Біологія. Повторне видання. 8 клас. Задорожний

Тема 1. Обмін речовин та перетворення енергії в організмі людини

4. Харчування та обмін речовин

Перед тим як перейти до вивчення обміну речовин в організмі людини, пригадайте особливості обміну речовин у рослин. Як вони одержують енергію для своїх процесів життєдіяльності? А як цю енергію отримують тварини?

Для чого потрібне харчування?

Тіло людини побудоване з різноманітних речовин, більша частина яких є органічними. Як і будь-який тваринний організм, організм людини не здатний самостійно утворювати органічні речовини з неорганічних. Тому для побудови свого тіла людина повинна отримувати ці речовини з навколишнього середовища, тобто разом із їжею. Окрім того, організму потрібна енергія для здійснення відповідних біохімічних реакцій.

Обмін речовин

В організмі людини відбувається велика кількість хімічних реакцій. У результаті утворюється й руйнується чимало різних речовин. Сукупність цих перетворень називають обміном речовин.

Обмін речовин — сукупність змін, що відбуваються з речовинами від моменту їх надходження в організм із навколишнього середовища до моменту утворення кінцевих продуктів розпаду й виведення їх з організму (мал. 4.1).

Мал. 4.1. Організм людини здійснює обмін речовин з навколишнім середовищем

Процеси обміну речовин можна поділити на дві великі групи. Перша з них — це сукупність процесів, унаслідок яких відбувається утворення органічних сполук, необхідних для забезпечення життєдіяльності клітин. Ці процеси називають асиміляцією. У ході асиміляції організм накопичує енергію. Друга група — це сукупність процесів, унаслідок яких відбувається розщеплення органічних сполук на більш прості речовини. Їх називають дисиміляцією. У процесі дисиміляції організм людини витрачає енергію.

Перетворення енергії в організмі людини

Органічні речовини, які використовуються організмом для отримання енергії, транспортуються у клітини тіла. Там, у спеціальних органелах — мітохондріях, відбувається їх окиснення. Для цього використовується кисень, який надходить в організм людини під час дихання. Власне кажучи, це та сама реакція, яка відбувається, коли в багатті горять дрова. Проте в мітохондріях значна частина енергії, утвореної під час цієї реакції, не виділяється у вигляді тепла, а запасається у вигляді енергії хімічних зв’язків певних речовин (таких, як АТФ). Коли для перебігу реакцій у клітинах потрібна енергія, такі зв’язки розщеплюються, виділяючи необхідну енергію.

Речовини, які надходять у наш організм разом із їжею, використовуються для забезпечення організму людини енергією та побудови її тіла. Сукупність змін, що відбуваються під час перетворення речовин в організмі, називають обміном речовин.

Перевірте свої знання

  • 1. Для чого людині потрібне харчування?
  • 2. Що таке обмін речовин?
  • 3. Чим відрізняються між собою асиміляція й дисиміляція?
  • 4*. Які перетворення енергії відбуваються в організмі людини?