За допомогою цього виду пам'яті людина на дуже короткий час утримує картину зовнішнього світу

Короткочасна

Утримує інформацію, яка надходить до неї з миттєвої та довгострокової пам'яті. Час зберігання інформації в ній — від 15 до 30 с. Ця пам'ять зберігає лише те, на що спрямована увага людини

Довгострокова

Практично не обмежена за обсягом і тривалістю зберігання інформації. Це основне «сховище» досвіду людини. У нього надходить матеріал із короткочасної пам'яті, але він не перебуває там у постійному вигляді. Цей матеріал безперервно перетворюється: узагальнюється, класифікується, об'єднується в смислові групи

Види пам’яті за метою подальшої діяльності з використанням матеріалу, що запам’ятовується, описано в таблиці.

Види пам’яті за метою діяльності, куди входить і запам’ятовування

Вид пам'яті

Особливості

Мимовільна

Є продуктом діяльності, не спрямованої безпосередньо на запам'ятовування матеріалу. Якщо під час перегляду новин в Інтернеті ви заодно випадково запам'ятаєте, що кактуси походять з Америки, то це буде прикладом мимовільної пам'яті

Довільна

Є продуктом особливої — мнемічної — діяльності, спрямованої на запам'ятовування. Коли ви запам'ятовуєте вірш, щоб розповісти його на завтрашньому уроці, це є прикладом довільної пам'яті

• Обсяг короткочасної пам'яті обмежений. Дослідження показали, що в ній можуть одночасно утримуватися лише 7 ± 2 структурні одиниці (окремі букви, слова, предмети). У шимпанзе, наприклад, короткочасна пам'ять набагато менша: у ній одночасно можуть утримуватися лише 2-3 структурні одиниці.

• Мови поділяють на природні та штучні. Природні мови виникають природним шляхом, створюються певним народом протягом тривалого часу. Природними мовами є українська, англійська, китайська та багато інших мов. Штучні мови створюються спеціально для полегшення міжнародного спілкування. До штучних мов належать есперанто, інтерлінгва, ложбан тощо.

• У світі існує понад шість тисяч мов. Точну їх кількість важко визначити, бо не в усіх випадках можна чітко сказати, чи є певна говірка окремою мовою, чи це просто діалект.

• Есперанто — це штучна мова, яка була створена польським лікарем Л. Заменгофом у 1887 році. Зараз есперанто використовують у 121 країні світу.

Мова є системою особливих знаків і засобом спілкування між людьми. Вона активно використовується у процесах навчання. Існують різні види навчання: догматичне, пояснювально-ілюстративне, проблемне. Будь-яке навчання відбувається за участю механізмів пам’яті. Існує багато видів пам’яті, які виділяють за різними принципами.

Перевірте свої знання

  • 1. Які сигнальні системи є в людини?
  • 2. Що таке мова?
  • 3. Які існують види навчання?
  • 4. Які існують види пам’яті?
  • 5. Які особливості має короткочасна пам’ять?
  • 6*. У чому полягає різниця між мимовільною й довільною пам’яттю?